Skip to content

38 cm Kanone Hanstholm Mystery Cache

Hidden : 01/02/2020
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

Dansk

38 cm kanonen

Batteri "Hanstholm II"s kanoner havde betegnelsen 38 cm S.K.C/34. Der var tale om helt moderne skyts, som var konstrueret til brug i de tyske slagskibe af "Bismarck"-klassen. Kanonerne var produceret af Krupp, Essen. Kanonerne i Hanstholm havde produktionsnumrene 70, 71, 74 og 75.

Kanonrørene var 20 m lange og vejede 110 tons. Skibskanonerne blev leveret uden tårn, og blev i stedet opstillet i et såkaldt "landtårn", Bettungsschiesgerüst C/39, som var både simplere og billigere end et skibstårn. Landtårnet var i princippet en stor, pansret kasse, som rummede kanonens bageste del med bundstykke og ladeudstyr. Selve tårnet vejede 540 tons.

Modelår: 1934
Vægt af kanonrør:  110.000 kg.
Vægt af kanon i stilling: 650.000 kg
Kanonrørets længde: 19,6 m
Rækkevidde: 55.000 / 42.000 m
Granatvægt: 495 / 800 kg
Mundingshastighed: 820 / 1.050 m/s
Skudhastighed: 1 skud pr. 1 1/2 minut
 

Side- og højderetning af kanonerne udførtes med en el-motor - i nødsfald kunne det dog gennemføres med håndkraft. Selve ladningen foregik imidlertid med håndkraft med en 10½ m lang træstang, hvilket krævede 12 stærke mænd. Øvelsesskydninger foregik ofte med øvelsesrør, "indstikspiber", som blev stukket ind i de store kanonrør og skød med 12,7 cm granater. Det skete for at spare på de dyre kanonrør, som blev udsat for et kraftig slid, hver gang de blev affyret; kanonrørenes indre foring skulle udskiftes efter ca. 286 skud.

Oplysningerne kommer fra Hanstholm Bunker Museums websted.

opgave:

Find kanonen på 38 cm på museumsstedet og mål fra kanonens laveste punkt på 296 ° og 320m. Gå ind og kigge efter skakbrætrummet i holdværelserne. (Se spoiler) Der finder du cachen.

Odin - Odine ønsker dig meget glæde.

 

Deutsch

Die 38 cm Kanonen

Die Kanonen der Batterie ”Hanstholm II” hatten die Bezeichnung 38 cm S.K.C/34. Es handelte sich um moderne Geschütze, die für die deutschen Schlachtschiffe der "Bismarck"-Klasse konstruiert worden waren. Die Kanonen wurden von der Firma Krupp, Essen, produziert. Die Kanonen in Hanstholm hatten die Seriennummern 70, 71, 74 und 75.
Jedes Geschützrohr war fast 20 Meter lang und wog 110 Tonnen. Die Kanonen wurden ohne Schiffsgeschütztürme geliefert, weshalb sie in sogenannten Bettungschiessgerüsten (“Bettungschiessgerüst C/39”) aufgestellt wurden, die sowohl einfacher als auch billiger als Schiffstürme waren. Das Bettungsschiessgerüst war im Prinzip ein großer, gepanzerter Kasten, in dem der hintere Teil der Kanone mit Bodenstück und Ladeeinrichtung angebracht wurde. Jedes Bettungsschießgerüst wog 540 Tonnen.

Modelljahr: 1934
Rohrgewicht: 110.000 kg
Gewicht der Kanone in Stellung: 650.000 kg
Rohrlänge: 19,6 m
Höchstschussweite: 55.000 / 42.000 m.
Granatengewicht: 495 / 800 kg
Mündungsgeschwindigkeit: 820 / 1.050 m/s
Schussfolge: 1 Schuss pro 1 ½ Minute
 

Seiten- und Höhenrichtung der Geschütze wurde mit Hilfe eines Elektromotors ausgeführt – notfalls auch per Handkraft. Geladen wurde von Hand mit einem 10,5 m langen Ansetzerstock, wozu 12 kräftige Männer benötigt wurden.
Häufig wurden für Übungen kleinere Übungsrohre verwendet, die in die großen Geschützrohre eingesetzt wurden und mit 12,7 cm-Granaten feuerten. Der Zweck dieser Maßnahme war die Schonung der teuren Geschützrohren, die ja bei jedem Schuss abgenutzt wurden. Die inwendige Fütterung (Seelenrohr) der Geschützrohre mußte nach ca. 286 Schüssen ausgewechselt werden.

Die Informationen stammen von der Internetseite vom Bunkermuseum Hanstholm.

Aufgabe:

Finde auf dem Museumsgelände die 38 cm Kanone und peile vom tiefsten Punkt der Kanone in 296° und 320m. Gehe hinein und suche in den Mannschaftsräumen den Schachbrettraum. (Siehe Spoiler) Dort findest du den Cache.

Viel Freude wünschen Odin – Odine.

 

English

The 38 cm guns

The guns of battery “Hanstholm II” had the name 38 cm S.K.C/34. They were completely modern guns, which were developed to be fitted onto German warships of the "Bismarck" class. The guns were produced by Krupp, Essen. The guns in Hanstholm bore the numbers of production 70, 71, 74 and 75. The gun barrels alone weighed 110 tonnes, and were nearly 20 metres long. The naval guns were delivered without turrets; instead they were set up in land turrets, Bettungsschiesgerüst C/39, which were both cheaper and simpler than those fitted to ships. In principle, the land turret was a large armoured shed, that housed the rear end of the gun with the breach and loading gear. The turret itself weighed 540 tons.

Year of design: 1934
Weight of piece: 110.000 kg
Weight of gun in position: 650.000 kg
Length of piece: 19,6 m
Max range: 55.000/42.000 m
Projectile weight: 495/800 kg
Muzzle velocity: 820/1050 m/s
Rate of fire: 1 shot per 1,5 minute

An electric motor was used to adjust the guns traverse ansd range, though in an emergency this could be done by hand. Loading, on the other hand, was manual and called for a team of 12 strong men. From time to time practice firings took place using narrower practice barrels,which were placed inside the large gun barrel and took 12,7 cm shells. This procedure was used to save the highly expensive main gun barrels, which were subject to wear every time they were fired; the inner lining of the barrels had to be renewed after approx 286 shots.

The information comes from the website of the Hanstholm Bunker Museum.

Task:

Find the 38 cm cannon on the museum site and aim from the lowest point of the cannon at 296 ° and 320m. Go inside and look for the chessboard room in the team rooms. (See spoiler) There you will find the cache.

Odin - Odine wish you much joy.

 

 

GC8HTWJ

<img alt="GC8HTWJ" src="https://img.geocaching.com/cache/large/7f49176e-864c-4559-af13-5fc260d6f6ae.jpg?rnd=0.8057716" style="height:210px; width:277px" title="38 cm Kanone Hansholm" />

 

Flag Counter

Additional Hints (No hints available.)