Skip to content

Genks Geocache Event 2022 Mega-Event Cache

This cache has been archived.

Geocaching HQ Admin: Thank you for hosting this geocaching Event! The date of the Event has passed. We automatically archive Events after 30 days (60 days for Mega- and Giga-Events). Attendees can still log archived Events, log trackables, and share their experiences.

More
Hidden : Saturday, 21 May 2022
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

21 May 2022, 09:00 - 18:00

 

NEDERLANDS, ENGLISH BELOW

 

Na een succesvolle Flight Through Space is het na 5 jaar tijd voor iets nieuws.

We gaan er een leuk event van maken met verschillende nieuwe geocaches.

Ook deze keer maken we er een heel weekend van.

 

►Vrijdag 20/05/22  : GGE Welkom Campers GC9HB3P (18u30-20u30)

Zaterdag 21/05/22 : Main Event 'Genks Geocache Event' GC8HKD4 (9u-18u)

Zondag 22/05/22 : GGE CITO@Kattevenia GC9HX2B (9u-11u) Goodbye event GC9HX2C (13u-14u)

 

Dag verloop hoofd event:

* Deuren open 9u

* Uit delen listing 10u

* Tombola uitreiking 17u

* Einde event 18u

 

Om deel te nemen aan het hoofdevent vragen wij 6€ per gc account in voorverkoop te betalen voor 15/05/2022 VOORVERKOOP IS AFGELOPEN.

Prijs aan de kassa 7€ per gc account.

Hiervoor krijg je een Listingboekje, 1 tombolalotje, 1 consumptiebonnetje en een wooden coin bij inschrijving zolang de voorraad strekt.

♦ We proberen diverse geocacherondjes te voorzien;
♦ Er zal een geocacheshop aanwezig zijn;
♦ We voorzien een tombola, dit onder de aanwezigen.

♦​ We voorzien ook een camperplaats meer info vind je onderaan de listing

♦​ Wat dien je zelf mee te nemen, gps, 9Volt batterij, hengel ±5m, meter/ rolmeter, een pincet, kortom de meeste standaard tool. 

Camperparking

CAMPERPLEK IS VOLZET :

We hebben een staanplaats voor zo'n 70 campers of caravans, wel zonder enige voorzieningen! Deze kan je reserveren aan de prijs van €10 per camper/caravan voor heel het weekend. Als je een plaats wilt, gelieve dit te laten weten via je will attend. Wij zullen je verder contacteren.

 

Zet zeker een 'Will Attend' , zo wordt je op de hoogte gehouden en vermeldt zeker het aantal personen.

Tijdens deze events is het deelnemen op eigen risico, de organisatie is niet verantwoordelijk voor ongevallen.

Met dank aan: Stad Genk, Sport Vlaanderen, Natuur en Bos, Limburgs Landschap, alle vrijwilligers en sponsors.

De deelnemers dienen ten allen tijde de aanwijzingen van de organisatie

en de op dat moment geldende maatregelen i.v.m. COVID-19 te volgen.

 


ENGLISH,

 

After a successful Flight Through Space, it is time for something new after 5 years.
We are going to make it a fun event with several new geocaches.
Also this time we make it a whole weekend.

►Friday 20/05/22  : GGE Welkom Campers GC9HB3P (18u30-20u30)

Saterday 21/05/22 : Main Event 'Genks Geocache Event' GC8HKD4 (9u-18u)

Sunday 22/05/22 : GGE CITO@Kattevenia GC9HX2B (9u-11u) Goodbye event GC9HX2C (13u-14u)

Day course main event:
* Doors open 9am
* Distribution of listing 10am
* Tombola ceremony 5pm
* End of event 6pm

To participate in the main event, we ask you to pay 6€ per gc account in presale before 15/05/2022 PRE-SALE HAS CLOSED.

If you pay on the day itself, the price at the entrance is € 7 per gc account.

For this you will receive a Listing booklet, 1 raffle ticket, 1 consumption ticket and a wooden coin when registering while supplies last.

♦ We try to provide various geocache rounds;
♦ There will be a geocache shop;
♦ We provide a tombola, this among those present.

♦​ We also provide a motorhome parking space, more info can be found at the bottom of the listing

♦​ What do you need to bring with you, especially the basic tool and GPS, 9 volt battery, fishing rod ±5m, meter / tape measure, tweezers.

Motorhome parking

Motorhome parking is full 
We have a pitch for about 70 motorhomes or caravans, but without any facilities! You can book this at the price of €10 per camper/caravan for the whole weekend. If you would like a seat, please let us know via your will attend and a message on gc. We will contact you further.

Be sure to put a 'Will Attend', so you will be kept informed and certainly mention the number of people.
 

During these events, participation is at your own risk, the organization is not responsible for accidents.
Thanks to: City of Genk, Sport Vlaanderen, Natuur& bos, Limburg Landschap, all volunteers and sponsors.

The participants must at all times follow the instructions of the organization
and the measures applicable at that time regarding COVID-19.

 

Additional Hints (No hints available.)