Skip to content

Historie šifer: Nihilist Mystery Cache

Hidden : 09/04/2020
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:  small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


O šifře

Jméno této šifry je odvozeno od hnutí ruských Nihilistů, které se zfromovalo v druhé polovině 19. století v carském Rusku a bylo definitivně zlikvidováno bolševiky v roce 1917. Pro komunikaci mezi sebou používali v některých případech poměrně jednoduchou, na papíře šifrovanou symetrickou šifru postavenou na Polybiově čtverci.

Jejím principem je převod písmen otevřeného textu pomocí abecedním slovem zkonstruovaného polybiova čtverce na dvojce čísel. Pod ně se stejným způsobem převedou písmena hesla zopakovaného, tak aby odpovídalo délce zprávy. Prostým součtem těchto čísel vznikne série čísel, které jsou zašifrovanou zprávou.

Díky tomuto poměrně jednoduchému principu je šifra poměrně snadno prolomitelná. Nicméně se tento princip stal základním kamenem některých dalších, již velmi silných a sofistikovaných šifrovacích metod.

Tyto metody používaly především bolševické a posléze i komunistické tajné služby Sovětského svazu v průběhu 2. světové války a 50. let. Asi nejsofistikovanější verzí této šifry se stala šifra VIC, pojmenovaná podle prvních tří počátečních písmen krycího jména VICTOR, které používal do Spojených států uprchlý sovětský důstojník KGB Reino Häyhänen.

Její poměrně jednoduchý princip fungovaní si můžeme demonstrovat na abecedním slově VZDUCH, heslu KNUTA a otevřeném textu CAR JE MRTEV:

V prvním kroku zkonstruujeme polybiův čtverec na základě abecedního slova. To se provede tak, že se z leva do prava a shora dolů vyplní čtverec 5x5 znaků nejprve písmeny z abecedního slova a po té všemi zbývajícími v abecedním pořadí. Dva znaky se sloučí v jeden. Někdy je to C/K, jindy I/J, pro češtinu často dává smysl sloučit písmena Q/W (neboť nejsou příliš častá). Pro slovo VZDUCH bude tedy polybiův čtverec vypadat následovně:

1 2 3 4 5
1 V Z D U C
2 H A B E F
3 G I J K L
4 M N O P Q/W
5 R S T X Y

V druhém kroku pomocí tohoto čtverce převedeme zprávu na seznam dvojic čísel, kde první číslo ve dvojici je číslo řádku a druhé je číslo sloupce:

Otevřený text   C A R J E M R T E V
Polybiovský zápis 15 22 51 33 24 41 51 53 24 11

Ve třetím kroku stejným způsobem převedeme heslo na seznam dvojic čísel:

Otevřený text   K N U T A
Polybiovský zápis 34 42 14 53 22

Ve čtvrtém kroku opíšeme pod polybiovský zápis zprávy polybiovský zápis hesla tolikrát, aby počet dvojic odpovídal délce zprávy a čísla sečteme:

Zpráva C A R J E M R T E V   
Heslo  K N U T A K N U T A

Zpráva 15 22 51 33 24 41 51 53 24 11
Heslo 34 42 14 53 22 34 42 14 53 22
    -----------------------------
Šifra 49 64 65 86 46 75 93 67 77 33

Takto zašifrovaný text lze poměrně snadno poznat mimo jiné podle toho, že v některých případech se objeví čísla větší než 100 (ale nikdy ne větší než 110).

Dešifrování pak probíhá tak, že si příjemce z abecedního slova zkonstruuje polybiův čtverec a z něj si odvodí polybiovský zápis hesla. To pak napíše pod jednotlivé čísla zprávy tolikrát, aby měl stejný počet znaků. Následně odečte od čísel šifry čísla hesla a získá polybiovský zápis otevřeného textu, který podle stejného čtverce převede na otevřený text.

O keši

Pro získání souřadnic keše bude potřeba rozluštit následující šifru. Jako abecední slovo je použit místní dvojslovný název oblíbené studánky nepříliš vzdálené od výchozích souřadnic zbavený nabodeníček (slučte písmena Q/W). Jako heslo je příjmení ruského revolucionáře, ideologa anarchismu a národnictva, který mimo jiné podněcoval tzv. Májové spiknutí v Praze v roce 1849. Po jejím vyluštění získáte heslo, které zadáte na stránce http://gc.rozen.cz/GC8ZG3K/. Pokud bude heslo správné, dostanete souřadnice finálky a hint pro hledání.

87 24 55 56 67 63 58 43 55 46 44 40 93 79
43 24 62 38 46 83 37 63 27 45 56 36 84 40

Přeji hodně trpělivosti při luštění a štěstí při lovu!

Zdroje

BRAZDA 2020

Součást závodu BRAZDA 2020

Tato keš vznikla jako součást geocachingového závodu BRAZDA 2020, neboli Brutálního Rožnovského Adrenalinového Závodu Družstev Amatérů. Pokud rádi soutěžíte a máte rádi různá dobrodružství, neváhejte a zúčastněte se příštího ročníku!

logo série Historie šifer

Součást série Historie šifer

Tato keš vznikla jakou součást série věnované historii šifrování. Keše jsou nejen exkurzí do principu fungování a okolností vzniku nejvýznamnějších šifer, ale také výzvou k jejich vyřešení, která vás dovede na zajímavá místa v širším okolí Rožnovské Bečvy.

Additional Hints (No hints available.)