Skip to content

Podstupně Mystery Cache

Hidden : 06/01/2020
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


BRAZDA 2020

Součást závodu BRAZDA 2020

Tato keš vznikla jako součást geocachingového závodu BRAZDA 2020, neboli Brutálního Rožnovského Adrenalinového Závodu Družstev Amatérů. Pokud rádi soutěžíte a máte rádi různá dobrodružství, neváhejte a zúčastněte se příštího ročníku!


Podstupně


Tato mystery keš je věnována nepříliš známé lokalitě nacházející se na jihovýchodním úbočí části Radhošťśkého hřebene mezi Pustevnami a Radegastem. Podstupně míjí turistické trasy, dostanete se sem po více či méně zpevněných lesních cestách buď ze silnice vedoucí z Prostřední Bečvy na Pustevny nebo z Prostřední Bečvy z místní části V Huti. Pro odlov keše doporučujeme právě druhý zmiňovaný přístup.
Podle zobrazení enklávy Podstupní na indikačních skicách z r.1833 a z r. 1877 jsme měli za to, že tady byla původně další z javořin, kterou vrchnost pronajímala poddaným. Zjistili jsme však, že se nejednalo o javořinu, ale o pasekářské usedlosti. Pozemky si pasekáři odkoupili od vrchnosti a hospodařili tady tedy na svém. Většinu pozemků na Podstupních vlastnil rod Vojkůvků z Prostřední Bečvy.

Lesní sklárna na Podstupních


Na Valašsku vzniklo po polovině 19. století několik skláren, z nichž se vyvinuly významné průmyslové podniky, které si udržely svůj význam i pro století dvacáté. Podniky navázaly na tradici regionálních raně novověkých skláren. Tyto sklářské hutě jsou písemnými prameny doložené jen ojediněle a jejich konkrétní lokace je často sporná či neznámá.
Jednalo se o tzv. lesní (putovní) sklárny, které zakládala vrchnost v horských údolích se zdrojem vody a dostatkem kvalitního palivového dřeva V oblasti bývalého rožnovsko-meziříčského panství vzniklo v zalesněném a neosídleném extravilánu obcí takových skláren hned několik. A právě jednou z nich byla i sklárna neboli huť na Podstupních.
Tyto sklářské hutě jsou písemnými prameny doloženy pouze ojediněle. V případě lesních skláren šlo o putovní sklárny, které budoval (nebo jen pronajal stavební místo a stanovil podmínky) vlastník pozemků. Ten také do sklárny dosadil sklářského mistra, který se stěhoval s celou rodinou i specializovanými pracovníky. Majitel pak v součinnosti s ním zabezpečoval prodej a distribuci zboží a stanovil nájemci podmínky provozu, obsahující i formu a výši odvodů a možnost a meze využívání okolních pozemků. Sklárna existovala v dané poloze blíže neurčitou dobu, dokud byly základní suroviny v rentabilním dosahu, pak se stěhovala na jiné místo. Lokality lesních skláren mnohdy zůstaly pusté, protože kromě sklárny se na nich nerozvinuly jiné samostatně funkční hospodářské celky. Sklo vyráběné v provozovně tohoto typu zpravidla nedosahovalo kvality velkých stabilních sklářských hutí.

Jediným písemným zdrojem s informacemi o huti nacházející se na Podstupních byla obecná zmínka v literatuře, lokalizace se dala určit na základě svědectví pamětníků a starousedlíků. Samotná huť není jako sklárna zachycena v mapách I.vojenského mapování, v indikačních skicách jsou na dotyčném místě zamapovány objekty, které mohly ke sklářské výrobě sloužit. Huť se nacházela na pozemcích Kinských, na uměle vytvořené terase v blízkosti přítoku kněhyňského potoka pramenícího na Příkré. Jméno tohoto potoka v dnešních mapách není, ve starých indikačních skicách je uvedeno jméno Stupňový potok.

Hluboký zářez Stupňového potoka

Podstupeňská huť je pravděpodobně nejvýše položenou lesní sklárnou v této oblasti.
Z místa hutě pochází velké množství nálezů úlomků skla, sklářských pánví a keramiky. Byly zde nalezeny i úlomky cihel, které však pravděpodobně patřily ke zbořeništi nedalekého domu. Mezi fragmenty skla převažovalo sklo čiré barvy a nazelenalé sklo, ojediněle byly nalezeny i fragmenty světle modrého skla a úlomek neprůhledného skla jantarové barvy. Jednalo se hlavně o nálezy částí dutého skla a části úzkých tvarů – zřejmě ze zúžených částí pod hrdlem lahve. Práci s horkým sklem potvrzují nálezy zbytků hutně taženého skla. Byly zde nalezeny i fragmenty sklářských pánví, co do velikosti nejrozměrnějším nálezem nálezem byl fragment dna sklářské pánve, na jehož dně jsou zbytky čiré skloviny.

Fragment sklářské pánve nalezený na Podstupních

Na zalesněném svahu jižně od této lokality jsou dodnes vidět terasy a hromady kamení, které svědčí o zemědělské činnosti. V okolí ale chybí druhá terasa, kde by bylo možné předpokládat osídleni, je možné, že obytným areálem pro tuto sklárnu byla právě nedaleká osada Podstupně, která je odsud vzdálená cca 200 m.

Jedna z podstupeňských teras


Ke keši


Putování na Podstupně začne vlastně už V Huti. Zaparkujte na doporučeném WP a vydejte se na úvodní souřadnice. Přivedou vás na křižovatku dvou cest, po každé z nich se na Podstupně dostanete. K první stage se ale vydejte cestou levou, která vede pod další lokalitou původních pasekářských usedlostí. Dodnes se tomuto místu říká U Machalky. Z původních pasekářských chalup tu zůstaly už jen dvě.

1.stage - U Machalky
Na buku se žlutým pruhem na pravém břehu potoka je bíle vyznačena porostní skupina. Pro výpočet souřadnic 2. stage tě budou zajímat pouze číslice - ve tvaru ABC. Po dosazení do vzorce zjistíš souřadnice 2.stage:

N 49° 28.AC(A+C)' E 18° 16.(C-3)B(B-1)'
2.stage - Nad soutokem
Pravá strana mostu, v kamenné zdi
3.stage - Ostroh
Fotohint ti napoví, kde hledat


Stage 3 - fotohint

Finálka
Vše se dozvíš cestou

Zdroj: Zpravodaj obce Prostřední Bečva, Sklář a keramik 7-8/2017, MZA Brno, fotoarchivy starousedlíků

Přejeme úspěšný lov.

Za betatest děkujeme gogon1+3píďalky.


Additional Hints (Decrypt)

Qbmiíš fr an fgntr 3

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)