Skip to content

MATEMATIKOVNÍK Traditional Geocache

Hidden : 10/20/2021
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


MOTTO : " KDO CHCE, HLEDÁ ZPŮSOB, KDO NECHCE HLEDÁ DŮVOD. "

Další stromovníková keš vznikla pro všechny matematické nadšence a zároveň i pro Vás, kteří matematiku zrovna dvakrát nemusí. Ale třeba časem zjistíte, že to zase tak hrozná věda není. V keši najdete MATEMATIKOVNÍK plný pouček a pravidel, ten prosím neodnášejte, jen zavzpomínejte, co jste z učiva ZŠ již zapomněli nebo naopak, co Vám pořád ještě v paměti zůstalo :-) V listingu jsou dobrovolné úlohy, pokud se pokusíte splnit a odeslat, budu mít určitě velkou radost. Na prvního nálezce zde bude čekat oblíbený přívěšek ještěrky. Tak úspěšný lov a matematice jdeme vstříc :-)

M A T E M A T I K O V N Í K

Historie

Vznik matematiky byl zapříčiněn především potřebou řešit praktické úlohy, jako například různé obchodní úlohy, vyměřování a dělení pozemků, stavebnictví a měření času. Historie matematiky sahá až do pravěku, kdy vznikly první abstraktní matematické pojmy – přirozená čísla. Velký rozvoj prodělala v antickém Řecku, kde výrazných úspěchů dosáhla zejména geometrie. Další etapou prudkého rozvoje matematiky byl raný novověk, kdy byly především Descartem ustaveny základy matematické analýzy. Poté se díky práci Newtona, Leibnize, Eulera, Gausse a dalších matematiků podařilo dosáhnout zásadních výsledků v oblasti analýzy zejména položením základů diferenciálního a integrálního počtu.

Jiným významným obdobím dějin matematiky byl přelom 19. a 20. století, kdy zkoumání dokazatelnosti tvrzení bylo postaveno na solidní a formální základ, objevy v matematické logice a zavedením axiomatické teorie množin. Touto dobou začaly být též zkoumány abstraktní struktury, což umožňuje jedním důkazem ověřit matematické tvrzení pro širokou skupinu matematických objektů. Vyvrcholením tohoto trendu byl v polovině 20. století vznik teorie kategorií, která je pokládána za nejobecnější a nejabstraktnější matematickou disciplínu.

Matematické disciplíny

Hlavní klasické disciplíny matematiky se vyvinuly ze čtyř praktických lidských potřeb – potřeby počítat při obchodování, porozumět vztahům mezi číselně vyjádřenými množstvími, vyměřování pozemků a staveb a předpovídání astronomických jevů. Z těchto čtyř potřeb vznikly čtyři klasické matematické disciplíny – po řadě aritmetika, algebra, geometrie a matematická analýza, které se zabývají zhruba řečeno čtyřmi základními oblastmi zájmu matematiky – kvantitou, strukturou, prostorem a změnou. Později se díky snahám zastřešit tyto čtyři disciplíny jednotnou matematickou teorií a dosáhnout co největší přesnosti a nezpochybnitelnosti výsledků rozvinulo několik vzájemně provázaných disciplín nazývaných souhrnně základy matematiky. Tyto disciplíny kromě výše zmíněného umožnily také hlubší propojení matematiky s filozofií či rozvoj teoretické informatiky. Ve 20. století zaznamenaly ohromný rozvoj disciplíny aplikované matematiky, které slouží jako důležité nástroje v nejrůznější oborech lidské činnosti.

Matematika nebývá moc často oblíbeným předmětem. Já ji mám ráda již od ZŠ a možná proto, že jsme měli skvělou matikářku. Když má člověk štěstí na lidi, vše jde potom o mnoho snadněji :-) Vždycky říkám žákům i vlastním dětem, matematika nebolí a nedá se načíst jako dějepis či zěměpis. Matematika se musí dát do tužky, takže počítat, počítat a zase počítat..... potom se často dostaví úspěch a najednou matematika začne bavit a vypadá to, že to zase až takový strašák není. Nechávám tu pár úloh a nadšenci se mohou pustit do počítání. Výsledky Vašeho snažení i s řešením ofoťte posílejte do geozpráv. Všem zapáleným nadšencům ráda odpovím. Možná to bude taková malá příprava na nějakou budoucí multinku, o kterou  mě prosilo již několik kačerů. Časem jim toto přání určitě splním :-)

Ke svému logu můžete připojit nějaký Váš zážitek z hodin matematiky nebo zajímavou matematickou úlohu, která Vás nezaskočila a dokonce i bavila :-) A tady jsou slíbené dobrovolné úlohy :-)Těším se na Vaše řešení :-)

1/ Tři kočky

Pokud tři kočky sežerou tři myši během tří minut, za jaký čas 90 koček sežere 90 myší?

2/ Osoby

3 osoby posbírají jahody z 48 řádků za 8 hodin. Kolik hodin potřebuje 5 osob na posbíraných jahod z 20 řádků?


3/ Slepice

2 slepice snesou za 2 dny 2 vejce. Kolik vajec snese 4 slepic za 4 dní?


4/ Židle

V klubovně byly jen židle a stůl. Každá židle měla čtyři nohy, stůl byl trojnohý. Do klubovny přišli skauti. Každý si sedl na svou židli, dvě židle zůstaly neobsazené a počet nohou v místnosti byl 101. Kolik židlí bylo v klubovně?

5/ Vypočítejte trojnásobek poloviny rozdílu čísel 7,5 a 2,1 :-)


Zdroj: Wikipedie, internet

Vámi udělené body oblíbenosti jsou pro mě inspirací pro vytvoření dalších nových kešek v okolí a děkuji za ně.

Krabička je Lock-Lock velikosti 16x11x7cm a slouží k výměně TB,GC, CWG…nevkládejte prosím věci z kinder vajíček

!!! POKUD VYZVEDNETE NĚJAKÝ TB NEBO GC TAK JEJ LOGUJTE ZÁROVEŇ S VAŠÍM ZÁPISEM O NÁVŠTĚVĚ TÉTO KEŠKY !!!

Additional Hints (Decrypt)

zabubqbhorx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)