Skip to content

Po stopách KHB - Mačkov Traditional Geocache

Hidden : 11/14/2020
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


V roce 2021 slavíme 200. výročí Karla Havlíčka Borovského (31.10.1821 - 29.7.1856), jednoho z nejvýznamnějších Čechů našich dějin. Karel Havlíček byl novinářem, spisovatelem, satirikem i politikem. Byl jednou z nejangažovanějších osobností revolučních let 1848-1850. Jeho neúprosná kritika rakouského režimu šířená v Národní novinách a později i v časopise Slovan měly významný vliv na české veřejné mínění. Čím víc byl českým národem milován, tím víc byl Rakouským císařstvím nenáviděn. Soudně nařízenou deportací do Brixenu měl Čechům zmizet z očí a ti na něj měli zapomenout. Ale nezapomněli. Jeho pohřeb v roce 1856 se stal protirakouskou manifestací.

Nesmazatelný odkaz nám zanechal i ve svém literárním díle. Epištoly kutnohorské, Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra. Určitě znáte, že? Pro školní čítanky trochu obtížné texty, ale my dospělí bychom jim porozumět měli. A co teprve epigramy, ty krátké a břitké verše? Mnohé z nich nám mají co říct dodnes. Třeba ten úplně nejznámější: "Moje barva červená a bílá, dědictví mé poctivosť a síla!"

Volně koncipovanou sérií "Po stopách KHB" chceme šířit povědomí o této mimořádné osobnosti a navštěvovat místa spojená s životem a životním odkazem KHB.

Jméno KHB je neodmyslitelně spojené s havlíčkobrodským regionem - narodil se v nedaleké Borové u Přibyslavi, ale jeho opravdovým domovem se stal tehdejší Německý Brod, kam se mnohokrát ze svých životních cest vracel. Odkaz KHB můžeme hledat v mnohých koutech naší země, ale i v zahraničí. Coby student rád cestoval a na svých toulkách zavítal i do Polska a na Slovensko. Rok pobýval v carském Rusku. Coby novinář pak působil v Praze (Národní noviny) a v Kutné Hoře (Slovan). A připomeňme si také čtyřletou konfinaci v Brixenu.

Na desítkách míst se můžeme setkat se sochami, bustami či pamětními deskami věnovanými KHB. Snad v každém českém či moravském městě nalezneme Havlíčkovu ulici, někde i Havlíčkovo náměstí. Také některé spolky nesou Havlíčkovo jméno hrdě ve svém názvu. Některá místa jsou všeobecně známá a mají svou slavnou minulost. Někde budeme tápat. A tak se vydejme po stopách KHB ... je skutečně co objevovat!

 
 

MAČKOV

Vlastenecký pomník Karla Havlíčka Borovského v Mačkově u Blatné se nachází na vrcholu zalesněného kopce "Hůrka" (474 m.n.m.). Je jediným památníkem národního buditele v celém Jihočeském kraji i přesto, že KHB obec Mačkov ani jeho okolí nikdy nenavštívil. Jedním z nositelů myšlenky o zhmotnění vlasteneckého snu byl kromě místních osvícenců také předseda Okresního úřadu v Blatné a poslanec Říšského sněmu Antonín Kalina, původem z Německého (dnes Havlíčkova) Brodu.

Základní kámen byl na své místo usazen 5.8.1906, ale to bylo také to jediné, co se na dlouhé desítky let podařilo zrealizovat. Národní jednota pošumavská - která měla stavbu pomníku realizovat - se rozpadla, úspěšné nebyly ani následné snahy radních z Blatné a posledním pokusem bylo ustanovení Výboru pro postavení pomníku K.H.Borovského v roce 1937, který ztroskotal vlivem blížící se války. Dalších osmdesát let pak základní kámen zarůstal nálety, až téměř upadl v zapomnění.

Dávná myšlenka na zbudování památníku byla oživena až v roce 2016, když iniciátory kromě vedení obce Mačkov byli také zástupci Jednoty Karla Havlíčka Borovského ze Strakonic. Pomník byl dokončen v létě 2017. Jeho autorem je architekt Petr Štěpán. Obelisk z přírodního kamene nad kruhovou mohylou zdobí reliéf KHB ztvárněný Eliškou Švecovou. Slavnostnímu odhalení byly přítomny místní vlastenecké spolky a veřejně činné osobnosti. Symbolický život vdechl pomníku blatenský kněz vodou z tyrolského Brixenu. Byla to velká chvíle, na kterou se čekalo přesně 111 let!

 

Additional Hints (Decrypt)

Zrmv xnzral cbq qhorz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)