Skip to content

<

LÁNSKÝ KOSTEL

A cache by OnyxTeam Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/19/2020
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Kostel svatého Jana Nepomuckého

 

Kostel se nalézá v obci Lány na Důlku, místní části města Pardubice. Barokní kostel vytváří významnou dominantu celé obce. Kostel je chráněn jako kulturní památka. 

Na místě nynějšího kostela byl roku 1787 postaven dřevěný kostel. Tento dřevěný kostel rozbořil 1798 velký vítr. Následně byl roku 1802 postaven současný zděný kostel. V roce 1855 byla při kostele zřízena fara. V roce 2018 je kostel svatého Jana Nepomuckého v Lánech na Důlku filiálním kostelem římskokatolické farnosti v Rosicích nad Labem.

Kostel svatého Jana Nepomuckého je nepřesně orientovaná (osa ve směru severozápad - jihovýchod) stavba s odsazeným pětibokým presbytářem, obrácená vstupním průčelím s věží k silnici a obklopená ze tří stran hřbitovem. Kostelní loď má neckovou klenbu (není zřejmé, zda pravou, či dřevěnou), doplněnou štukovým zrcadlem a ozdobným rámováním. Loď je 16,3 m dlouhá a 10,5 m široká, presbytář je 8 m dlouhý a 6,5 m široký, sakristie je 5,2 m dlouhá a 4,5 široká. Vítězný oblouk má stlačený záklenek s náběžními patkami.

Hlavní oltář je barokní s obrazem svatého Jana Nepomuckého 2,5 m vysoký a 1,5 m široký.

Vlevo v kostelní lodi se nalézá oltář s obrazem sv. Josefa z 1. pol. 19. st.. Obraz je 1,3 m vysoký a 0,9 m široký s empírovým rámem. Na oltáři se nalézá sedm sošek 42 cm vysokých a 20 cm širokých a dva cínové svícny 34 cm vysoké.

Na pravé straně kostelní lodi se nalézá další oltář Panny Marie pocházející z 1. pol. 19. st., s empírovým rámem. Obraz má rozměry 1,25 x 0,7 m. Na oltáři je dále sedm sošek z 18. st., 42 cm vysokých a 20 cm širokých. V kostelní lodi se nalézá křížová cesta z 18. st., jednotlivé obrazy mají rozměry 1,5 x 1,0 m. Na severní straně je kazatelna, podepřená zděnou konzolou.

Empírová dřevěná křtitelnice je 1,47 m vysoká a 0,51 m široká. Vpravo pod chórem se nalézá barokní Boží hrob.

Tabernákulum a sochy sv. Jana a Panny Marie jsou barokní z 18. st. o rozměrech 1,0 x 0,3 m. Pod kůrem se nachází obraz Panny Marie z 19. st.  o rozměrech 1,1 x l,0 m. Dále se zde nalézá dřevěný barokní oltář a tabernákulum o rozměrech 1,1 x 1,0 m s reliéfem Večeře Páně.

Na choru vpravo se nalézá obraz sv. Markéty, olej na plátně z 18. století s nápisem: S. Margaritha de Cottona Ora Minor 5.P. 1728. Obraz má rozměry 1,05 x 0,80 m. Vlevo na choru se nachází obraz svatého Václava, rovněž olej na plátně z 18. st. o rozměrech 1,05 x 0,83 m.

Na věži s hodinovým strojem od firmy B. Proněk z Čáslavi se nalézají tři zvony:

 • Velký zvon 82 cm vysoký a 60 cm široký o hmotnosti 10 centů pocházející z roku l685, na zvonu je reliéf krucifixu a nápis: Hodie si vocem ejus audientis nolite obdurare corda vostra. Ao 1658 comparata haec campana ad honorem Dei et B.V. Mariae Pro manast. Pardubi. Min, Noc. S.Franc.
 • Umíráček, 43 cm vysoký a 31 cm široký pocházející z roku 1695 s nápisem: Melchior Schorer in Linz goos mich.
 • Poledník, 36 cm vysoký a 27 cm široký, původní zvon pocházel z roku 1770 a byl přelit roku 1902.

Dodnes se v kostele svatého Jana Nepomuckého v Lánech na Důlku pořádájí pravidelné bohoslužby (neděle - 1. týden v měsíci) a adventní koncerty.

 

K samotné keši:

Na souřadnicích uvedených v listingu nic nehledejte. K nalezení keše je třeba splnit několik jednoduchých úkolů.

Vaším úkolem je zjistit:

 • Z jakého roku pochází zvon "Umíráček". Ciferací tohoto letopočtu získáte písmeno A.
 • Počet zvonů na věži s hodinovým strojem od firmy B. Proněk z Čáslavi = C.
 • Písmeno D zjistíte rozdílem počtu sošek a počtu svícnů, které se nacházejí na oltáři s obrazem svatého Josefa.
 • Na severní straně kostela se nachází dvě vitrážová okna. Vyberte si jedno z nich a zjistěte:
  • počet srdcí B
  • počet dílů vitrážového okna F
 • Počet červených pantů na vstupních dveřích do kostela svatého Jana Nepomuckého. Součtem získáte písmeno E.

Cache najdete na souřadnicích:

N 50° 02.AB(Cx2)

E 015° 40.DE(F/2)

 

PS: Tato keš byla založena k našemu prvnímu výročí svatby. Užijte si to! (možnost výměny CWG)

Additional Hints (Decrypt)

Neobe

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.