Skip to content

Hvězdný Tábor Mega-Event Cache

This cache has been archived.

Geocaching HQ Admin: Thank you for hosting this geocaching event! The date of the event has passed. We automatically archive events after 30 days (60 days for Mega- and Giga-Events). Attendees can still log archived events, log trackables, and share their experiences.

More
Hidden : Saturday, 11 September 2021
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

11 September 2021, 12:00 - 18:00

Česky


Z důvodu proticovidových opatření je event přesunut na rok 2021 a program je v maximálním rozsahu pouze venku ... vše najdete na webu i dále v listingu.

Připomínáme nezbytnost dodržování platných hygienických pravidel!

Pokud vám coronavirová situace neumožní účast, vaše objednávky vyřídíme dodatečně.

 

Vážení přátelé,

v době a místě konání eventu je nezbytné při příchodu dodržovat veškeré aktuálně platné hygienické předpisy:

a) na akci se zakazuje účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19
b) dodržení pravidel dle I/16 - https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/omezeni-maloobchodu-a-sluzeb.pdf

Každý je zodpovědný za dodržení pravidel.

cas100geo team


Kdy: 11.9.2021  12-18 hod

Kde: Hvězdárna Sezimovo Ústí

Registrace: 99,- Kč, jen zalogování zdarma

Naším cílem je uspořádat první MEGA event v Jižních Čechách a připomenout tak hvězdnou historii Táborska.

Event navazuje na předchozí MegaEvent Vesmírná keš v září 2017 v Ondřejově a MegaEvent Praga Astronomica v srpnu 2019 v Praze.

Registrací získáte:

 • obě eventová CWG (2 ks - každé jiné)
 • eventové pohlednice
 • velmi dobrý pocit, že jste umožnili zorganizovat tento event

Na co se dále můžete těšit?

 • příjemné prostředí pro společné setkání
 • Find Signal the Frog® - Locationless in 2020 (GC8FR0G)
 • suvenýr
 • program pro rodiny s dětmi
 • CWG tržnici a šmelinárnu
 • TB point (místo pro zanechání a vyzvednutí TB)
 • LabCache (3 série)
 • navštívíte Mars
 • potkáte E.T.
 • prohlídku hvězdárny
 • eventový GeoCoin a mnoho trekovatelných předmětů, eventové CWG a speciální série CWG, různé další eventové předměty

WEB MEGA eventu


 

English


Due to anti-drug measures, the event is postponed to 2021 and the program is only out to the maximum extent ... you can find everything on the web and in the listing.

We remind you of the need to follow the applicable hygiene rules!

If the coronavirus situation does not allow you to participate, we will process your orders later.

Dear friends,

at the time and place of the event, it is necessary to comply with all currently valid hygiene regulations upon arrival:

(a) participation in persons showing clinical signs of covid-19 shall be prohibited
b) compliance with the rules according to I / 16 - https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/omezeni-maloobchodu-a-sluzeb.pdf

Everyone is responsible for following the rules.

cas100geo team


When: 11/09/2021

Where: The Observatory Sezimovo Usti

Registration fee: 99 CZK, isn't needed if you only want to log

Our goal is to organize the first MEGA event in the South-bohemian region and to commemorate astronomical history of the region.

What comes with the registration?

 • both unique CWGs (Czech wood geocoin)
 • post cards
 • a good feeling for helping us organizing this event

What can you look forward to?

 • A pleasant environment for meeting
 • Family-friendly program
 • SignalFrog
 • Find Signal the Frog® - Locationless in 2020 (GC8FR0G)
 • souvenir
 • Competitions for both young and adults
 • Lab caches
 • you will visit Mars
 • you meet E.T.
 • Exhibitions
 • Event geocoin, lots of trackable items, event CWG (Czech wood geocoin) and special series of CWGs, other event items

WEBsite from MEGA event


 

Additional Hints (No hints available.)