Skip to content

Alnö Virtuell Virtual Cache

Hidden : 11/16/2019
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Alnön 

 

Loggningskrav:

På Alnö finns det mycket intressant att se och uppleva.

Denna cache kommer att ta dig till ett flertal platser där du ska söka svar på några frågor som ställs.

För att logga denna cache ska du dels svara på frågorna enligt waypoints.

När det är klart skickar du ett mail till den adressen AA.BB.CC.DD.EE.FF@gmail.com ersätt å,ä, ö med a eller o i mailadressen.

Ange ditt geocachingnamn i ämnesraden, svarar du för flera så ange samtligas geocachingnamn i ämnesraden.

När du svarat rätt så kommer du att få ett svarsmail om att du nu kan logga denna cache.

Obs! Fotokrav

Du ska även ta ett foto vid någon av de angivna waypointsen där du håller upp en skylt med ditt geocachingnamn.

Det vore trevligt om du vill vara med på bilden, dock inget krav.

 

 

Om Alnö:

Alnön bildades för cirka 570 miljoner år sedan genom vulkanisk verksamhet i området. På grund av dess vulkaniska historia innehåller norra Alnöns berggrund sällsynta mineral, bland annat de världsunika alnöit och borengit.

Brytning av järnmalm från två mindre gruvor för förädling i Galtströms bruk skedde under 1800-talet, med utlastning från Ås brygga.

Under andra världskriget bröts baryt för användning som råvara för målarfärg i en gruva i Pottäng.

Boliden AB provbröt omkring 1950 en fyndighet med juvit vid Näset.

Det finns ett antal geologiska lokaler med fynd av bland annat bergarten Alnöit.

 

Befolkning:

Från bronsåldern har anträffats ett tiotal kuströsen och från järnåldern mindre gravfält och spridda gravhögar samt en storhög vid Röde

Den fasta befolkningen uppgår idag till dryga 8000 . Sommartid mer än fördubblas antalet boende på ön

1964 byggdes alnöbron, Sveriges då längsta bro vilket den var fram till 1972 då ölandsbron byggdes

 

Sågverkstiden:

Alnön hade ett för tiden idealiskt läge mellan Indalsälven och Ljungan och med perfekta hamnar i Alnösundet.

Här byggdes sågverken tätt. Som mest var 16 sågar i gång samtidigt.

 

När Elias Sehlstedt blickade ut över Alnön från Sundsvall inspirerades han till den berömda frasen "Och hela hamnen som en spegel låg. Och såg vid såg jag såg, hvarthelst jag såg" (1852).

 

Alnös storhetstid började med sågen på Eriksdal på 1860-talet. Även om sågverken på ön inte var de största innebar lokaliseringen av de 18 sågverken en stor omvälvning för ön.

1850 hade ön 950 invånare, 1900 var innevånarantalet 6 841. Kring varje sågverk växte det upp ett litet samhälle, dit arbetarna kom från olika håll i Sverige och Norden.

Det byggdes i rask takt upp arbetarbaracker av mer eller mindre undermålig kvalitet. Hygienen var ofta under all kritik på grund av trångboddhet.

Nykterhetsrörelsen och frikyrkorna fick ett starkt fäste på ön. Bland öns första baptister hände att de förlorade sina arbeten efter att ha låtit sig vuxendöpas.

Sågverkspatronerna hade emellertid i allmänhet inget emot att deras arbetare engagerade sig för kyrka och nykterhet, men det blev stridigheter då de frikyrkliga var drivande för att organisera Sundsvallsstrejken.

Ytterligare motsättningar uppstod då det blev tal om att arbetarna ville ha föreningsrätt att organisera sig fackligt. 1896 bildades en avdelning av Svenska sågverksindustriarbetareförbundet vid Hörningsholms sågverk, vilket var den första avdelningen i Sundsvallsdistriktet.

Sveriges industrialisering inleddes enligt vissa historiker med att ångsågar byggdes längs Norrlandskusten, varav den första startades i Tunadal 1849, vars sågverk ligger vid Alnösundet men på fastlandet.

 

 

 

 

AA                       Alnö Gamla Kyrka

Kyrkan är en av de äldsta i Norrland och är Medelpads äldsta bevarade kyrka och är från 1100-talet.

Kyrkans interiör räknas som en av de förnämsta i Sverige. Målningarna på valven och på väggarna tillkom i slutet av 1400-talet

 

BB                        Tors Lokal

Byggnadsminne, Sveriges tredje Folkets hus och det första på landsbygden.

 

CC                        Stornäset

Stornäset är ett 149 hektar stort naturreservat på nordöstra Alnön, vars främsta syfte är att bevara goda häckningsmiljöer och vad som anses vara en av länets mest värdefulla rastplatser för flyttande fåglar. Reservatet bildades 1968 och är ett av 3 naturreservat på alnön.

 

DD                       Spikarö Kapell

Spikarö Kapell byggt 1958 har gudstjänster och musikkvällar under sommaren.

 

EE                        Carlsvikspiren

Carlsvikspiren Restaurang och Pub inryms i ett av Alnös 19 före detta sågverk

 

FF                        Sågverksminne

Sågverksmonumentet, minne över sågverkstiden år 1860 till 1963 är placerat på Hötorget i Alnö Centrum.

 

 

Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)