Skip to content

Historie šifer: Atbaš Mystery Cache

Hidden : 09/04/2020
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


O šifře

Atbaš je jedna z nejstarších šifer o kterých máme písemné důkazy a je úzce spjata s židovským a přeneseně i křesťanským kulturním prostředím, neboť vznikla v hebrejštině a její abecedě. Jedná se o jednoduchou monoalafabetickou substituční šifru nápadně podobnou (později dokladované) Caesarově šifře. Je také specifickým případem Afinní šifry.

Její princip je prostý a spočívá v nahrazení znaků otevřeného textu odpovídajícími znaky abecedy, která vznikne záměnou všech písmen ze začátku a konce abecedy. V latince se tedy A zamění za Z, B za Y atd. V hebrejštině vypadá toto prohození následovně:

Text א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
Šifra ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א

Jméno Atbaš se pak odkazuje na postup při vytváření kódové abecedy, tedy na písmena alef (prvé), tav (poslední), bet (druhé), šin (předposlední), tedy ATBŠ. Obecně lze tuto šifru užít v každém písmu, které má nějak seřazená písmena (nejde ji tedy použít např. v tradiční čínštině). Například pro angličtinu vypadá šifrovací abeceda takto:

Text A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Šifra z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a

Šifrování probíhá záměnou znaků otevřeného textu za šifrovaný znak. Zpráva BABYLON V PLAMENECH zašifrovaná Atbašem vypadá následovně:

Text  BABYLONVPLAMENECH
Šifra yzybolmekoznvmvxs

Dešifrování pak probíhá úplně stejným postupem, tedy opětovným nahrazením písmen šifrovaného textu odpovídajícím znakem otevřené abecedy.

Šifra není příliš bezpečná pro komunikaci neboť neobsahuje žádný klíč. Pro většinu abeced existuje jednoznačný způsob řazení písmen, jedině abecedy, kde je možné více způsobů řazení poskytují cosi jako klíč v podobě výběru použitého řazení, nicméně ani toto nijak výrazně nezvyšuje její bezpečnost.

Šifra je díky Bibli známá i v křesťanském světě, neboť je v ní použita na několika místech. Například verš 25:26 z knihy proroka Jeremiáše zní:

všechny krále severu, blízké i vzdálené,
jednoho po druhém – všechna království země,
co jich je na světě.
A po nich se napije král Šešak!

Šešak je hebrejský výraz pro Babylon (tedy BBL) převedený Atbašem na ŠŠK.

O keši

Šifra je natolik prostá, že vám jistě nedá mnoho práce zjistit jaké je heslo, po jehož zadání na stránce http://gc.rozen.cz/GC8ZG40 získáte souřadnice finálky a hint pro jeho hledání. Zadání je:

holelpfnizmqvglxlsovwzh

Přeji hodně trpělivosti při luštění a štěstí při lovu!

Zdroje

BRAZDA 2020

Součást závodu BRAZDA 2020

Tato keš vznikla jako součást geocachingového závodu BRAZDA 2020, neboli Brutálního Rožnovského Adrenalinového Závodu Družstev Amatérů. Pokud rádi soutěžíte a máte rádi různá dobrodružství, neváhejte a zúčastněte se příštího ročníku!

logo série Historie šifer

Součást série Historie šifer

Tato keš vznikla jakou součást série věnované historii šifrování. Keše jsou nejen exkurzí do principu fungování a okolností vzniku nejvýznamnějších šifer, ale také výzvou k jejich vyřešení, která vás dovede na zajímavá místa v širším okolí Rožnovské Bečvy.

Additional Hints (Decrypt)

Nm cb ilyhfgrav

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)