Skip to Content

<

Skalní výchoz v Králově Poli

A cache by bandita007 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/25/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


V části města Královo Pole se nachází významný krajinný prvek, geologická zajímavost a místo výskytu významných rostlin – skalní výchoz.Geologickým podkladem jsou biotitické granodiority typu Královo Pole. Typickými prvky jsou lupínky biotitu, které zde často tvoří pseudohexagonální vyrostlice (sloupky). Granodiority jsou převážně středně zrnité až drobnozrnné.

Z biologické složky je temeno výchozu porostlé borovicí černou, okraje skalky hostí suchomilnou vegetaci s chráněným koniklecem velkokvětým, kostřavou walliskou, rozrazilem rozprostřeným, seselem sivým, mateřídouškou panonskou, diviznou rakouskou, lnicí kručinkolistou nebo silenkou ušnicí. Na ceduli u skalní stěny jsou tyto rostliny patrné na fotografiích. Kromě ještěrky obecné zde není prokázán výskyt významných druhů živočichů.

Pár slov o biotitickém granodioritu: Obvykle šedavá, načervenalá, středně zrnitá hornina složená z plagioklasu odpovídajícímu oligoklasu, draselného živce, křemene a biotitu. Akcesoricky může být zastoupen amfibol a vzácně apatit a titanit. Hornina je charakteristicky postižena sericitizací a chloritizací, zejména biotitu. Dalším významným sekundárním minerálem bývá epidot.


Při pohybu na skále dbejte zvýšené opatrnosti, zejména na vyhlídce! Využijte přístupový bod z waypointů! 

Otázky:

1. Co je to „skalní výchoz“?

2. Odhadněte výšku skalního výchozu.

3. Jaké barvy zastupuje biotitický granodiorit na skále? Jaké barvy jsou patrné?

4. O jaké velikosti tvoří lupínky biotitu tzv. „sloupky“ v hornině?

5. Změřte nadmořskou výšku u cedule a nadmořskou výšku u vyhlídky. Odpovídá rozdíl nadmořských výšek vašemu odhadu z otázky č. 2? Svou odpověď zdůvodněte.

6. Vyfoťte se u skály a u vyhlídky a fotku připojte k logu (nepovinný úkol)

Svoje odpovědi zašlete přes email nebo message center na můj profil. Po odeslání odpovědí se můžete zalogovat. V případě chybných nebo neúplných odpovědí či jiných nesrovnalostí vás budu kontaktovat.


Questions:

1) What is a rock outcrop?

2) Estimate the height of the rocky outcrop.

3) What colors does the biotite granodiorite represent on the rock? What colors are visible?

4) What is the size of biotite crisps (holes) called "pillars" in the rock?

5) Measure the elevation at the sign and the elevation at the prospect. Does the elevation

difference match your estimate from question 2? Justify your answer.

6) Take a photo at the sign and at the view point (optional)

Send your answers via email or message center to my profile. You can post log after submitting responses. In case of incorrect or incomplete answers or other irregularities I will contact you.


Zdroje informací:

https://ldf.mendelu.cz

http://www.geology.cz

Ing. Petr Matuška, 2013

Lesy města Brna

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

40 Logged Visits

Found it 39     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 84 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.