Skip to content

Jindřich Čoupek Letterbox Hybrid

Hidden : 11/21/2020
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tato keš je pojmenovaná po Československém vojáku a vlastenci, členu výsadku BIVOUAC.
Jindřich Čoupek se narodil v obci Komín, na předměstí Brna, dne 2. února 1918. Tatínek Ondřej byl drobný zemědělec a obecní zřízenec, maminka Josefa, rozená Staňková byla v domácnosti. Měl vlastní sestru a nevlastního bratra. Matka se pak rozvedla a Jindřich vyrůstal se svým otcem. 

Po absolvování obecné školy a tří tříd školy měšťanské se vyučil obchodním prodavačem v železářství Vichr Brno. Byl cvičencem v Sokole. Základní vojenskou službu nastoupil až po mobilizaci 1. března 1939 u 10. pěšího pluku v Brně. Ale už 23. března 1939 byl propuštěn do zálohy.
V červnu 1939 odešel ilegálně do Polska spolu s bratrancem Antonínem Staňkem. V Krakově registrováni na čs. konzulátu a 1. 8. 1939 dorazil na lodi Chrobry do Francie. Jako většina Čechů podepsal závazek do Cizinecké legie. Jindřich Čoupek sloužil v severní Africe v posádce v Sidi bel Abbes. Po vypuknutí 2. světové války byl dle dohody vyřazen z legie a zařazen k 1. pěšímu pluku československé zahraniční armády, se kterým se účastnil bojů o Francii.

  

Po pádu Francie byl 27. června 1940 evakuován do Anglie. V hodnosti četaře byl zařazen k 1. pěšímu praporu. Na jaře 1941 absolvoval kurz pro poddůstojníky. Výcvik pro plnění zvláštních úkolů absolvoval od 15. srpna do 8. listopadu 1941. Měl za sebou základní sabotážní kurz, parakurz a kurz průmyslové sabotáže. Po povýšení na rotného absolvoval doškolovací kurz.
Nakonec byl vybrán do výsadku BIVOUAC.  Výsadek byl tvořen rotným Františkem Pospíšilem, rotným Jindřichem Čoupkem a desátníkem asp. Liborem Zapletalem. Skupina měla za úkol společně se skupinou BIOSCOP provádět sabotáže v továrnách a na vybraných tratích na Moravě. 
27. 4. 1942 nasedl s členy výsadku do letadla a letěl směr vlast. V letadle nebyl sám. Byli zde ještě členové paraskupin BIOSCOP a STEEL. 
28. 4. 1942 byli vysazeni u Křivoklátu. Na místě zakopali materiál, který si přinesli, s tím, že se pro něj později vrátí. Ukryli padáky a vydali se na první kontaktní adresu do Slaného k majiteli sodovkárny Josefu Svobodovi. Zde přenocovali a vlakem odjeli do Přerova.
Na kontaktní adrese v Přerově nebyli úspěšní. Vlakvedoucí Karel Smělík byl totiž zatčen gestapem před třemi měsíci. V této situaci odjeli do Brna, kde u Ludvíka Čoupka našli dočasný úkryt.  Selhal však i třetí kontakt na železničního úředníka na hlavním nádraží v Brně.
Dne 1. května Pospíšil se Zapletalem odjeli z Brna do Zlína hledat pomoc u bratra Františka Pospíšila. Zde došlo ke zradě a Zapletal byl zrazen. Pospíšil byl zraněn a utekl.
Bohužel už 2. května večer vpadlo do domu Čoupkových na Hlavní 75 v Brně-Komíně gestapo, kde všechny členy rodiny (včetně parašutisty J. Čoupka) zatklo. Jindřich Čoupek byl nejprve vězněn v sídle brněnského gestapa, později v Kounicových kolejích. Poté byl internován do Mauthausenu, kde byl 22. září 1942 ve věku 24 let popraven. Popraveni byli 1. 6. 1942 v Kounicových kolejích i jeho příbuzní, bratranci Ludvík Čoupek a Tomáš Čoupek a nevlastní bratr Ladislav Staněk. Jeho otec Ondřej Čoupek zahynul v roce 1942 v koncentračním táboře v Osvětimi.
 

Dlouho se tradovalo, že Jindřich Čoupek byl zrazen kolegou výsadkářem Zapletalem. Pravda je ta, že dle nalezených dokumentu, mělo gestapo informace o trojici už po jejich odjezdu z Přerova.  Při hledání Karla Smělíka na ně upozornil konfident gestapa. Gestapo vědělo o jejich úkrytu v Brně ale tím že jí Zapletal a Pospíšil nepozorovaně proklouzli do Zlína, rozhodlo se pro zatčení Čoupka. 
1.prosince 1945 byl Jindřich Čoupek in memoriam povýšen na podporučíka a následně na poručíka pěchoty. Na rodném domě v Brně na Hlavní 75 byla v roce 1946 odhalena pamětní deska. Od roku 1971 je po Čoupkových pojmenována v brněnské čtvrti Komín "ulice Čoupkových". Jméno Jindřicha Čoupka nese i jedna z devatenácti tramvají 13T pokřtěných v prosinci 2016 a pojmenovaných po významných osobnostech Brna. 

Vyznamenání
1944 - Pamětní medaile československé armády v zahraničí Pamětní medaile československé armády v zahraničí se štítky Francie a Velká Británie
1945 - Čs. válečný kříž 1939 Československý válečný kříž 1939
Zdroj: wikipedie,Kmenový list a vlastní bádání
https://www.turistika.cz/mista/brno-komin-pametni-deska-rodiny-coupkovych/detail
 

  

Keš: Během naší výpravy budeme potřebovat nožík nebo malou minci a uložené waypointy z listingu. Za tmy si připočteme k obtížnosti půl hvězdičky, při sněhové pokrývce hrát bohužel nelze.
Na úvodních souřadnicích zkoukneme pamětní desku obětem a sklopíme zrak, najdeme bod, který nás povede, o dvacet kroků další bod a další za dalších dvacet kroků, menší Cukrblik ale namítá, že jemu to vychází vždy na kroků 25, jen přechody pro chodce tvoří výjimku, bod je hned před a za, u zeleného zábradlí na konci body značené trasy se vydáme podél zábradlí až na jeho úplný konec, kde uděláme vpravo bok a pozdvihneme zrak ke statnému smrku, ano, ano, to je on a ty tři stovky metrů k němu si už poradíme sami kudy jít, u smrku samotného se rozhlídneme po okolí a pokloníme se, na dlažbě na kolmici nejblíže najidvší nám známý bod jdeme tentokrát nikoliv 20, ale jen 15 kroků, dobře Cukrblik 20 svých krůčků opakovaně až na bod výhledu s naším posledním měřickým bodem tentokráte označeným znaménkem plus, pohlédneme zkušeným zrakem na kostel a zjistíme azimut kostelní věže buď sami nebo dle waypointu z listingu (měření buzolou se případně vyhneme myslíce na magnetickou deklinaci - magnetický sever se liší od toho zeměpisného o 4° - a navíc je zde elekrické vedení a kovové zábradlí), odečteme 37° a víme, kde hledat finální schránku, vzdálenost?, no jo, vždyť ta je napsaná hned zde na zábradlí, dobře tak zezadu, finální schránku profesionálně obhlédneme, až tam dojdeme a šetrně jako kasař za první republiky nožíkem nebo malou mincí otevřeme - pro prvních 20 nálezců je k mání CWG "Jindřich Čoupek". Majíce stále na mysli našeho hrdinu Jindřicha Čoupka zhodnotíme cestou domů, zda-li ulice po jeho rodině pojmenovaná odpovídá důstojenství památky jeho. 

projekt geovyzva.cz

Hra byla betatestována. Děkuji kačerům cukrblik, Filip_ma, standa_ma, kratinoska a vop.cz za cenné připomínky.

Additional Hints (Decrypt)

cybg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)