Skip to Content

<

TJ Sokol Hodkovičky(099)

A cache by rakcesa Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/13/2019
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


        https://www.sokol.eu/obrazek/8309/100sokolkesbarva.jpg?size=display

Z historie TJ Sokol Hodkovičky, zakládací listina.

Žijeme v době, kdy státy kolem nás jsou zmítány ohromnými otřesy původu sociálního, politického, národohospodářského i národnostního. Státy v bezprostředním sousedství našich hranic, Německo, Polsko, Rakousko, i vzdálené Francie, Španělsko, Rusko, s většími nebo menšími důsledky prožily svoji dobu krize - zatímco Republika Československá jako ostrov v bouři imponuje svým neochvějným klidem, rozvážnou politikou a krásnou demokracií.                  V díle započatém nezapomenutelným presidentem Osvoboditelem dr. T. G. Masarykem pokračuje energicky a cílevědomě pro lid. Dr. Edvard Beneš, oblíbený všemi vrstvami občanstva bez rozdílu politické příslušnosti, pod jehož pevnou rukou podaří se snad zdolati i největší naši bolest – nezaměstnanost, která jest jedině s to podlomiti stoupající národní sebevědomí. V poslední době krásné náznaky nasvědčují, že i po této stránce nastává obrat k lepšímu a že Republika Československá spěje lepší budoucnosti vstříc! Tělovýchovná jednota Sokol Hodkovičky, jsouc založena 28. 10. 1919, dožije se v několika dnech 17 ti let svého trvání! Pilnou a neúmornou prací svého obětavého členstva a několika vynikajících jednotlivců, probíjela se naše jednota z malých a těžkých počátků snažíc se ze všech sil dostát povinnostem, které si v roce založení předsevzala. Splnila poctivě svoje poslání tělovýchovné, nezapomínajíc na výchovu duševní. Zúčastnila se se svými cvičenci všesokolských sletů VII. v roce 1920, VIII. v roce 1926, IX. v roce 1932 a připravuje se na jubilejní X. slet v roce 1938. Ze skrovných prostředků pořídila si jeviště a její dramatický odbor pečoval o vzdělání a zábavu nejen členstva jednoty, ale i ostatní veřejnosti. Rok od roku jest možno sledovati stoupající úroveň podniku jednoty, jak po stránce tělovýchovné tak i vzdělávací. Rok 1934, rok oslav 15 ti letého trvání jednoty možno označiti za vyvrcholení I. etapy tohoto snažení. Krásné veřejné cvičení na zakoupeném ideálním letním cvičišti a po stránce vzdělávací dramatickým odborem dobytá I. cena v župní divadelní soutěži jsou krásnou korunou a impozantním zakončením první éry jednoty. Mýlil by se každý, kdo by se domníval, že nyní bude jednota spáti na vavřínech. Dobyté úspěchy podnítily zdravou ctižádost, sokolské heslo „jen výš" proniká zprvu nesměle z hrstky těch nejnadšenějších, až konečně propuká v živelném souzvuku nově utvořeného loutkářského odboru cvičit se sborem v kategorické: „Chceme vlastní střechu nad hlavou - chceme ve svém vlastním a sokolském prostředí vychovávati svoji mládež jak po stránce tělesné, tak i mravní!''

Neuvěřitelné se stává skutkem!

Píše se rok 1936, kdy jednota naše, ač jedna z nejmenších, stává se svojí činností tělocvičnou, vzdělávací a organizační vzorem jednotám největším, majíc zastoupení ve všech odborech Sokolské Župy Pražské – Scheinerovy. V17 ti letech svého trvání buduje za neocenitelné pomoci všeho uvědomělého členstva i občanstva mimo sokolských svoji sokolovnu! Vkládající dnes v tento kámen pamětní spis s běžnými mincemi, časopisy a upomínkami na dnešní den, děkujeme v první řadě všem těm, kteří jakýmkoliv způsobem se o zdar tohoto díla zasloužili. Jména jejich zůstanou v dějinách jednoty nezapomenutelnými.My, kteří dnes v mužném věku dočkali jsme se splnění svých snů, slibujeme dnes při této příležitosti, že dílo zbudované budeme střežiti a chrániti ze všech sil, pro ty, jimž především bylo určeno - Vám, sokolský doroste a žactvo, Vám, kteří jednou po nás povedete osudy nám všem drahé jednoty! Nezapomeňte, co lásky, sebeobětování a potu spočívá v těchto čtyřech zdech a važte si tohoto krásného odkazu! Buďte dobrými sokoly, buďte dobrými občany naší krásné republiky! Tak nejlépe se odměníte těm, kteří s láskou toto dílo budovali a tak nejlépe prospějete národu a vlasti.

Zdar!

 

 

Jak na keš:
Úvodní souřadnice tohoto jednoduchého a krátkého letterboxu vás přivedou před finálku.
Zde je uložen sokolský poklad. Abyste se k němu pohodlně a bezpečně dostali, nezapomeňte si pro jistotu sebou vzít nastroj na vytažení kovu z málo dostupných míst a stoupnout si před keš.(Hint)

Standardní výbavou keše jsou sokolská kolečka, sokolské samolepky i oficiální logbook. Razítko, které naleznete uvnitř, neodnášejte. Pokud něco bude ve výbavě chybět, napište do logu. Po zalogování prosím opět pečlivě zamkněte keš. Každopádně děkujeme za návštěvu a SOKOLU ZDAR!

 

Tato keš je součástí série *100 sokolských keší republice*,
kterou zakládá Česká obec sokolská prostřednictvím svých žup a jednot.
Série vzniká ke stému výročí založení republiky v roce 2018.

 

 

Additional Hints (Decrypt)

Xyvp hiavge icenib anuber / Gur Xrl vafvqr gbc evtug

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.