Skip to content

"DZIMTENE" Traditional Geocache

This cache has been archived.

alatey: Slēpnis jau otru reizi zūd, un atrodas pietiekami tālu no mājām, lai tik bieži veiktu apkopes.

More
Hidden : 06/22/2020
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[LV] 1948. gadā Tumes teritorijā izveidojās četras saimniecības – «Abava», «Nākotne», «Jaunā gvarde» un «Zelta vārpa», kuru darba sākums bijis grūts kara seku un deportāciju dēļ. 1949. gadā izveidojās kopsaimniecības «Taisnais ceļš», «Tērauds», «Zelmenis», «Padomju vara» un «Sarkanais zieds», bet tā paša gada 7. aprīlī, apvienojoties 43 zemnieku saimniecībām, – kolhozs «Dzimtene» ar 528,3 ha zemes. Par tā priekšsēdētāju kļuva Kārlis Zāģeris, vēlāk kolhozu vadīja Pēteris Arnis, Alberts Labinovskis, bet no 1954. gada kolhozu priekšgalā bija Jēkabs Spickus. Vēlāk Spickus uz kolhoza bāzes (turpat Tumē) izveidoja paju sabiedrību, vēlāk SIA "Dzimtene", kas akciju sabiedrības statusā, bet nu jau citu priekšstāvju vadībā, darbojas vēl šobrīd.

[EN] In 1948, four farms were established in the territory of Tume - "Abava", "Nākotne", "Jaunā gvarde" and "Zelta vārpa", the beginning of which was difficult due to the consequences of the war and deportations. In 1949, the joint farms "Taisnais ceļš", "Tērauds", "Zelmenis", "Soviet Power" and "Red Flower" were established, but on April 7 of the same year, with the merger of 43 farms - the collective farm "Dzimtene" with 528.3 ha of land. Kārlis Zāģeris became its chairman, later the collective farm was led by Pēteris Arnis, Alberts Labinovskis, but from 1954 Jēkabs Spickus was at the head of the collective farm. Later, Spickus established a joint stock company on the basis of a collective farm (right there in Tume), later SIA "Dzimtene", which still operates as a joint stock company, but now under the leadership of other representatives.

Slēpnis ir PET sagatave uz magnēta. Ņemat līdzi savu rakstāmo (B.Y.O.P.)!

Additional Hints (Decrypt)

Ivqhfqnywn nvm yraxwqmrymun - zntargvfxf / Va gur zvqqyr ng gur natyrq veba pbafgehpgvba - zntargvp

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)