Skip to content

<

Pegmatit vid Väddö

A cache by Coland Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/10/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Pegmatit vid Väddö

Här, på det så kallade Rödberget, så finner du ett rosa berg bestående i princip helt av pegmatit. Från sprängningar och brytning förr i tiden så finns det små brott där man kan studera pegmatitens mineralinnehåll närmare.

De mineral som förekommer i pegmatiten är en mörk, delvis svart, rökkvarts, rosa mikroklin (kalifältspat), vit albit (plagioklas), muskovit, röda granater (almandin-spessartin) och två sällsyntheter: svarta plattor av kolumbit och bruna plattor av monazit. Dessa två kan användas för radiometrisk datering av bergarten då de innehåller spår av uran.

På hällytan mellan de två små brotten finns halvmeterstora rektangulära fältspatkristaller inväxta i en finkornigare pegmatitmassa. När man följer strandkanten söderut över hela Rödberget så kommer en kontrastrik bergartskontakt då den rosa bergarten skarpt övergår i korpsvart gabbro. Pegmatiten ligger som en tjock kaka på gabbron och denna finns även som fragment i pegmatiten, vilket är ett tecken på att gabbron är äldre.

Pegmatit

Pegmatit är en magmatisk bergart med exceptionellt grov och varierande kornstorlek. Kristaller av en meters storlek och även större förekommer. De flesta pegmatiter har samma sammansättning som granit. Pegmatiter förekommer i anslutning till stora massiv av djupbergarter, vanligen i form av sprickfyllnader eller linsformiga kroppar. De har ekonomiskt intresse på grund av sin halt av kvarts, fältspater och glimmer och i vissa fall även av mineral innehållande sällsynta grundämnen, t.ex. litium, beryllium, niob, uran och lantanider

Kvarts

Kvarts är ett mineral som består av kiseldioxid. Kvarts är det näst vanligaste bergartsbildande mineralet i jordskorpan, efter fältspat. Det förekommer i både magmatiska, metamorfa och sedimentära bergarter. Exempel på bergarter som kvarts förekommer i är gnejs, skiffrar, kvartsit, sandsten och granit. Kvarts är väldigt motståndskraftigt och har 7 som värde på Mohs hårdhetsskala.

Färgen på kvarts är oftast vit men det finns många varianter. Rosa kvarts är känd som rosenkvart och lila kvarts som finns i ametister är två exempel, dock är dessa inte särskilt vanliga i Sverige. Det mesta av världens kvarts bildas av stelnande magma men en väsentlig andel bildas också genom hydrotermisk cirkulation. Dock är det tämligen sällsynt i Sverige

 

Fältspat

Fältspat är ett av de mest förekommande mineralen på jorden, de upptar ungefär 58% av den kontinentala jordskorpan. Man delar in fältspat i två typer, kalifältspat och plagioklas.

Kalifältspat (bilden till vänster) är ljust röd till brunröd, men kan även vara grågul, vit eller grön. Det är ett vanligt bergartsbildande mineral och förekommer i en mängd olika bergarter. Bland annat i granit, granodiorit, gnejs och som stora kristaller i pegmatit.

Plagioklas (bilden till höger) bildar en kemisk serie från albit (Na-fältspat) till anortit (Ca-fältspat). Vanligen vit till gråvit, med spaltytor i två riktningar. Utgör en viktig beståndsdel i de flesta magmatiska och metamorfa bergarter, decimeter-stora kristaller vanliga i pegmatitgångar.

Muskovit

Muskovit är ett mineral tillhörande glimmergruppen. Det är vanligt förekommande i ett flertal bergarter, t.ex. graniter och pegmatiter, men även i metamorfa bergarter, t.ex. glimmerskiffer. Muskovit används som elektrisk isolator och värmeisolator samt även vid framställning av papper, gummi och färg. Enorma kristaller (över 30 m2) av mineralet är kända från pegmatiter, t.ex. i Ontario, Canada.

EarthCachen

För att få logga denna EarthCache så måste du besöka de ovanstående koordinaterna samt skicka in svar på frågorna nedan till mig. Du behöver inte vänta på svar från mig, utan det är bara att skicka iväg din logg när du har skickat svaren till mig. Om ni är flera som loggar EarthCachen så räcker det om en person skickar in svar, men skriv vilka nick som är med och loggar. Om inte dessa kravs följs så kan din logg raderas av mig.

Frågor:

1. Vilket mineral har mest spaltning (dvs plana ytor)? Har mineralet bara spaltning eller förekommer det som massformig också?

2. Innehåller kalifältspaten några föroreningar eller har den samma färg överallt?

3. Har muskoviten i pegmatiten här den typiska “flakigheten”?

4. Obs! Frivilligt: Ladda upp en bild på dig och/eller din GPS vid platsen till din logg. Detta är helt frivilligt och är inget krav för att få logga.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.