Skip to content

Po stopách KHB - Humpolec Multi-Cache

Hidden : 11/27/2020
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


V roce 2021 slavíme 200. výročí Karla Havlíčka Borovského (31.10.1821 - 29.7.1856), jednoho z nejvýznamnějších Čechů našich dějin. Karel Havlíček byl novinářem, spisovatelem, satirikem i politikem. Byl jednou z nejangažovanějších osobností revolučních let 1848-1850. Jeho neúprosná kritika rakouského režimu šířená v Národní novinách a později i v časopise Slovan měly významný vliv na české veřejné mínění. Čím víc byl českým národem milován, tím víc byl Rakouským císařstvím nenáviděn. Soudně nařízenou deportací do Brixenu měl Čechům zmizet z očí a ti na něj měli zapomenout. Ale nezapomněli. Jeho pohřeb v roce 1856 se stal protirakouskou manifestací.

Nesmazatelný odkaz nám zanechal i ve svém literárním díle. Epištoly kutnohorské, Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra. Určitě znáte, že? Pro školní čítanky trochu obtížné texty, ale my dospělí bychom jim porozumět měli. A co teprve epigramy, ty krátké a břitké verše? Mnohé z nich nám mají co říct dodnes. Třeba ten úplně nejznámější: "Moje barva červená a bílá, dědictví mé poctivosť a síla!"

Volně koncipovanou sérií "Po stopách KHB" chceme šířit povědomí o této mimořádné osobnosti a navštěvovat místa spojená s životem a životním odkazem KHB.

Jméno KHB je neodmyslitelně spojené s havlíčkobrodským regionem - narodil se v nedaleké Borové u Přibyslavi, ale jeho opravdovým domovem se stal tehdejší Německý Brod, kam se mnohokrát ze svých životních cest vracel. Odkaz KHB můžeme hledat v mnohých koutech naší země, ale i v zahraničí. Coby student rád cestoval a na svých toulkách zavítal i do Polska a na Slovensko. Rok pobýval v carském Rusku. Coby novinář pak působil v Praze (Národní noviny) a v Kutné Hoře (Slovan). A připomeňme si také čtyřletou konfinaci v Brixenu.

Na desítkách míst se můžeme setkat se sochami, bustami či pamětními deskami věnovanými KHB. Snad v každém českém či moravském městě nalezneme Havlíčkovu ulici, někde i Havlíčkovo náměstí. Také některé spolky nesou Havlíčkovo jméno hrdě ve svém názvu. Některá místa jsou všeobecně známá a mají svou slavnou minulost. Někde budeme tápat. A tak se vydejme po stopách KHB ... je skutečně co objevovat!

 
 

HUMPOLEC

V červnu 1848 se v tehdejším Rakouském císařství konaly první celostátní parlamentní volby do Říšského sněmu. O konání voleb bylo rozhodnuto v dubnové ústavě, schválené 25. dubna císařem Ferdinandem I. Dobrotivým. Ústavodárný sněm se po svém zvolení poprvé sešel 22. července ve Vídni, později bylo však rozhodnuto o jeho přesunutí do Kroměříže. Tento sněm bývá proto díky svému sídlu nazýván Kroměřížským sněmem.

Za volební obvod Humpolec se jedním z ústavodárných poslanců se stal Karel Havlíček Borovský. Byl sice zvolen i v dalších pěti místech Čech, ale vybral si právě Humpolec, který patřil pod stejné okresní hejtmanství jako Německý Brod. A nejen proto - určitou roli zde hrála i skutečnost, že se ho humpolečtí měšťané několikrát zastali v jeho sporech s monarchistickou vládou a byrokracií.

Poslanecký mandát jej ochránil od vězení po jeho prvním zatčení - po potlačení pražského červnového povstání (tzv. Svatodušních bouří) byl zatčen, ale z důvodu získané imunity jej vojenští správci Prahy museli propustit.

KHB však poslanecký mandát nezastával dlouho - v prosinci 1848 na svoji politickou funkci rezignoval. Humpoleckým občanům zaslal vysvětlující dopis, proč se mandátu vzdává a proč se bude nadále věnovat spíše novinářskému řemeslu, kde může lépe upozorňovat na problémy státu i společnosti.

Pamětní deska s reliéfem sochaře Josefa Šejnosty z roku 1935 na budově bývalé radnice připomíná místo, kde dne 15.7.1848 promluvil k humpoleckému občanstvu coby právě zvolený poslanec sněmu.

 
Stage 1 - N 49° 32.525' E 15° 21.525'
 

ABC = číslo popisné domu, na kterém je pamětní deska umístěna (z našeho pohledu na domě vpravo)

D = číslo zastavení městské naučné stezky Po stopách historie (informační tabule je umístěna z našeho pohledu na domě vlevo)

 
Finální souřadnice:
 
N 49° 32 . (A+B+C) (A+B) (A+C)
E 015° 22 . (D-3) (D+3) (D-C)

 

Additional Hints (Decrypt)

Ilmanpal zabubfgebz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)