Skip to Content

<

KRÁLOVÉ a KRÁLOVNY - HERODES I.

A cache by mjr.LEVAP Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/08/2020
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


HERODES I.

73 př.n.l. - 4 př.n.l.

doba vlády - 37 př.n.l. - 4 př. n.l.

král Judeje - krutý, paranoidní a šílenstvím zmítaný HerodesI. vládl starověké Judeji železnou pěstí a likvidoval všechny, kteří se mu odvážili postavit.

73 př.n.l.

Narození - Herodes se narodil v Idumei do domu Antipatra, vysoce postaveného královského hodnostáře. Ten svému synovi rychle zabezpečuje vysoký post.

49 př.n.l.

Jmenování správcem Galileje - - díky vlivu svého otce usedá do křesla správce Galileje, vazalského státu Judeje. Heordův otec pěstuje dobré vztahy s Římany a jeho vliv v Judeji vzrůstá.

40 př.n.l.

Útěk do Říma - na trůn usedá protiřímslý král Antigonos II. a Herodes je nucen uprchnout a pokusit se přesvědčit Římany, aby mu pomohli znovu získat moc v regionu.

40 př.n.l.

Zvolení židovským králem Herodovi se během pobytu v Římě daří přesvědčit senát, aby byl prohlášen židovským králem. Římané souhlasí pod podmínkou, že po svém návratu do Judeje bude Herodes jejich vazalem.

32 př.n.l.

Sňatek s Mariamné - Herodes se žení s hamoneovskou princeznou Mariamné, příslušnicí vládnoucí vrstvou v Judeji. Snaží se tak dodat legitimitu svému titulu židovského krále.

31 př.n.l.

Uvěznění Mariamné - Herodes v záchvatu paranoie nařizuje uvěznit svou manželku Mariamné. Obává se, že v případě jeho smrti se pokusí připravit o trůn jeho syny. Pro Marimné je to hluboká urážka a vůči Herodovi už vystupuje jen nepřátelsky.

29 př. n.l.

Smrt princezny - množí se zvěsti o spiknutí s cílem otrávit Heroda. Ten Mariamné odsuzuje k smrti, aby nemohla převzít moc. Hrůzný čin jej bude pronásledovat až do konce života.

25 př.n.l.

Hladomor- Judeu a její přilehlé provincie postihuje krutý hladomor. Herodes je nucený pozastavit některé ze svých velkolepých stavebních projektů, aby mohl pro strádající obyvatelstvo nakoupit obilí.

20 př.n.l.

Velký chrám - Aby si udobřil židovské poddané, začíná Herodes v Jeruzalémě přestavovat židovský chrám. Do dnešních dnů se z něj mnoho nedochovalo, ale podle všeho šlo o jednu z největších staveb v celém městě.

15 př.n.l.

Marcus Agrippa na návštěvě - Agrippa se zastavuje ve městě, aby se ujistil, že Herodes nadále zachovává věrnost Římu. Ve městě jej fascinují nové stavební práce, které židovský král nařídil.

4 př.n.l.

Upálení učitelů- Herodes se překonává v krutosti a posílá na smrt skupinu jeruzalémských rabínů, kteří se pokusili zničit římského orla vystaveného ve městě. Jsou hozeni do jámy a zaživa upáleni.

4 př.n.l.

Smrt Heroda- v březnu umírá, podle expertů se mu stalo osudným selhání ledvin. Již dříve nechal v záchvatu šíleného vzteku zabít své dva nejstarší syny.
Vraždění neviňátek - podle bible Herodes během jednoho záchvatu slyšel, že se narodilo dítě, označované za "židovského krále". Jakéhokoliv budoucího uzurpátora trůnu musel okamžitě a nemilosrdně zničit. V záchvatu zuřivého vzteku přikázal zabít všechna prvorozená nemluvňata mužského pohlaví v Betlémě. Tato událost vešla do dějin jako "vraždění neviňátek". Vědci samotnou bibli nepokládají za historicky věrnou, ale o tomto vraždění se zmiňují i římské zdroje. Archeologové soudí, že k masakru mohlo dojít někdy v roce 5 před naším letopočtem- tedy rok před smrtí Heroda.

Souřadnice

N - IVIXIIIIVVIIIIVVII

E - IVIIIIVIIVIIIII

Additional Hints (Decrypt)

fzex h fgneéub cnermh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.