Skip to content

<

(VK-13119) Vzduch

A cache by VKteam Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/05/2020
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


bannerTato keš patří do série Periodická soustava prvků, která byla založena pro geomaraton Valašské keškobraní 2020. Série, čítající i s bonusy přes 130 keší, vám připomene to, co jste od doby studií už možná zapomněli.

Periodická soustava prvků, nebo též periodická tabulka prvků, je uspořádání všech chemických prvků v podobě tabulky, ve které jsou prvky seskupeny podle rostoucích protonových čísel, elektronové konfigurace a cyklicky se opakujících podobných chemických vlastností. Řídí se tzv. Periodickým zákonem, který roku 1869 publikoval Dmitrij Ivanovič Mendělejev, jenž seřadil prvky podle rostoucí hmotnosti jejich atomů. Rovněž používaný název Mendělejevova tabulka prvků je striktně vzato pouze názvem původní Mendělejevovy tabulky. Na počest 150. výročí publikace Periodického zákona byl rok 2019 prohlášen Mezinárodním rokem periodické tabulky prvků. V současné době je v tabulce 118 známých prvků, z nichž 94 se přirozeně vyskytuje na Zemi; zbylé byly připraveny pouze uměle a zatím nebyl objeven žádný jejich stabilní izotop.

Jednotlivé prvky pak tvoří sloučeniny a směsi a to jak ty, které se vyskytují běžně v přírodě (vzduch, voda, sůl, ...), tak ty, které jsou průmyslově vyráběny (louhy, kyseliny, slitiny, ...).

Vzduch

je směs plynů tvořící plynný obal Země - atmosféru – sahající až do výše asi 100 km. Ovlivňuje chemické reakce jak v neživé přírodě, tak i v živých organismech (většina živých organismů by bez kyslíku z ovzduší nemohla vůbec existovat). Má i své významné fyzikálně chemické vlastnosti, jedná se zejména o koloběh vody v ovzduší. Kromě toho tepelná kapacita vzduchu udržuje na Zemi teplotu přijatelnou pro život. Je také důležitou průmyslovou surovinou. Mimo jiné vzduch (resp. kyslík v něm obsažený) také slouží k oxidaci paliva v běžných spalovacích motorech, k oxidaci paliva při výrobě elektrické energie v tepelných elektrárnách, dále při vytápění či ohřevu vody atd. Vzduch tedy slouží coby druhá (prakticky neviditelná) složka každého běžného fosilního paliva.

Keš najdete:

Zjistěte správné odpovědi na následující otázky a čísla k nim přiřazená doplňte do vzorce:

Slovo VZDUCH bylo uměle vytvořeno Josefem Jungmannem na základě rady Josefa Dobrovského podle ruského „воздух“ (vozduch). Poprvé bylo slovo vzduch použito roku 1811 v jeho překladu Miltonova Ztraceného ráje. Slovo se rychle ujalo a nahradilo do té doby pro tento význam používané slovo

luft A=7                       povětří A=8                     éter A=9

Vzduch je směs různých prvků, z nichž největší % objemu zaujímá

kyslík B=0                   dusík B=3                        oxid uhličitý B=6

Hustota vzduchu se udává v jednotkách

dm3/mol C=8              J/kg C=5                         kg/m3 C=2

Vzduch lze také zkapalnit. Bod varu kapalného vzduchu je

-190°C D=4                 0°C D=7                           +100°C D=9

Podle čeho je nazván proces, prostřednictvím něhož lze pomocí stlačeného vzduchu vytvořit podtlak?

Venturiho efekt E=0   Newtonův zákon E=5      Huygensův princip E=9

 

N 49° 23.ABC                                                      E017° 55.ADE

 

Upozornění:

Tato keš a pravděpodobně i celá série bude na jaře 2021 archivována, proto s odlovem neváhejte.

Additional Hints (Decrypt)

ohqxn anuber

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.