Skip to content

Klidziņa Traditional Geocache

Hidden : 11/28/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[LV]. Slēpnis ir pet pudeles sagatave, kas satur viesu grāmatu un rakstāmo.

Klidziņa ir apdzīvota vieta Skrīveru novadā. Izvietojusies autoceļu A6 un P32 krustojumā pie Dīvajas ietekas Daugavā 3 km no novada centra Skrīveriem un 77 km no Rīgas.Apdzīvotā vieta izveidojusies autoceļu krustojumā pie pārceltuves uz Jaunjelgavu. Klidziņā atrodas atpūtas centrs «Klidziņa» ar restorānu un veikalu.Uz Dīvajas augšpus Klidziņas izbūvēta Skrīveru dzirnavu HES.

[EN].The cache is pet preforme, which contains a logbook and pencil. Klidziņa is a inhabited place in Skrīveri County. Situated at the intersection of Highway A6 and P32 at the crossroads of the city of the river Daugava, 3 km from the center of Skrīveri and 77 km from Riga. The village has been established at the crossroads of roads near the ferry to Jaunjelgava. It offers a relaxing center with a restaurant and a shop. On the strange upstream of Klidziņa built the Skrīveri mill HES.

Additional Hints (No hints available.)