Skip to content

Díženou proti proudu i času Multi-cache

Hidden : 09/12/2020
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Díženou proti proudu i času


Potok Dížená je levostranným přítokem říčky Mečůvky, která se v obci Horní Bečva pod stejnojmennou přehradou vlévá zprava do Rožnovské Bečvy. Délka Dížené je přibližně 3,5km, pramení pod Zadní Mečovou a na svém toku vytváří hluboké údolí se strmými svahy. Nejvýraznějším vrcholem nad údolím je vrch Kladnatá s nadmořskou výškou 918m.n.m. Údolí je poměrně odlehlé a opuštěné, nevede tudy žádná turistická trasa, ale přesto je přístupné po nové asfaltové komunikaci, pochopitelně se zákazem vjezdu všech motorových vozidel. Je také zdrojem pitné vody pro Horní Bečvu.

Na jižním úbočí údolí se nachází Přírodní památka Kudlačena, která zahrnuje podhorské, převážně mokré a rašelinné louky s prameništi a několika tůněmi. Je domovem rozmanitého rostlinného a živočišného společenství, namátkou z rostlin violka bahenní, pomněnka bahenní, škarda bahenní, všivec lesní, skřípina lesní, puškvorec obecný, přeslička poříční, vachta trojlistá či lnice květel, z živočichů kuňka žlutobřichá, ropucha obecná, skokan hnědý nebo mlok skvrnitý. Ze vzácných druhů rostlin z čeledi vstavačovitých se zde vyskytuje kruštík bahenní, prstnatec Fuchsův pravý, prstnatec májový a vemeník dvoulistý. Významný je také poměrně hojný výskyt vzácného mečíku střechovitého.

Kudlačena je zároveň starou pasekářskou osadou a přírodní památka je tak lemována chalupami a pasekářskými usedlostmi. Ty jsou dnes z větší části využívány jako chaty a nebo přestavěny na moderní bydlení.K poznání údolí Dížená je asi nejlepší využít jednostopý šlapací dopravní prostředek, tedy kolo. Většina trasy multikeše vede po asfaltových a nebo šterkových cestách. Je tak sjízdná pro horská i trekingová kola. Celý okruh z parkoviště měří 9,5 kilometrů (po poslední stage přibližně 6km), na kterých vystoupáte na 289m. Od finálky, která není nijak moc vzdálená od cesty, můžete buď od poslední stage pokračovat po žluté značce dolů do údolí a vrátit se k parkovišti od jihu a nebo si cestu zkrátit kolem domů po pěšinách a travnatých cestách k přírodní památce Kudlačena a dále už podle mapy. Záleží na vás, kudy vám to od finálky přijde lepší a rychlejší a kam vlastně chcete pokračovat. V každém případě je na většině trasy zázak vjezdu všech motorových vozidel, tak to prosím dodržujte.Jak na keš


K nalezení keše je potřeba absolvovat celou trasu, navštívit 6 zastávek a na každé odpovědět na jednoduchou otázku. Tím dostanete šest čísel, ze kterých jednoduchým výpočtem spočítáte umístění finálky.

Stage 1 – Most s bíločerveným zábradlím


Most na kterém stojíte je:
- betonový hranatý, pak A=227
- kamenný klenutý, pak A=348
- nesený ocelovými nosníky, pak A=491
- ze dvou betonových rour, pak A=506

Stage 2 – Sloupek s cedulkou


Na souřadnicích vedle skalnatého koryta potoka je červenobílá tyč s bílou cedulkou. Počet řádků na cedulce je B

Stage 3 – Propustek s vodopádkem


Mostek na kterém stojíte je složeny s betonových čtverhranných tvarovek. Jejich počet je C (liché číslo)

Stage 4 – Propustek v zatáčce


V zatáčce se nachází propustek, který je:
- z hranatých betonových tvarovek, pak D=47
- z kulatých betonových trubek, pak D=99
- z kamenných kvádrů, pak D=31
- z plastové trubky, pak D=25

Stage 5 – Rozcestí Pod Kladnatou


Na tabulce rozcestníků vlevo dole (jak jinak) je letopočet, který je indícií E

Stage 6 – Rozcestí Kudlačena - hřeben


Na horní cedulce rozcestníku je nadmořská výška, její hodnota je F
K nalezení keše stačí jeden jednoduchý výpočet a dosazení do souřadnic.


P,QRSTUV=(B+C+D+E+F)/A


N 49°2U,PRS

E 18°1S,TQR


Zdroje

https://cs.wikipedia.org
https://mapy.cz
Fotografie: archiv autora

BRAZDA 2020

Součást závodu BRAZDA 2020

Tato keš vznikla jako součást geocachingového závodu BRAZDA 2020, neboli Brutálního Rožnovského Adrenalinového Závodu Družstev Amatérů. Pokud rádi soutěžíte a máte rádi různá dobrodružství, neváhejte, navštivte naše webové stránky a zúčastněte se příštího ročníku!


Additional Hints (Decrypt)

I wrfxlapr mn xnzrarz icenib

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)