Skip to content

Community Celebration Event Prague - Edition 2022 Community Celebration Event

This cache has been archived.

Geocaching HQ Admin: Thank you for hosting this geocaching Event! The date of the Event has passed. We automatically archive Events after 30 days (60 days for Mega- and Giga-Events). Attendees can still log archived Events, log trackables, and share their experiences.

More
Hidden : Saturday, 14 May 2022
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

14 May 2022, 09:00 - 22:00

EN: Update

🔸 As of 9th April 2022, entry into the Czech Republic is no longer subject to any special epidemiological conditions
🔸 There is no limit on the number of participants in mass events in Czech republic.
🔸 No test or vaccination is required for entry to an event.
🔸 More details and travel tips here https://www.geocachingprague2020.cz/en/travel-tips/

V rámci oslav dvaceti let geocachingu navštivte unikátní Community Celebration event a získejte tak speciální eventovou ikonu do svého profilu.

Community Celebration Event (dříve Lost and Found Event Cache) je zvláštním druhem eventu, který je pořádán teprve podruhé v historii k připomenutí nejvýznamnějších milníků geocachingu. Poprvé k 10. výročí a nyní k oslavě 20. výročí vzniku hry.

Připojte se k nám v Praze, navštivte tento event spolu s hlavním 20 Years of Geocaching Prague gigaeventem a unikátní výstavou GPS Maze Europe! Přijeďte a oslavujte s námi!

Speciální logbook bude k dispozici v sobotu 9:00-22:00, v neděli 9:00-18:00.

 

Tento event se koná v rámci projektu 20 Years of Geocaching Prague

Do eventového areálu se platí vstupné 100 Kč.

Další podrobnosti o programu, vstupu a organizaci najdete na eventovém webu

www.geocachingprague2020.cz

 


Speciální program Community Celebration Eventu

 

 

International Geocaching Games

 

Jste soutěživí, hraví a dokážete si ze sebe udělat legraci? Pokud jste 3x odpověděli ano, je toto akce přesně pro vás!

 

V rámci eventového programu jsme pro vás připravili soutěže, ve kterých mohou soutěžit jednotlivci i týmy. V několika disciplínách budete bojovat nejen sami za sebe, ale zároveň budete reprezentovat zemi, ze které pocházíte.

Pokud nechcete soutěžit, můžete se přijít podívat na účastníky. Hry budou divácky atraktivní.

Soutěže budou probíhat v sobotu od 10 do 17 hodin

na velké louce u Vltavy

 

Večer zhruba 18 hodin pak proběhne slavnostní vyhlášení na hlavním podiu.

Podrobnější informace obdrží přihlášení účastníci emailem.

Kvůli lepší organizaci eventu doporučujeme zájemcům o soutěž registraci předem, abychom věděli, pro kolik soutěžících máme disciplíny připravit. Přihlášení na místě bude možné, ale pouze do vyčerpání kapacity (chcete-li mít jistotu místa, registrujte se).

Registrace do soutěží - https://cageo.reenio.cz/cs/

 

Registrace je pouze pro soutěžící. Pokud chcete event navštívit jako diváci nemusíte se registrovat.


 

 During the geocaching 20 year anniversary celebration visit the unique Community Celebration Event and earn a special event icon to your profile.

Community Celebration Event (formerly Lost and Found Event Cache) is a special event that takes place for the second time only, to commemorate important geocaching milestones. First time for 10th anniversary and now for the 20th anniversary of the game creation.

Join us in Prague, visit this event next to the main 20 Years of Geocaching Prague gigaevent and the unique GPS Maze Europe exhibition! Come and celebrate with us!

Special logbook will be available on Saturday 9:00-22:00, on Sunday 9:00-18:00

 

This event is part of giga event project 20 Years of Geocaching Prague

Entry to the whole event area is 100 CZK.

See the event website for more information

www.geocachingprague2020.cz

 


Part of the Community Celebrations will be

 


 

International Geocaching Games

 

Are you competitive, playful and can you make fun of yourself? If you answered yes three times, this action is right for you!
 

As part of the event program, we have prepared competitions in which individuals or teams can compete. In several disciplines, you will not only fight for yourself, but also represent the country you come from.

If you don't want to compete, you can come and see the participants. Games will be attractive to viewers.

The competitions will take place on Saturday from 10 am to 5 pm
on a large beach on the Vltava River


In the evening around 6 PM there will be a ceremony on the main stage.

In order to better organize the event, we recommend you to register in advance so that we know how many competitors we have to prepare the disciplines for. registration at the event will be possible, but only until the capacity is full (register to make sure you can join the competition).

Registration for competitions - https://cageo.reenio.cz/en/

 

This registration is for competitions only. You do not need to register, if you just want to visit the event.


Community Celebration Events - 2020

This Event is part of a limited release of Community Celebration Events to celebrate 20 years of geocaching. Geocachers hosted events between May 2, 2020 and December 31, 2020. Learn more about Community Celebration Events on the Geocaching Blog.

Additional Hints (Decrypt)

mzran grezvah an xirgra 2022 / erfpurqhyrq gb Znl 2022

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)