Skip to content

Mose fra Rendalen Traditional Geocache

Hidden : 08/27/2020
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Nå har du ankommet mosefabrikken i Rendalen, også kjent som Norske Moseprodukter AS. Fabrikken ble bygd i 1983. Mosefabrikken ble en stor kilde for mose på 50/60-tallet da eksporterte de råmose. Midt på 80-tallet ble de en stor kilde for fargemosen, på den tiden ble all mosen farget for hånd. Eier og videreutvikler av bedriften er Bjørn Dingstad. Denne bedriften plukker, produserer og selger mose internasjonalt. De selger mose i alt fra naturell farge til de villeste rosafargene. Mosefabrikkens største kunde er et nederlandsk firma som mottar en trailer i uka med mose. Mosen plukkes ikke bare i Rendalen, men i hele Østerdalen. Mosen fra Østerdalen er en stor etterspørsel til design og dekorasjoner i ditt eget hjem. I august 2019 klarte ikke fabrikken å produsere nok mose til alle som ønsket. Før mosen kan tas inn i fabrikken må den stå å tørke ute. Tørkeperioden kan variere etter hvordan været er. Så fort mosen er tørr blir den tatt inn og behandlet. Fra og med høsten 2019 blir mosen farget i en maskin, frem til da ble den farget for hånd. Rendalen har drevet med mosebedrift siden 1979. På den tiden plukket de mose for å lage mosekranser. Nå i senere tid har bedriften blitt større og mosen blir nå til det kundene vil.

Håper du får en fin dag med geocaching!

Kilder:

https://www.nrk.no/innlandet/mose-har-blitt-gull-1.14663494

https://www.ostlendingen.no/nyheter/midt-osterdal/midt-osterdal/ny-eier-av-mosefabrikk-i-rendalen/s/2-2.2757-1.7448202

Arild Aasbrenn

Now you have arrived at the moss factory in Rendalen, also known as Norske Moseprodukter AS. The factory was built in 1983. The moss factory became a big resource for moss in the 50s and 60s at that time they exported raw moss. In the mid 80s they became a big resource for the colored moss, at that time they colored it by hand. Owner and developer of the company is Bjørn Dingstad. The company harvest, produce and sell moss internationalt. They have it all, from natural colors to the wildest pink. The moss factory's biggest client is a dutch company that receives a trailer a week. The moss is harvested in all of Østerdalen. The moss from Østerdalen is longed for design and decoration in your home. In august of 2019 they couldn't produce enough moss for everyone who wanted. Before the moss can come into the factory it has to dry off. The time it takes for it to dry is dependent on the weather. As soon it has dried off it’s taken in to be treated. From the fall of 2019 the moss is colored in a machine. Rendalen has been doing business with moss since 1979. Then they harvested the moss to make moss wreaths. Now in later time the company has gotten bigger and the moss can now become what the customer wants.

 

I hope you get a nice day of geocaching!

     

 

Additional Hints (Decrypt)

Twreqrg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)