Skip to content

Po stopách KHB - Velká Losenice Multi-cache

Hidden : 11/13/2020
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


V roce 2021 slavíme 200. výročí Karla Havlíčka Borovského (31.10.1821 - 29.7.1856), jednoho z nejvýznamnějších Čechů našich dějin. Karel Havlíček byl novinářem, spisovatelem, satirikem i politikem. Byl jednou z nejangažovanějších osobností revolučních let 1848-1850. Jeho neúprosná kritika rakouského režimu šířená v Národní novinách a později i v časopise Slovan měly významný vliv na české veřejné mínění. Čím víc byl českým národem milován, tím víc byl Rakouským císařstvím nenáviděn. Soudně nařízenou deportací do Brixenu měl Čechům zmizet z očí a ti na něj měli zapomenout. Ale nezapomněli. Jeho pohřeb v roce 1856 se stal protirakouskou manifestací.

Nesmazatelný odkaz nám zanechal i ve svém literárním díle. Epištoly kutnohorské, Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra. Určitě znáte, že? Pro školní čítanky trochu obtížné texty, ale my dospělí bychom jim porozumět měli. A co teprve epigramy, ty krátké a břitké verše? Mnohé z nich nám mají co říct dodnes. Třeba ten úplně nejznámější: "Moje barva červená a bílá, dědictví mé poctivosť a síla!"

Volně koncipovanou sérií "Po stopách KHB" chceme šířit povědomí o této mimořádné osobnosti a navštěvovat místa spojená s životem a životním odkazem KHB.

Jméno KHB je neodmyslitelně spojené s havlíčkobrodským regionem - narodil se v nedaleké Borové u Přibyslavi, ale jeho opravdovým domovem se stal tehdejší Německý Brod, kam se mnohokrát ze svých životních cest vracel. Odkaz KHB můžeme hledat v mnohých koutech naší země, ale i v zahraničí. Coby student rád cestoval a na svých toulkách zavítal i do Polska a na Slovensko. Rok pobýval v carském Rusku. Coby novinář pak působil v Praze (Národní noviny) a v Kutné Hoře (Slovan). A připomeňme si také čtyřletou konfinaci v Brixenu.

Na desítkách míst se můžeme setkat se sochami, bustami či pamětními deskami věnovanými KHB. Snad v každém českém či moravském městě nalezneme Havlíčkovu ulici, někde i Havlíčkovo náměstí. Také některé spolky nesou Havlíčkovo jméno hrdě ve svém názvu. Některá místa jsou všeobecně známá a mají svou slavnou minulost. Někde budeme tápat. A tak se vydejme po stopách KHB ... je skutečně co objevovat!

 
 

VELKÁ LOSENICE

Rod Karla Havlíčka pocházel z Velké Losenice. Ve Velké Losenici žili předkové Karla Havlíčka skutečně od nepaměti. Prvním známým předkem Havlíčkova rodu byl Matěj Hawliczek, Karlův prapraděd (1676 - 1746). Karlův otec Matěj Havlíček se v domě, na kterém je umístěna pamětní deska, narodil roku 1792.

Havlíčkovi předkové byli majiteli statku a patřili k zámožnějším losenickým rodinám. V domě býval i kupecký krám se zbožím koloniálním a prodejem lihovin. V tomto prostředí nabyl Karlův otec prvních kupeckých dovedností a ve svých dvaceti letech získal výuční list. S Losenicí se rozloučil v roce 1817, kdy zakoupil pozemek v Borové, vystavěl zde dům a započal svou samostatnou kupeckou dráhu.

 
Stage 1 - N 49° 34.771' E 15° 50.242'
 

Nad vchodem do domu visí pamětní deska z roku 1938: "Zde od nepaměti do roku 1820 žili předkové Karla Havlíčka Borovského."

AB = Číslo popisné domu (pod pamětní deskou)
CD = Číslo na plechovém štítku betonového sloupu elektrického vedení (při pohledu na desku vlevo od vchodu)

 
Finální souřadnice:
 
N 49° 34 . (B) (A+B) (B+C)
E 015° 50 . (C) (A+B) (D)

 

Additional Hints (Decrypt)

Cbq fvcxbilz xrerz zrmv xnzral

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)