Skip to content

Vzkrisene krasky Wherigo Cache

This cache has been archived.

Pettr554: Vyzkoušel jsem u této keše wherigo a moc se neosvědčilo. O téma ale nepřijdete, pokusím se v budoucnu zpracovat jiným a snad modernějším způsobem, bez nutnosti použití aplikace wherigo.

Všem kdo odlovili, posílali náměty na vylepšení moc dík. Budu se těšit na setkání u jiných mých keší.

More
Hidden : 02/05/2020
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


WHERIGO HRA věnována krnovským vilám

 

Město Krnov leží v bezprostřední blízkosti severovýchodní hranice s Polskem na soutoku řek Opavy a Opavice. První dochovaná písemná zmínka o Krnovu je datována k 27. dubnu 1240 a zachycuje donaci českého krále Václava I. klášteru tišnovských cisterciaček, kterým udělil újezd zvaný Kyrnow. Známější německý název Jägerndorf byl poprvé v pramenech zmíněn roku 1253.
O městě můžeme hovořit zhruba kolem 2. poloviny 13. století, kdy Krnov získal městská práva. V roce 1377 vzniklo Krnovské knížectví, které se postupně rozrůstalo. Na počátku 15. století k němu náleželo osm vesnic, díky čemuž předčilo svou rozlohou ostatní pozemkové vrchnosti Moravskoslezského pomezí. Zpočátku patřilo Krnovsko opavským přemyslovským knížatům, která měla své kořeny u vnuka krále Přemysla Otakara II, Mikuláše II. Opavského. Dalším významným rodem byli Hohenzollernové, kteří v roce 1523 odkoupili krnovské knížectví od Jiřího ze Šelenberka. Význam Krnova v této době značně vzrostl, a to i přes to, že hohenzollernská knížata zde trvale nesídlila. Janu Jiřímu Krnovskému bylo v roce 1622 knížectví zkonfiskováno. V témže roce získal Krnov Karel z Lichtensteina jako léno od císaře Ferdinanda II. Během třicetileté války se Krnov potýkal jak s vojenskými, tak ekonomickosociálními problémy, ze kterých se poté vzpamatovával poměrně pomalu.

Kolem poloviny 18. století se Krnov stal příhraničním městem, což na něj mělo negativní dopad. V následujícím století sehrála velkou roli hlavně textilní výroba. Řemeslná práce byla postupem času nahrazena manufakturní a posléze průmyslovou výrobou, díky které se městu začalo dařit. Během několika desetiletí zde vznikla celá řada továren, a to nejen textilních. S rostoucím průmyslem se postupně rozrůstalo i město, jež se začalo rozpínat i za hranicemi městských hradeb, které byly v průběhu několika desetiletí postupně zbourány. Zároveň se začalo s výstavbou nových důležitých veřejných budov, ale také rodinných domů nebo vil, jež si zde nechávala stavět zdejší elita, složená hlavně z majitelů místních továren a jejich rodinných příslušníků. Pro Krnov, ale také pro celé Slezsko, bylo v této době typické, že výše postavení občané se obvykle hlásili k německé národnosti. Jak dokládá denní tisk, obyvatelé města žili aktivním společenským životem. Sdružovali se v nejrůznějších spolcích či kroužcích. Zároveň měli občané možnost chodit na divadelní představení do místního divadla. V hotelu Tiroler se pravidelně pořádaly koncerty, na kterých hrála kapela k poslechu i k tanci, ve městě byly pořádány nejrůznější slavnosti. Kromě informací o těchto událostech a činnosti jednotlivých spolků se v novinách dočítáme o sňatcích, úmrtích, o ostatním dění ve městě, ale i ve světě. Pravidelně se zde objevovaly zprávy ze zasedání městského zastupitelstva, v nichž se mimo jiné píše o plánovaných stavbách, např. o stavbě nemocnice, o realizaci staveb nových mostů či továren. O tom, jak probíhaly stavební práce při budování nové radnice nebo zázemí pro krnovské kluziště informoval pravidelně každý týden zvláštní novinový sloupek. To je pochopitelné, protože se jednalo o stavby veřejné, přístupné každému.

O výstavbě soukromých budov se však v denním tisku nic nedočteme. Existovaly totiž speciálně zaměřené časopisy, jako např. Das Interieur nebo Dekorative Kunst a mnoho dalších. Otištění fotografií exteriérů či interiérů vil bylo pro jejich majitele otázkou prestiže, protože takováto periodika uveřejňovala jen vynikající realizace, které určitým způsobem předčily ty ostatní. V případě Krnova se takovéto pocty dočkaly především přestavby interiérů zrealizované podle projektů architekta Leopolda Bauera nebo Flemmichova vila navržená významným představitelem vídeňské Secese Otto Prutscherem.

Přelom 19. a 20. století byl posledním významným obdobím příznivým pro vývoj krnovské architektury. Díky vysoké stavební aktivitě vznikla celá řada veřejných i soukromých budov. Soukromníci se zaměřovali především na výstavbu rodinných domů a vil. Wherigo se zaměřuje právě na tyto zajímavé stavby postavené v rozmezí let 1881-1914, tzn. od doby historismu do počátku první světové války. Ohledně architektury Krnova toho bylo napsáno už poměrně dost, a to i co se týče typu vily. Bohužel se autoři publikací, zabývající se tímto tématem, opakovaně zaměřovali jen na nejvýznamnější stavby a vinou toho veřejnosti předkládají poměrně zúžený výběr. Ten je ale bezpochyby opodstatněn tím, že jde o hodnotná architektonická díla. Wherigo provází širším okruhem krnovských vil a zajímavých rodinných domů v již výše zmíněném rozmezí let...

Jak hrát?

Hra má podobu multi keše. U vil ve hře není nutno hledat fyzické schránky. Ani návštěva vnitřních prostor vil není podmínka.Vily (objekty) mají kolem sebe různě velké zóny. Hra nevyžaduje být on-line. To je nutné pouze pro stažení cartrige. Při vstupu do zóny vily počkej na zachycení objektu (ve hře upozornění textem i zvukem - zvuk lze ve hře vypnout).

Pravidla

jsou tedy velmi jednoduchá, žádné zvláštní úkoly:
1. Vybrat ze seznamu vilu pro návštěvu (prioritu si určuješ sám)
2. Spustit hru vily a cestou se seznámit s historií vybrané vily
3. Dostat se do zóny vybrané vily, kde se započte bod do splněných úkolů
4. Opakovat body 1 až 3
5. Pro získání souřadnic keše, je potřeba navštívit alespoň deset objektů, mimo jediné výjimky
 ... o tom více v samotné hře.

Mezi nejvzdálenějšimi objekty je vzdálenost asi 7 km. Celková trasa se může správnou volbou návštěv jednotlivých zón velmi výrazně zkrátit !!!

Hra se ukládá automaticky při návštěvě zóny vybraného objektu. ANO objekty se musí vybírat, čímž se teprve aktivují. Nelze je hrát automaticky (např. jen průjezdem zónou). Hra se nemusí dohrát v ten samý den, kdy byla započata. V úkolech si můžeš zobrazit , které vily jsi již navštívil.

Na čem hrát?

Doporučuji mít staženou aplikaci WhereYouGo pro telefon s Androidem. Pro iPhone je to pak aplikace Wherigo. Objekt se obvykle načte krátce po vstupu do zóny. Hra byla testována na telefonech s Androidem 7.0 a iOS 13.3. Hra v Emulátoru umožněna není.

Uložení keše

Keš je umístěná mimo město ale je dostupná kdykoli v průběhu roku. V keši není tužka. Děkuji, že vše uvedeš po návštěvě do původního stavu.

Odkaz na cartridge na wherigo.com zde
Odkaz na cartrige na wherigofoundnation.com (WG1DK) zde

Vřelé díky patří Bubukaku za provedený Beta test a bezva náměty a připomínky pro zkvalitnění hry. 

 

 

Listig keše prohlíží TOPlist návštěvník.

Additional Hints (Decrypt)

[Ve hře]

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)