Skip to content

Karlshus - Røykkvarts EarthCache

Hidden : 04/17/2021
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Karlshus - Røykkvarts


Meningen med denne earthcachen er å vise Røykkvarts som er en variant av den mer vanlige kvartsen som er lysere og renere i fargen.

Gruvedrift var på slutten av 1800-tallet en betydelig virksomhet i Råde. Driften her i Karlshusgruva startet 1884 og den var en av de betydligste gruvene i bygda. Hovedproduksjonen var feltspatt og kvarts som gikk til porselen og glassindustrien. Gruva var kjent for sin røykkvarts, en mørk variant av kvarts. I gruva fantes også uran bekerts som var gjenstand for egen drift og ble levert til forskningsbruk.

Røykkvarts, en brunlig farget varietet av kvarts, kan også være nesten svart (morion) eller nesten helt lys. Fargen skyldes gitterdefekter oppstått i forbindelse med naturlig radioaktiv bestråling eller oppvarming.

Kvarts, et mineral som består av silisiumdioksid, SiO2. Det er så hardt at det risser glass, bruddet er muslig og det er ingen spaltbarhet. Kvarts angripes bare svakt av baser og påvirkes ikke av andre syrer enn flussyre.

Kvarts er nest etter feltspat det mest utbredte mineral i jordskorpen og forekommer både i magmatiske bergarter (granitt, granittpegmatitt, og lignende), i metamorfe bergarter (gneis, kvartsitt, og lignende), i sedimentære bergarter (sandstein, kvartskonglomerat) og i løsavsetninger (sand).

I gruva vil du se Røykkvarts, Feltspat og Glimmer(kråkesølv).

Røykkvarts:
     Feltspat:


Logging:


For å logge denne må du sende svarene til CO via profilen på Geocaching.com Du kan logge med en gang svar er sendt CO. Om det er spørsmål vedr. dine svar tar CO kontakt. Logging uten svar til CO blir slettet uten kommentar.

Spørsmål:


1: Se nærme på krystallene i Røykkvartsen. Synes du de er tydelige og hvor store vil du si de er?
2: Hvor stor andel av den synlige overflaten i gruva anslår du er Røykkvarts?
3: Ta bilde av deg selv på stedet, og legg dette i loggen på nettet.

NB! Bilder som avslører svarene vil bli slettet uten kommentar!Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Sbeqry zrq ylxg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)