Skip to content

Twierdza Wisłoujście/Fortress Wisłoujście Virtual Cache

Hidden : 06/04/2019
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


PL POLSKI OPIS

 

Twierdza Wisłoujście

20 kwietnia 2018 r.  „Twierdza Wisłoujscie”  została oficjalnie uznana za pomnik historii.

Ten obiekt sztuki fortyfikacyjnej znajdujący się nieco na uboczu Gdańska często jest pomijany przez turystów a szkoda bo to zabytek unikatowy w europejskiej skali i przykład dobrze zachowanej morskiej fortecy. Twierdza broniła dostępu do gdańskiego portu i jak nazwa wskazuje, została zbudowana przy ujściu Wisły do morza.

Dla osób zainteresowanych bogatą historią zabytku polecam :

Od 1do 5 maja oraz od początku czerwca do końca sierpnia „Twierdza Wisłoujście” będzie czynna w godz. 10-18. W maju oraz wrześniu fortyfikację będzie można zwiedzić dwie godziny krócej,  godz. 10-16. Wstęp jest biletowany

Warunki zalogowania

Do wykonania zadania nie jest konieczne wejście na obiekt

W miejscu waypointa znajduje się brama wjazdowa z datą. Warunkiem zalogowania tego kesza jest wykonanie zdjęcia z mostka przed bramą na którym będzie widać obiekt  i  jakakolwiek twoja część lub twój GPS. Wykonane zdjęcie proszę dołączyć do wpisu

EN ENGLISH DESCRIPTION

 

Fortress Wisłoujście

On April 20, 2018, the Wisłoujscie Fortress was officially recognized as a historical monument.

This object of fortification art located a bit off the beaten track of Gdansk is often overlooked by tourists, which is a pity because it is a unique monument on a European scale and an example of a well-preserved sea fortress. The fortress defended access to the Gdańsk port and, as the name suggests, was built at the mouth of the Wisła to the sea.

 
 
If you are more interesting in this theme you can also read more information in many of articles.
 
From May 1 to May 5 and from the beginning of June to the end of August, "Wisłoujście Fortress" will be open from 10-18. In May and September, the fortifications will be open to visitors two hours shorter, at 10-16. Admission is ticketed
 
 

Condition of logging

It is not necessary to enter the facility to complete the task

In the place of the waypoint there is an entrance gate with the date. The condition to log in this cache is to take a picture of the bridge in front of the gate on which you will see the object and any of your part or your GPS. Please take the photo in the log

 

 

 

Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)