Skip to content

Po stopách KHB - Přibyslav Multi-cache

Hidden : 11/16/2020
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


V roce 2021 slavíme 200. výročí Karla Havlíčka Borovského (31.10.1821 - 29.7.1856), jednoho z nejvýznamnějších Čechů našich dějin. Karel Havlíček byl novinářem, spisovatelem, satirikem i politikem. Byl jednou z nejangažovanějších osobností revolučních let 1848-1850. Jeho neúprosná kritika rakouského režimu šířená v Národní novinách a později i v časopise Slovan měly významný vliv na české veřejné mínění. Čím víc byl českým národem milován, tím víc byl Rakouským císařstvím nenáviděn. Soudně nařízenou deportací do Brixenu měl Čechům zmizet z očí a ti na něj měli zapomenout. Ale nezapomněli. Jeho pohřeb v roce 1856 se stal protirakouskou manifestací.

Nesmazatelný odkaz nám zanechal i ve svém literárním díle. Epištoly kutnohorské, Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra. Určitě znáte, že? Pro školní čítanky trochu obtížné texty, ale my dospělí bychom jim porozumět měli. A co teprve epigramy, ty krátké a břitké verše? Mnohé z nich nám mají co říct dodnes. Třeba ten úplně nejznámější: "Moje barva červená a bílá, dědictví mé poctivosť a síla!"

Volně koncipovanou sérií "Po stopách KHB" chceme šířit povědomí o této mimořádné osobnosti a navštěvovat místa spojená s životem a životním odkazem KHB.

Jméno KHB je neodmyslitelně spojené s havlíčkobrodským regionem - narodil se v nedaleké Borové u Přibyslavi, ale jeho opravdovým domovem se stal tehdejší Německý Brod, kam se mnohokrát ze svých životních cest vracel. Odkaz KHB můžeme hledat v mnohých koutech naší země, ale i v zahraničí. Coby student rád cestoval a na svých toulkách zavítal i do Polska a na Slovensko. Rok pobýval v carském Rusku. Coby novinář pak působil v Praze (Národní noviny) a v Kutné Hoře (Slovan). A připomeňme si také čtyřletou konfinaci v Brixenu.

Na desítkách míst se můžeme setkat se sochami, bustami či pamětními deskami věnovanými KHB. Snad v každém českém či moravském městě nalezneme Havlíčkovu ulici, někde i Havlíčkovo náměstí. Také některé spolky nesou Havlíčkovo jméno hrdě ve svém názvu. Některá místa jsou všeobecně známá a mají svou slavnou minulost. Někde budeme tápat. A tak se vydejme po stopách KHB ... je skutečně co objevovat!

 
 

PŘIBYSLAV

Přibyslav je od Havlíčkovy Borové vzdálená asi osm kilometrů. První vzpomínka na Přibyslav byla pro malého Karla tíživá: "As v 3. nebo 4. roce jsem si na pavlači zlámal nohu pravú, nastúpiv na vařený brambor, které otec můj, tenkráte velký milovník holubů, jim k žrádlu házel. Odvezli mne do Přibyslavi, kde jsem as čtvrt léta pod dohlídkou doktora ležel a stará bába mi nohu v deskách převazovala. Pamatuju se dosud na ni, jak chodila v červené čepičce a jak já věda, že mne, když spím, nebude nutit k převazování nohy (což bylo bolestné), naschvál vždy dělal, jako bych spal."

Později Karel Havlíček vytrvale docházel do Přibyslavi za svým prvním a zcela jistě i nejvlivnějším učitelem farářem Janem Brůžkem, který sloužil v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi od roku 1839 až do své smrti v roce 1845. U skromného náhrobku na starém kostelním hřbitůvku můžeme na Jana Brůžka vzpomenout: "Tu odpočívá zdejší duchovní pastýř, biskupský vikář, konsistorní rada, učitel Karla Havlíčka Borovského Jan Brůžek, narozen v Praze 21. června 1787, zemřel v Přibyslavi 27. listopadu 1845."

 
Stage 1 - N 49° 34.434' E 15° 44.519'
 

Na výchozích souřadnicích nalezneme pomník Karla Havlíčka, který je umístěný naproti soše Jana Žižky. Vytvořil jej akademický sochař Roman Podrázský, přibyslavský patriot a bývalý starosta města.

A = Počet písmen v prvním řádku nápisu na bustě KHB
B = Počet písmen v druhém řádku nápisu na bustě KHB
C = Počet písmen v třetím řádku nápisu na bustě KHB

Za zády máme sloup veřejného osvětlení, na kterém je zakreslena modrobílá čtvercová značka.

D = Počet bílých vodorovných pruhů
E = Počet modrých vodorovných pruhů

 
Finální souřadnice:
 
N 49° 34 . (A-D) (B-E) (E)
E 15° 44 . (C-D) (D) (B-C)

 

Additional Hints (Decrypt)

Zrmv xnzral cevzxahglzv xr xzrav fgebzh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)