Skip to content

Mega Sweden 2022 Mega-Event Cache

This cache has been archived.

Geocaching HQ Admin: Thank you for hosting this geocaching Event! The date of the Event has passed. We automatically archive Events after 30 days (60 days for Mega- and Giga-Events). Attendees can still log archived Events, log trackables, and share their experiences.

More
Hidden : Saturday, 04 June 2022
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

04 June 2022, 10:00 - 19:30


Svenska

English

Deutsch

Suomi
Svenska Svenska Svenska

Mega Sweden 2022: ett nytt event med en massa historia!

Mega Sweden är ett Mega-Event med allt vad det innebär: tillfällen att träffa andra geocachare från nära och fjärran, föreläsningar, workshops, geoaffärer, guidade turer, lekar och andra aktiviteter. Vi räknar med ungefär 1000 besökare från Sverige och många andra länder.

Mega Sweden är ett event med en lång historia. Det första eventet i serien hölls 2003 och eventet (som då hette "Fumble After Dark", senare "Mega Sweden FAD") har hållits varje år sedan dess och har varit ett mega sedan 2010 och framåt. Det här eventet är den ursprungliga inspirationen för labbcacher eftersom vi hade tillfälliga cacher skapade bara för eventet men med en massa elektronik, vilket uppskattades av Bryan Roth (en av grundarna av geocaching.com) som tog med sig idén hem efter sitt besök här 2011.

Tidigare event i serien har släppt ett antal cacher för eventet och dessa har alltid varit nattcacher som släppts i slutet av dagprogrammet. För att fira geocachings 20-årsjubileum så flyttar vi i år Mega Sweden till en något ljusare del av året och för att göra plats för ännu mer intressanta programpunkter så flyttar vi släppet av eventspecifika cacher till dagen innan eventet så att cachejakten inte ska krocka med eventprogrammet. Detta betyder att åtminstone många av eventcacherna i år inte kommer att vara nattcacher. Detta betyder inte nödvändigtvis att Mega Sweden har slutat med nattcacher för alltid. Vi får se vad som händer nästa år!

Eventet hålls i Konsert & Kongress på Konsistoriegatan 7 i Linköping. Det är samma ingång som turistinformationen, så du kan följa skyltar för den.

Öppettiderna är 10:00-19:30

Registreringen för Mega Sweden 2022 är nu öppen! Vi ses i juni!


English English English

Mega Sweden 2022: a new event with a lot of history!

Mega Sweden is a Mega-Event with all that that entails: opportunities to meet other geocachers from near and afar, lectures, workshops, geostores, guided tours, games and various other activities. We are anticipating about 1000 visitors from Sweden and many other countries.

Mega Sweden is an event with a long history. The first event in the series was held in 2003 and the event (originally called "Fumble After Dark", later "Mega Sweden FAD") has been held every year since then, with every event since 2010 being a mega. This event is the original inspiration for lab caches since we had temporary caches created just for the event but with a lot of electronics and this was enjoyed by Bryan Roth (one of the founders of geocaching.com) who brought the idea home after his visit here in 2011.

Previous events in the series have released a number of caches for the event, and these have always been night caches released towards the end of the day program. This year, in order to celebrate the 20th anniversary of geocaching, we are moving Mega Sweden to a somewhat lighter time of the year and in order to make space for even more interesting programming, we are moving the release of the event-specific caches to the day before the event so that the cache-hunting won't interfere with experiencing the event program. This means that at least most of the event caches won't be night caches. This does not necessarily mean that Mega Sweden is done with night caching for ever. We'll see what happens next year!

The event takes place in Konsert & Kongress at Konsistoriegatan 7 in Linköping. It's the same entrance as the tourist information, so you can follow signs for that.

Opening hours are 10:00-19:30

The registration for Mega Sweden 2022 is now open! See you in June!


Deutsch Deutsch Deutsch

Mega Sweden 2022: ein neues Event mit einer großen Geschichte

Mega Sweden ist ein Mega-Event mit alles dass damit kommt: die Möglichkeit andere Geocachern von nahe und fern zu treffen, Vorlesungen, Workshops, Geoladen, Führungen, Spiele und viel anderes. Wir erwarten etwa 1000 Besuchern von Schweden und viele andere Länder.

Mega Sweden ist ein Event mit einer langen Geschichte. Das erste Event in der Folge wurde in 2003 gehalten und das Event (ursprünglich "Fumble After Dark", später "Mega Sweden FAD") ist seit denn jedes Jahr gehalten, und seit 2010 jedes Jahr als ein Mega. Dieses Event ist die ursprüngliche Inspiration für Labcaches weil wir temporäre Caches mit viel Elektronik nur für das Event hatten. Dies wurde von Bryan Roth (einer der Gründer von geocaching.com) genossen und er brachte die Idee zu hause, nach seiner Besuch hier in 2011.

Bisherige Event in der Folge haben eine Menge Geocaches für das Event veröffentlicht, und diese waren schon immer Nachtcaches veröffentlicht im Nachmittag. Dieses Jahr, um die 20 Jahren Geocachings zu feiern, bewegen wir Mega Sweden zu eine etwas hellere Zeit im Jahr. Um mehr Zeit für die Programm zu haben, bewegen wir auch die Veröffentlichung die Eventcaches zu den Tag vor dem Event, so dass den Cachejagt nicht das Eventprogram Stört. Dafür, die meisten Eventcaches werden nicht Nachtcaches sein. Das bedeutet nicht sicher dass Mega Sweden ist mit Nachtcaching fertig. Wir werden sehen, was geschieht nächstes Jahr!

Das Event findet statt in Konsert & Kongress auf Konsistoriegatan 7 in Linköping. Das ist dieselbe Adresse als die Touristeninformation, so du kannst Schilde dafür folgen.

Öffnungszeiten sind 10:00-19:30.

Die Anmeldung für Mega Sweden 2022 ist jetzt geöffnet! Wir sehen uns im Juni!

Suomi Suomi Suomi

Mega Sweden 2022: uusi tapahtuma, jolla on pitkä historia!

Mega Swedenissä on kaikkea, mitä Mega-tapahtumaan kuuluu: mahdollisuus tavata muita geokätköilijöitä läheltä ja kaukaa, esityksiä, workshopeja, geokauppoja, opastettuja kierroksia, pelejä ja monia muita aktiviteetteja. Odotamme noin 1000 kävijää Ruotsista ja ympäri maailmaa.

Mega Swedenillä on pitkä historia. Ensimmäinen järjestettiin vuonna 2003 ja tapahtuma (alunperin nimeltään “Fumble After Dark”, myöhemmin “Mega Sweden FAD”) on sen jälkeen järjestetty vuosittain. Vuodesta 2010 kaikki tapahtumat ovat olleet Megoja. Tapahtuma on toiminut inspiraationa lab-kätköille, sillä olemme tehneet väliaikaisia, paljon elektroniikkaa sisältäviä kätköjä tapahtumaa varten. Bryan Roth (yksi geocaching.comin perustajista) ihastui ideaan vuoden 2011 vierailullaan.

Aiemmissa tapahtumissa on julkaistu paljon yökätköjä, jotka on julkaistu päiväohjelman loppuessa. Tänä vuonna juhlimme geokätköilyn 20-vuotista historiaa, ja siksi siirrämme Mega Swedenin hieman valoisampaan vuodenaikaan. Tehdäksemme tilaa entistäkin mielenkiintoisemmalle ohjelmalle, siirrämme tapahtumaan liittyvien kätköjen julkaisun tapahtumaa edeltävään päivään, jolloin kätköjen metsästys ei häiritse tapahtuman ohjelmaan osallistumista. Tämän vuoksi ainakin suurin osa tapahtumakätköistä ei ole yökätköjä. Mega Sweden ei kuitenkaan välttämättä luovu yökätköilystä lopullisesti! Saapa nähdä mitä ensi vuonna tapahtuu!

Tapahtumapaikkana on Konsert & Kongress, osoitteessa Konsistoriegatan 7, Linköping. Samassa paikassa on turistitoimiston sisäänkäynti, eli sen opasteita voi seurata.

Aukioloaika on 10.00-19.30.

Ilmoittautuminen Mega Sweden 2022 - tapahtumaan on nyt auki! Nähdään kesäkuussa!

Additional Hints (No hints available.)