Skip to content

Kaštan z kamene Multi-cache

Hidden : 12/03/2020
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Kaštan z kamene

Souřadnice vás přivedou na místo, kde se nachází krásná ukázka zkamenělého stromu kaštanovníku starého 20 miliónů let. Na místě je potřeba pro získání souřadnic (jak bývá zvykem) zjistit a dosadit pár čísel.

Zkamenělé dřevo, fosilní dřevo nebo araukarit je název pro speciální typ zkamenělin suchozemských rostlin. Jedná se o výsledek permineralizace stromů, které proces přeměnil v kameny. Všechny organické materiály ve stromě byly přeměněny na minerály, především křemičitany, jako např. křemen, ale byla mu ponechána původní dřevěná struktura. Na rozdíl od ostatních fosilií, které jsou často pouze otisky, se jedná o třídimenzionální reprezentaci původního organického materiálu. Proces kamenění probíhá pod zemí, kde je dřevo pohřbeno pod sedimenty, které ho chrání nedostatkem kyslíku, který by jinak dřevo rozložil. Minerální vody proudící přes sedimenty uskladňují v buňkách rostliny minerály a jak lignin a celulóza v rostlině slábnou, vytváří se na ní kámen.

Kaštanovník, jak ho známé dnes.

Obecně dřevu trvá sto let, než zkamení, což se ale musí stát před jeho rozkladem. Chemické prvky, jako mangan, železo a měď, které se při petrifikaci vyskytují ve vodě, nebo v bažině, dávají dřevu širokou škálu různých barev. Čisté krystaly křemene jsou sice bezbarvé, ale když se k nim přidají znečišťující látky, jejich barva se může změnit na žlutou, červenou a další. Zkamenělé dřevo si uchovává svou původní strukturu až do mikroskopického detailu. Často se zkoumají letorosty a různé tkáně. Na Mohsově stupnici tvrdosti má zkamenělé dřevo tvrdost 7, což je stejně jako křemen.

Jak na keš ...

Je potřeba určit počet jednotlivých písmen v kruhové zíďce kolem zkamenělého stromu a dosadit je do vzorečku souřadnic.

Počet písmen R (Ř) 

Počet písmen A (Á) 

Počet písmen X

Počet písmen B

Keš se nachází na souřadnicích:

N 50 ° 21, R R (A + X) '

E 013 ° 48, B X A '

Od kaštanovníku je keš vzdálená asi 3 minuty chůze, při odlovu si prosím dávejte pozor na kolemjdoucí. Místo je dost frekventované.

Additional Hints (Decrypt)

mrmnqh chy zrgeh anq mrzí febhorx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)