Skip to content

Settefiskanlegg Traditional Geocache

This cache has been archived.

NonaNorwegianAdiutor: Arkiveres grunnet logg fra 13.10.2021 og manglende respons fra CO

Hilsen
Nona Norwegian
Geocaching Reiewer

More
Hidden : 08/27/2020
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Rendalen settefiskanlegg SA

Rendalen settefiskanlegg SA ble etablert i den 04.04.1995. Anlegget kostet 1,6 millioner, men 500 000 kr ble betalt av fiskerimyndighetene, som midler.

Anlegget ligger på Åkre på tomta til Per Hagen. Anlegget ble lagt der fordi da fikk både skolen og tilreisende se hvordan fiskeproduksjonen fungerer, planen var å lage en kultursti fra skolen.

I dag jobber det kun en person på anlegget. Anlegget henter stamfisk fra Mistra i en fiskefelle. Den første fiskefellen som var der funket dårlig så de bygde en ny. De hentet opp akkurat passe med fisk så det ble en naturlig utvikling. Poenget med anlegget var å få solgt så mye fisk sånn at de gikk i overskudd og kunne bruke noen av pengene på lokalmiljøet.

 

English

Rendalen settefiskanlegg SA was established on 04.04.1995. The facility cost 1.6 million, but NOK 500,000 was paid by the fisheries authorities, as funds.

The facility is located on Åkre on Per Hagen's plot. The facility was set up there because then both the school and visitors got to see how the fish production works, the plan was to make a cultural trail from the school.

Today, only one person works at the plant. The facility picks up brood fish from Mistra in a fish trap. The first fish trap that was there worked poorly so they built a new one. They picked up just right with fish so it became a natural development. The point of the facility was to sell so much fish that they made a profit and could spend some of the money on the local community.

 

 

 

Additional Hints (No hints available.)