Skip to content

Arnošt Mikš Mystery Cache

Hidden : 09/01/2020
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:  regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tato keš vznikla v projektu GEO VÝZVA - První vlna.

V místech kde se nacházíte, se narodil československý voják a člen paraskupiny Zinc – ARNOŠT MIKŠ.

Tato keš Vám ůkáže i jeho rodný dům.

Tento vlastenec a hrdina se narodil 27. července 1913. Tatínek Antonín byl vyučen kovářem a živil se jako drobný zemědělec. Maminka Agáta pomáhala v rodinném hospodářství. Byl nejstarší ze 4 dětí.

Po vychození obecní školy a měšťanky se vyučil zedníkem. Pracoval na stavbách a jeden čas pracoval v dole na těžbě kaolínu.

U 38. pěšího pluku v Berouně, nastupuje na základní vojenskou službu. Zde potkává Vladimíra Hauptvogla. Kamaráda, se kterým podnikne dlouhou cestu. Byl vyslán na poddůstojnickou školu a dosáhl hodnosti četaře. 14. října 1938 odešel do zálohy a živil se opět jako zedník.

25. listopadu 1939 se s V. Hauptvoglem rozhodl opustit vlast a přidat se k dalším vlastencům. Cestovali přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii a Turecko do Francie – Balkánskou cestou. Roku 1940 se hlásil v Francouzkém  Agde. Stal se velitelem minometného družstva. Po pádu Francie byl evakuován do Anglie, zde byl povýšen na rotného.

Počátkem roku 1941 se přihlásil do výcviku pro plnění zvláštních úkolů. Prošel základní sabotážní kurz, parakurz a kurz průmyslové sabotáže. Byl zařazen do výsadku Zinc.

Úkolem ZINC bylo udržovat spojení s Londýnem. Místo určení Morava. Složení velitel Oldřich Pechal, Arnošt Mikš a Viliam Gerik.

  Členové výsadku odstartovali na druhý pokus při společném letu s členy Out Distance v noci 27. března 1942. Kvůli navigační chybě polského navigátora, byli příslušníci desantu ZINC vysazeni 28. března 1942 v 1.15 u Gbel na Slovensku, místo na původně plánovaném Buchlovsku.

Kousek od místa výsadku byla stodola. Zde ve slámě nechají hlavní vysílačku. Na ní napíší vzkaz: Prosím dobrého člověka, který toto najde, aby to neoznamoval úřadům, ale ať si to nechá a nebo to raději zničí. Podpis BOJOVNÍK. V lese přečkají den a vydají se směrem k protektorátním hranicím.

Rozhodnou se je překročit ve dvou skupinách. Arnošt Mikš s Gerikem  překročí hranice spolu a v pořádku. Oldřich Pechal měl při překročení hranic problém, dostal se do přestřelky a nedostavil se na místo setkání včas.

Gerik s Mikšem se vydají na první záchytnou adresu. Bohužel Jan Štokman je už půl roku v „péči“ gestapa. Jeho manželka jim poskytne na 2 dny nocleh.

Rozhodnou se kontaktovat další záchytnou adresu – rodiče jejich velitele Oldřicha Pechala. Zde se setkají se svým velitelem. Bohužel ten už je hledaný gestapem – po přestřelce se jí do ruky dostala jeho falešná legitimace. Jeho fotka je na každém rohu. Zde svým kamarádům dá poslední rozkaz – každý na vlastní pěst.

Gerik se rozhodne pro cestu do Prahy. Mikš se rozhodne vyhledat svého bratra Františka, který je četníkem v Táboře. Jednu noc přespí v místním hotelu a pak vyhledá bratra. Ten mu s kolegy četníky pomůže obstarat novou legitimaci a ubytuje ho. Po týdnu se rozhodne přesunout do kraje, kde to zná – na Berounsko. Ale na 2 dny zajede do Prahy za dalším bratrem – Toníkem.

Po třech dnech v Praze se vydá za kamarádem Josefem Minaříkem z Haloun. Zde dostane kontakt na Josefa Kusého. Ten bydlel V Bělči u Litně. S ním si padne do oka a u něj doma si Arnošt udělá hlavní stan. Zde začnou plánovat odbojovou činnost. Má zde klid. Až do noci 28. 4. 1942.

Ten večer se nad městečkem s názvem Městečko přehoupl britský letoun. Jeho cíl – louka na Požárech. Kousek od Městečka. Náklad – 3 paraskupiny, 7 mužů. V době, kdy výsadkáři dopadají na zem, ukrývají padáky a ztrácejí se ve tmě, Arnošt tvrdě spí.

Nevíme, kdy a ani jak se Arnošt Mikš napojil na výsadkáře v Praze ale jisté je, že 29.4. či 30. 4. ráno jede do Prahy. Zde se setká s Bohuslavem Koubou – velitel BIOSCOPU, jeden z těch co seskočil na Požárech. Udává se, že setkání se měl účastnit taky Adolf Opálka – velitel všech výsadkářů v Praze.

Jisté je to že 30. 4. odpoledne se vrací Arnošt Mikš ke Kusému a společně se vydávají večer na Požáry pro materiál. Bylo dohodnuto že pro věci se půjde až 1.5. a měl se k nim přidat ještě Bohuslav Kouba, Proč Arnošt Mikš nečekal není jasné. 

Zde může pokračovat keš – Pomník Arnošta Mikše - GC1J22W

Ale jen ve zkratce: Nikdo z nich netuší, že materiál byl už nalezen. Místo prohledalo gestapo a je střeženo četníky. 

Arnošt Mikš takové štěstí nemá. Kousek od místa, kde jsou uloženy věci, potkají četníky Ometáka a Komínka.

Ometák – četník, který je neprávem označován za pomocníka Němců. Ale jsou důkazy, že pomáhal odbojářům.

Komínek – četník, který sympatizuje s Němci.

V kritický okamžik tak na kraji lesa u dvora Požáry proti sobě stojí tři vlastenecky smýšlející lidi a jeden pronacistický.

Bohužel se přesně neví, kdo, jak vystřelil. Jisté je to, že Ometák je mrtev, Komínek je zraněn. Mikš padá těžce raněn a volá na Josefa Kusého – Utíkej, já už se k Vám nevrátím! A spáchá sebevraždu.

A tak Josef Kusý utíká a utíká.

Ráno přijelo gestapo a začalo šetření. Bohužel se u Mikše našel notýsek. Dle informací z notýsku začalo velké zatýkání. A tak na popravišti končí jak Josef Kusý, četníci z Tábora. Tak i jeho oba bratři František a Antonín.

Čest jejich památce.

1940 - Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem

1944 - Pamětní medaile československé armády v zahraničí Pamětní medaile československé armády v zahraničí se štítky Francie a Velká Británie

1945 - Čs. válečný kříž 1939 Československý válečný kříž 1939

17. 7. 1948 byl in memoriam povýšen do hodnosti poručíka pěchoty.

Zdroj: vlastní bádání, Výstřely na Požárech, Wikipedie. 

Keš:

Na zajímavém místě se můžete podívat na dům kde se Arnošt Mikš narodil.

Důležitá domácí práce!

Prosím, během lovu dodržujte:

Pravidla silničního provozu, Pravidlech plavebního provozu, Pravidla leteckého provozu, Pravidla železničního provozu, Osobní bezpečnosti.

Keš naleznete na souřadnicích:

N 50°12, ABC

E 013°38, DEF

  Otázky:

A/ Čím se Arnošt Mikš vyučil?

 • zedník - 8
 • kovář - 5
 • účetní -1

B/ Jak se jmenoval, jeho kamarád se kterým utekl do Francie?

 • Vantvogl - 9
 • Kurtvogl - 3
 • Hauptvogl - 1

 

C/ Kdo s Arnoštem Mikšem seděl v letadle?

 • Ivan Kolařík - 8
 • Jan Kubiš - 7
 • Jan Hrubý -2

D/ U jaké obce byl vysazen?

 • u Kbel - 8
 • u Ubel - 6
 • u Gbel - 7

E/ Jak se jmenoval jeho bratr četník?

 • Toník - 1
 • František - 0
 • Josef - 8

F/ Na Slovensku zůstal materiál a jeden vzkaz. Kdo ho tam nechal??

 • Válečník - 0
 • Bojovník - 7
 • Kamarád – 3

Máte vyluštěno?

Super. ALE paravýsadek Zinc měl za úkol udržovat spojení s Londýnem. A každá depeše byla zakódovaná. Vaše šifra je na obrázku pamětní desky – klikni na ní.

Zadařilo se? Hurá na lov.  

Additional Hints (Decrypt)

Ohqxn an fgebzr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)