Skip to content

Giżycko - Adventure Lab Bonus Mystery Cache

Hidden : 08/18/2020
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[PL]

Geocaching Adventure Lab

Skrytka jest bonusem po ukończeniu Adventure Lab "Spacer po Giżycku".
Skrytka nie znajduje się na wskazanych współrzędnych. Aby je obliczyć należy zaliczyć wszytskie lokalizacje Adventrue Lab, zdobywając litery z przypisanymi cyframi, które należy podstawić do wzoru:

N 54° 2.ABC' E 21° 46.DEF'
Tymczasowo:
N -0.023' E -0.002'
-> checker

Klikni tu aby pobrać Adventure Lab

BYOP

[EN]

Geocaching Adventure Lab

This is a bonus cache for completing the Adventure Lab "Giżycko walk".

The cache is not at the given coordinates. To calculate them, complete all Adventrue Lab locations, obtaining a letter with assigned numbers, which should be substituted into the formula:

N 54° 2.ABC' E 21° 46.DEF'
Temporary:
N -0.023' E -0.002'
-> checker

Click here to download Adventure Lab

BYOP

Skrytka została nagrodzona tytułem "Najlepsza skrytka w woj. warmińsko-mazurskim"
na Geocaching Party 2022 - Pomorze
This cache was awarded as "The best cache in Warmińsko-Mazurskie voivodeship"
at Geocaching Party 2022 - Pomorze
GeoCaching Party 2022 Award

Additional Hints (Decrypt)

1,5z

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)