Skip to content

TECHcache 002 Bitcoin Mystery Cache

Hidden : 02/26/2020
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Bitcoin (dále také jen BTC) je nepopulárnější kryptoměnou, a tak si v řadě TECHkeší tu svojí určitě zaslouží. Možná vás může i inspirovat k myšlence si zlomeček Bitcoinu pořídit, třeba jen pro ten pocit, že máte kousek možné budoucí náhrady zlata, tedy nositele hodnoty s omezeným výskytem na zemi a u Bitcoinu zřejmě i ve vesmíru 😊

Všechny transakce – tedy převedení nějakého počtu Bitcoinů, nebo častěji vzhledem k ceně jednoho BTC jen jeho zlomku - provedené mezi uživateli Bitcoinu jsou uloženy v distribuované účetní knize nazývané Bitcoin Blockchain. Jsou to zřetězené bloky transakcí, které jsou provázány takovým způsobem, aby nebylo možné do těch již zapsaných zpětně zasahovat. A transakce organizované v blocích se do této účetní knihy dostanou na základě shody těžařů BTC, že jsou prováděny v souladu s pravidly a někým, kdo prokázal vlastnictví převáděné částky. Těžaři potvrzují bloky transakcí vyřešením nesnadného „rébusu“ nad jeho obsahem. Obtížnost onoho rébusu je nastavována průběžně tak, aby bez ohledu na počet a výpočetní výkon těžařů jeho vyřešení trvalo v průměru 10 minut. Proto je nemožné pro jednotlivce zpětně změnit historii transakcí, neboť k tomu by bylo potřeba ohromného výpočetního výkonu.

1 BTC dnes představuje poněkud neprakticky vysokou hondnotu, proto se používají mBTC tedy tisíciny BTC nebo Satoshi, což je stomilióntina jednoho BTC a také nejmenší převoditelná jednotka BTC.

A nyní již ke kešce. K jejím souřadnicím vás dostane informace o počátečním zůstatku na BTC adrese 14WGBuwZfoGa9gDyvGcwUtR3DtXpccoJHw vyjádřená v Satoshi. Vzhledem k tomu, že je adresa nyní již veřejná, může se stát, že zůstatek na ní bude stoupat, pokud tam někdo nějaké BTC pošlě. Platí proto první transakce, která na tuto adresu nějaké BTC převedla.

Platí, že iniciální zůstatek v Satoshi představuje čtyřmístné číslo ABCD.

A cílová poloha keše pak je: N50° 0C.ABB E014° C5.ADD

 

 

Bitcoin (hereinafter referred to as BTC)  is the most popular cryptocurrency and as such it should have its own cache in the TECHcache series. Maybe the cache could inspire you to get some fraction of the Bitcoin, just for the feeling that you have a piece of the potential gold replacement with limited volume on the earth and in the case of Bitcoin probably also in the universe 😊

All the transactions – that is any transfer of a given number of Bitcoins or more commonly just of a fraction, taking into account the high value of one BTC – made by the Bitcoin users are stored in distributed ledger called Bitcoin Blockchain. Blockchain stores blocks of transactions bound together in that way that is it not feasible to change any transaction which is already stored there. Transaction contained in a block is there because BTC miners decided that the transaction follows all the rules and is made by somebody who was able to prove the ownership of the BTC being transferred. Miners are confirming the blocks by solving a “puzzle” using the block’s content as pieces of the puzzle. The puzzle’s difficulty is changing over time to keep the time needed to solve it to approx. 10 minutes.  That’s why it is not possible for an individual to change something already confirmed in the blockchain. It would need huge computing power.

1BTC represents today a bit impractical value and therefore mBTC (one thousandth of BTC) and Satoshi (one one-hundred-millionth BTC) which is the smallest usable BTC fraction are commonly used.

And now let’s go down to the cache. To get the coordinates of the cache you will need to get information about the opening balance of the BTC address 14WGBuwZfoGa9gDyvGcwUtR3DtXpccoJHw expressed in Satoshi.

Since the address is now public, it may happen that the balance on it will rise if someone sends BTC there. Therefore, the first transaction that transferred some fraction of BTC to this address is the right one.

The initial balance in Satoshi is 4 digits number ABCD.

And the target position of the cache is then: N50° 0C.ABB E014° C5.ADD

 

 

Additional Hints (Decrypt)

NOPQ: Tbbytv Ovgpbva Oybpx Rkcybere Pnpur: znyé mryraé cbhmqeb ivfípí an fgebzr arwoyížr x iepubyh gebwúuryaíxh ---- NOPQ: Tbbtyr sbe Ovgpbva Oybpx Rkcybere Pnpur: fznyy terra obk unatvat ba n gerr arnerfg gb bar bs gur gevnatyr'f iregrk.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)