Skip to content

Dommeldal De Hogt Traditional Geocache

Hidden : 05/31/2020
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


*English at the bottem

Dommeldal de HogtWandel en fietsgebied Dommeldal de Hogt

Het ligt in het gebied de Heuvelse Putten, gemeente Waalre. Een rustig gebiedje ingesloten door landbouw (akkers en weilanden) en verschillende soorten natuur zoals bos, heide, moeras en water. Vlakbij de kempense plassen, ook wel Philips Visvijvers genoemd. Veel voorkomende elementen zijn houtsingels, poelen, rietmoeras, jonge aanplant en twee oude veenputten. Een groen hart tussen Eindhoven, Veldhoven en Waalre (Brainportregio)

Dommeldal de Hogt is een aantrekkelijk gebied om in te wonen, werken en recreëren. Het Dommeldal is een waardevol natuurgebied. Het is uniek vanwege de verschillende soorten planten en dieren die er leven. Diersoorten die hier voorkomen zijn o.a. de geelgors en de veldkrekel. De natuurwaarde van dit gebied behouden, uitbreiden en verbinden met aangrenzende natuurgebieden zijn enkele doelstellingen voor het gebied. 

De gemeenten Waalre, Eindhoven en Veldhoven hebben de handen ineengeslagen om het gebied Dommeldal de Hogt een impuls te geven. Dit is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. De gemeenten hebben deze eind oktober 2016 ondertekend. Ook Brabant Water, Waterschap de Dommel, ZLTO, Natuurmonumenten, Brabants Particulier Grondbezit en provincie Noord-Brabant ondersteunen de overeenkomst en hebben deze mede-ondertekend. 

Geniet gewoon even, onthaast en laad die interne batterij.

Geocache ook geschikt voor travelbugs / #Travelbughotel

Neem ook een grijper en vuilniszak mee. / #Cash in Trash out

 

############ English ##############
Walking and cycling area Dommeldal de Hogt
It is located in the Heuvelse Putten area, municipality of Waalre. A quiet area surrounded by agriculture (fields and meadows) and different types of nature such as forest, heather, swamp and water. Near the Kempen lakes, also known as Philips Fish Ponds. Common elements are wood girths, pools, reed marsh, young plantings and two old peat pits. A green heart between Eindhoven, Veldhoven and Waalre (Brainport region)
Dommeldal de Hogt is an attractive area to live, work and relax in. The Dommeldal is a valuable nature reserve. It is unique because of the different types of plants and animals that live there. Animal species that occur here include the yellow bunting and the field cricket. Preserving, extending and connecting the natural value of this area with adjacent nature areas are some of the objectives for the area.
Waalre, Eindhoven and Veldhoven have joined forces to boost the Dommeldal de Hogt area. This is laid down in the cooperation agreement. They signed these at the end of October 2016. Brabant Water, Waterschap de Dommel, ZLTO, Natuurmonumenten, Brabants Private Land Property and the province of Noord-Brabant also support and have signed the agreement.
Just enjoy, slow down and charge that internal battery.
Great geocache for many travel bugs
#Travelbughotel
 

Additional Hints (Decrypt)

Ab uvag orpnhfr guhvf pnpur vf gb rnfl gb svaq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)