Skip to content

Václav Kindl Multi-cache

Hidden : 10/09/2020
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Úkolem této keše není polemizovat, jak velký byl zrádce. Nikdo z nás neví, co musel před svou zradou prožívat. Nikdo z nás neví, jak by se on sám zachoval.

Jisté je to, že měl odvahu, a v roce 1939 překročil hranice do Polska a rozhodl se bojovat. Dokonce se v Anglii přihlásil do nejtěžšího z kurzů a dne 30. 4. 1942 byl vysazen v Protektorátu. Navíc, dle vyprávění pamětníků, to byl veselý vlastenec. Ale schovávání se víc než rok a strach o rodinu udělalo své.

 

Úkolem této keše je Vám říci celý jeho život. A kde jinde, než v místě, kde se narodil a žil.

Velitel výsadku Intransitive, Václav Kindl, se narodil 25. 8. 1916 zde, v Dašicích.

Jeho otec, Václav Kindl, se živil jako instalatér, maminka Růžena se starala o rodinu. Měl pět sourozenců. Obecní školu vychodil v Dašicích, maturitu získal v roce 1936 na gymnáziu v Pardubicích.

Zajímal se o chemii. Při tvorbě trhaviny si ale způsobil úraz.

 

Toužil se stát vojákem z povolání a proto dobrovolně narukoval. Nastoupil u 52. dělostřeleckého pluku. V prosinci byl povýšen na svobodníka aspiranta. Koncem května 1937 byl přeložen k 54. dělostřeleckému pluku a povýšen na desátníka. Začátkem září byl povýšen na četaře a 30. září 1937 byl přijat na Vojenskou akademii v Hranicích.

Studia dokončil 14. srpna 1938. Nastoupil k 9. dělostřeleckému pluku v Bratislavě. Propuštěn byl 6. června 1939. Domů, již do Protektorátu Čechy a Morava, se vrátil s cílem dostat se do československé zahraniční armády.

To se stalo 3.7.1939 kdy překročíl hranice s Polskem. Jeho doprovod byl por. Křičenský a por. Špot. Polsko opouští 28. července lodí do Francie, Stejně jako řada Čechů, i Kindl musel nejdříve do Cizinecké legie. V řadách legie byl odvelen do Tunisu.

Po zahájení války byl propuštěn z Cizinecké legie a následně v Agde vstoupil do čs. zahraniční armády. Byl zařazen k 2. pěšímu pluku. Po pádu Francie odpluva do Anglie. Byl zařazen k 1. dělostřeleckému pluku.

Roku 1941 byl na vlastní žádost zařazen do výcviku pro plnění zvláštních úkolů. Od 25. října do 28. listopadu 1941 absolvoval sabotážní kurz a parakurz. Velitelem výsadku INTRANSITIVE se stal v březnu 1942.

Výsadek tvořili nadpor. Václav Kindl, četař Bohuslav Grabovský a desátník Vojtěch Lukaštík. Paravýsadek by sabotážní. Úkolem výsadku bylo poškodit rafinérii minerálních olejů v Kolíně a další sabotážní a destrukční úkoly.

Skupina byla vysazena na přelomu 29. a 30. dubna 1942 společně se skupinou TIN – místo výsadku Padrťské rybníky. Došlo k rozptýlení členů obou skupin. Ti se po dopadu na zem již nesešli. Kindl se ukrýval v Bernarticích u Tábora.

Skupina se sešla poté, co Kindl dal do denního tisku dohodnutý inzerát. Společně s Grabovským se pokusili vyzvednout ukrytý materiál, ten však již byl odvezen gestapem. Lesní dělníci nalezli dva padáky a na základě oznámení četnické stanice v Rožmitále začalo v prostoru pátrat plzeňské gestapo, které materiál objevilo. Z důvodu bezpečnosti se skupina znovu rozešla.

 

Lukaštík se vrátil na Moravu, kde se společně s Cupalem z paraskupiny TIN snažil vyvíjet sabotážní činnost. Nalezl úkryt v Jankovicích u rodiny Remešových. Zde byl díky udavači nalezen gestapem a v přestřelce spáchal sebevraždu.

Kindl a Grabovský navázali kontakt s odbojem. V březnu 1943 byli oba zatčeni poté, co je některý z odbojářů při mučení prozradil. Výslech probíhal žoviálně a přátelská domluva byla součástí verbovací taktiky. Vyšetřující se stavěl do role chápajícího a ujišťoval, že se zajatému vojákovi nic nestane, bude-li rozumný. Snažil se je přesvědčit, že odboj proti Němcům je nesmysl a nevede k větším škodám. Přivádí však obyvatele protektorátu do neštěstí a doplácí na něj spousta nevinných lidí.

Podobně jako před některými jinými zajatými parašutisty, stála i před 26letým Václavem Kindlem nabídka, která měla pouze dvě alternativy: život za spolupráci s nepřítelem, nebo smrt za vlastní čest. Při dilematu ale nešlo jen o lidskou čest.

Gestapo ho stavělo i před takovou volbu: buď zachrání život svým nejbližším, rodičům a sourozencům, a také mnoha spolupracovníkům, kteří ho ukryli a poskytli mu přístřeší, nebo je postaví před popravčí četu.

V prvém případě mohla lákat vzdálená, nejistá, ale přece jen naděje, že se podaří gestapo nějak přelstít. Proti tomu stál mužný čin, který zachová čest vojáka, ale bude mít za následek popravu nejbližších. Oba se naoko zavázali ke spolupráci a byli propuštěni. Grabovský ale nespolupracoval a navíc gestapo zjistilo, že chce utéci. Proto byl zatčen a pak popraven.

 

A Václav Kindl?

Někde se udává, že nejdříve spolupracoval jen na oko, ale gestapo na vše přišlo a byl při výslechu zlomen a stal se konfidentem. Začal pro gestapo pracovat, aby zachránil sebe, svou rodinu. Někde se udává, že spolupracoval hned. Dle jeho spolužáků a kamarádu je pravda varianta první.

Podle některých pramenů pracoval Václav Kindl pro gestapo bez morálních zábran, podle jiných byl vnitřně rozpolcen a s rolí konfidenta se obtížně psychicky vyrovnával. Stal se vykonavatelem pokynů, jejichž rámec nepřekračoval vlastní iniciativou, ale také se neodvážil o varování svého okolí, ani se nikdy nepokusil ze služeb gestapa vyvázat, či dokonce se proti němu postavit. Vlastní selhání nesl s jakýmsi osudovým fatalismem.

Za celou dobu ani jednou nenavštívil své rodiče. Ti byli i se sestrou během okupace vězněni v koncentračních táborech. Po válce byli vyslýcháni a následně zničili všechny věci mající vztah k jejich synovi. Když byli počátkem roku 1944 propuštěni z koncentračního tábora ve Svatobořicích – za práci, kterou pro gestapo vykonal – jezdil občas kolem domu, aby zahlédl svou matku na dvorku, ale nikdy domů nepřišel.

 

Poslední akce – a pro Václava Kindla osudová – se odehrála nad ránem 20. května 1944 v Nasavrkách, kdy byl členem osmičlenného komanda pražského gestapa, které mělo prověřit anonymní udání, že se v domku Františka Marka ukrývají parašutisté

Když majitel odmítl otevřít na výzvu neznámého civilisty, že přináší vyřídit vzkaz od Bohumila Laušmana z Anglie, vniklo gestapo do domu násilím a začalo místnosti prohledávat. Údajně se předem domluvili, že budou střílet na každého, kdo se pokusí z domu uniknout.

Kindl procházel první patro. Když viděl v pokoji otevřené okno, domníval se, že tudy někdo utíkal a vyskočil oknem do zahrady. Snad zapomněl na sjednanou dohodu. Dole stojící gestapák Franz Neupärtel jej ve tmě nepoznal, začal střílet a zasáhl ho dávkou ze samopalu.

Smrtelně zraněného ho okamžitě převezli do chrudimské nemocnice, kde byl operován. Ani okamžitá transfúze krve, kterou poskytl narychlo přivolaný dárce František Soukup, však pacientovi nepomohla a Václav Kindl na těžký průstřel břicha zemřel.

 

Opravdu to bylo nechtěně??

Spekuluje se, že se ho gestapo chtělo zbavit. Věděl něco, co ho stálo život.

Tady by náš příběh mohl skončit, kdyby nebylo ale…

Po válce někdo kontaktoval sestru Václava Kindla. Představil se jako pan Donáth z Londýna. Dostala několik dopisů a dárků. Když pisatele požádala o fotku, dostala válečnou fotku Václava – vše vypadalo jako kdyby Václav Kindl žil. Věc se dostává do hledáčku StB. Akce je pojmenována „Parašutista“. Pomocí rezidentury StB v Londýně se podařilo prokázat, že George Donath existuje a pod tímto jménem na patřičné adrese skutečně žije. Podle Kindlovy válečné fotografie se ho však ztotožnit nepodařilo. Zemřel Kindl nebo přežil? To se už nedozvíme.

Zdroj: Kmenový list, Wikipedie, https://www.novinky.cz/historie/clanek/tri-zivoty-parasutisty-a-konfidenta-vaclava-kindla-40281387

 

 

Nyní ke keši:

Úvodní souřadnice/1. stage: Stojíte v ulici, kde je každý pohyb podezřelý, chovejte se prosím co nejméně nápadně. Na rodném domě, který je před Vámi (Štenclova, čp.208), spočítejte průhledné tašky na střeše vepředu a vpravo. Nejlépe to bude vidět z protějšího chodníku. Získáte dvojciferné číslo, které ciferujte a získáte hodnotu A

 

2. Stage: Zjistěte, kolik je na hřbitovní kapli petlic (respektive visacích zámků), tím získáte číslo B

Když se postavíte čelem k hlavním dveřím kaple, vlevo uvidíte studnu. Na ní je z boku vyražené číslo. Nás zajímá druhý řadek. Z něj si vyčtěte čísla CDEFG

 

Výpočet finalních souřadnic: N 50°(G-E)(F-D).(A)(C)(F-A-B)

                                                    E 015°(C-E)(D-G).(A)(A-B)(C-F)

 

Čeká Vás procházka cca 2,5km dlouhá.

Za beta test děkuji janicka11.

Za obrovskou pomoc s listingem děkuji didius.falco.

Additional Hints (No hints available.)