Skip to content

Historie šifer: ADFGVX Mystery Cache

Hidden : 09/02/2019
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


O šifře

Fritz Nebel

Tato šifra měla zajímavý osud, který stojí za vyprávění. Její původní podoba se jmenovala ADFGX a vynalezl ji poručík německé armády Fritz Nebel (1897–1977) (čti Fric Nébl) jako polní šifru. Zavedena byla v průběhu 1. světové války v březnu roku 1918 na západní frontě, kde německá císařská armáda bojovala se spojeneckými armádami. V průběhu června 1918 byla zavedena vylepšená podoba ADFGVX. Tuto šifru považovala Německá armáda za neprolomitelnou a tak nahradila tehdejší polní šifry postavené na jednorázových šifrovacích tabulkách.

Šifra ADFGVX se (pro Německou armádu) bohužel ukázala jako nedostatečně silná, neboť se poměrně záhy obě její varianty podařilo prolomit francouzskému kryptoanalytikovi poručíku Georgesi Painvinovi (1886–1980) (čti Žorž Pénvin) a to již brzy v červenci 1918. Vzhledem k připravované německé jarní (tzv. Ludendorffově) ofenzívě, nemohlo toto selhání přijít v nevhodnější dobu, neboť umožnilo Francouzům odhalit přípravy německých sil na průlom fronty asi 100 km od Paříže. George Painvina však stál tento úspěch ztrátu 15 kg tělesné váhy v průběhu několika dnů kdy pracoval na prolomení šifry a následné onemocnění.

Georges Painvin

Jde o tzv. zlomkovou transpoziční šifru kombinující modifikovaný Polybiův čtverec s jednosloupcovou transpozicí. Písmena A, D, F, G, V a X byla záměrně volena proto, že v Morseově abecedě vysílané polním telegrafem jsou tato písmena velmi odlišná, tedy jako ochrana proti přeslechům a chybám operátora.

Princip je poměrně netriviální a z dnešního pohledu je až s podivem, že operátoři byli v polních podmínkách schopni ji používat bez chyb.

Pro každý den bylo stanoveno "abecední" slovo, ze kterého bylo možné předem daným postupem vygenerovat substituční abecedu (doplněnou o čísla), která se vepsala do modifikovaného Polybiova čtverce, kde jsou čísla v záhlaví a prvním sloupci nahrazena písmeny ADFGVX.

Použijeme-li jako abecední slovo (vymyšlené :) německé slovo "UNTERSCHWEINKOPFANLAGE", pak vygenerovaná abeceda má podobu "UNTERSCHWIKOPFALGBDJMQVXYZ0123456789", tedy zapíše se slovo tak, aby se v něm žádné písmeno neopakovalo. Zbytek se doplní v abecedním pořádku tak, aby se žádné písmeno neopakovalo a nakonec se doplní čísla. To je však jen jedno z možných schémat. Výsledný šifrovací polybiův čtverec vypadá takto:

a d f g v x
a U N T E R S
d C H W I K O
f P F A L G B
g D J M Q V X
v Y Z 0 1 2 3
x 4 5 6 7 8 9

Prvním krokem při šifrování je přeložení otevřeného textu pomocí tohoto čtverce do šifrovaných dvojic písmen tak, že první písmeno odpovídá řádku a druhé sloupci. Je-li otevřený text GEORGES PAINVIN, pak by tento krok vypadal takto:

G E O R G E S P A I N V I N
f v a g d x a v f v a g a x f a f f d g a d g v d g a d

Druhým krokem je sloupcová transpozice na základě klíče. Ta se provede tak, že se napíše klíčové slovo do prvního řádku a pod něj se přepíšou po řádcích jednotlivá písmena šifrovaných dvojic. Následně se sloupce změní v takovém pořadí, aby písmena klíče byla seřazena vzestupně dle abecedy. Je-li klíčem slovo MICHAEL, pak tento krok s šifrovanými dvojicemi z předchozícho kroku vypadá takto:

M I C H A E L
f v a g d x a
v f v a g a x
f a f f d g a
d g v d g a d

A C E H I L M
d a x g v a f
g v a a f x v
d f g f a a f
g v a d g d d

Třetím krokem (posledním) je odvysílání zprávy po sloupcích čtených shora dolu v pořadí zleva do prava:

dgdg avfv xaga gafd vfag axad fvfd

Příjemce pak zprávu dešifruje přesně opačným postupem, tedy přepsáním slov do sloupců, nadepsáním setřízených písmen klíče nad sloupce, jejich zpětnou transpozicí podle klíče a přeložením na písmena otevřeného textu podle správného Polybiova čtverce.

O keši

Pro získání souřadnic této keše bude nutné rozluštit následující šifru. Jako abecední slovo slouží německé slovo pro narozeninový dárek a klíčem je devítimístný jednoslovný název penzionu z okolí výchozích souřadnic keše (do 1 km), jehož název neobsahuje žádné nabodeníčko. Po jejím vyluštění získáte heslo, které zadáte na stránce http://gc.rozen.cz/GC8D1HJ/. Pokud bude správné, dostanete souřadnice finálky a hint pro hledání.

avff xggd ggav xgad aadx aaaf xfdf afad davg

Přeji hodně trpělivosti při luštění a štěstí při lovu!

Zdroje

BRAZDA 2019

Součást závodu BRAZDA 2019

Tato keš vznikla jako součást geocachingového závodu BRAZDA 2019, neboli Brutálního Rožnovského Adrenalinového Závodu Družstev Amatérů. Pokud rádi soutěžíte a máte rádi různá dobrodružství, neváhejte a zúčastněte se příštího ročníku!

logo série Historie šifer

Součást série Historie šifer

Tato keš vznikla jakou součást série věnované historii šifrování. Keše jsou nejen exkurzí do principu fungování a okolností vzniku nejvýznamnějších šifer, ale také výzvou k jejich vyřešení, která vás dovede na zajímavá místa v širším okolí Rožnovské Bečvy.

Additional Hints (Decrypt)

Nm cb ilyhfgrav

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)