Skip to content

RV 4.43 : Meise Multi-Cache

Hidden : 03/07/2021
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Meise is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Vlaams-Brabant en het arrondissement Halle-Vilvoorde. De gemeente telt ruim 19.000 inwoners. De gemeente behoort tot de Brabantse Kouters en de Groene Gordel. Meise is de hoofdplaats van het gelijknamig gerechtelijk en kieskanton.

Geschiedenis

Vroegste geschiedenis: In 1876 werden er in Meise een vuurstenen bijl en drie vuursteensplinters gevonden. Deze behoorden toe aan jagers-verzamelaars, gedateerd in de nieuwe steentijd (2000 - 1600 v. Chr.), die in deze toen dichtbeboste streken leefden.

Middeleeuwen: Reeds in het prille begin van de verspreiding van het christendom werd er hier een houten kerkje gebouwd (in het jaar 684) met als patroonheilige Sint-Martinus. In de 10e eeuw kwam er een stenen kerk en in de 11e eeuw kwam er een kerktoren, los van het gebouw.

Nieuwe tijd: Tijdens de Beeldenstorm beschadigde men in 1567 de Sint-Martinuskerk. In 1664 werd het dorpscentrum van Meise dan weer in brand gestoken door Franse soldaten. In diezelfde periode was er ook een zware pestepidemie in het dorp waarbij zo'n 50 mensen stierven. Tot het begin van de 18e eeuw bleef Meise door hongersnood en Franse soldaten getroffen worden. Toen men onder Oostenrijks gezag kwam, kwam het dorp meer tot bloei. In 1747 telde het ongeveer 600 inwoners.

19de eeuw: In de vroege 19e eeuw wordt de gemeente vermeld als Meysse. In 1830 telde de gemeente 2.152 inwoners. In 1874 werd Nieuwenrode een aparte gemeente en verloor Meise dus een deel van het grondgebied. In 1893 werd de eerste tram in het dorp aangelegd.

20ste eeuw: Rond 1900 was Meise vooral een landelijk dorp. Rijke stedelingen van Brussel kwamen met de fiets of de stoomtram toeristische uitstapjes doen. Tegenover het tramstation langs de Kasteeldreef was er een hoeve, de "Laiterie", waar de toeristen boterhammen met platte kaas en bier konden bestellen.[2] De tram bereikte tot 1935 het dorp via Grimbergen en de Kasteeldreef.
Veel Meisenaren werden opgeroepen om met de Duitsers mee te strijden in WO I. Twaalf van hen komen om het leven. Twee jaar na de oorlog, in 1920, verandert de bestuurstaal van het Frans naar het Nederlands.
In 1935 is ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling een rechtstreekse tramlijn aangelegd naar Brussel.
In 1977, met de fusie van Belgische gemeenten ontstond de fusiegemeente Meise uit het samengaan van Meise, Wolvertem en Oppem (een deel van de voormalige gemeente Brussegem).

Bezienswaardigheden

Kasteel van Boechout: Rond het kasteel van Bouchout, een voormalige burcht van het huis Arenberg, bevindt zich de Plantentuin Meise.

Kasteel van Meise of Hof van Immersele en zijn bewoners: Van Immersele Op het einde van de 13de eeuw bieden de heren van Immersele zich aan als opvolgers van de feodale ridders. Zij verkopen het goed in 1554 aan de familie Vander Ee. (Weten we meteen vanwaar de naam Van Immerselelaan komt in Meise) Vander Ee De familie Vander Ee is afkomstig uit Brugge. Begin jaren 1600 bestaat het kasteel, uit 3 aaneengesloten panden met aan de vierde zijde een muur met ophaalbrug. De familie Vander Ee heeft het gebouw grondig gerestaureerd en de tuinen met veel smaak laten aanplanten. Een kleine 70 jaar later erft Anna Vander Ee, de laatste van het geslacht, de goederen, maar met een onoverkomelijke schuldenlast. De goederen worden aangeslagen en bij decreet van de Raad van Brabant in 1671 toegewezen aan Barbara Vander Linden. Vander Linden D’Hooghvorst Een van de nakomelingen, Joseph Marie (1782-1846), -baron, senator, burgemeester van Brussel- treedt in een tweede huwelijk met Marie Caroline Roose de Baisy, dochter van Peeter Jan Roose van het aangrenzende Boechout. Hun oudste zoon Emmanuel Constantin erft in 1809 het rijke bezit en de titel van baron. In 1818 laat hij het oude gebouw afbreken en een nieuw oprichten. Dit laatste -het witte kasteel- was een groot en rechthoekig blok met een honderdtal vensters. De 82 vertrekken waren versierd in empirestijl. In de mooie salons kon men vermaarde schilderijen en beeldhouwwerken bewonderen. In 1881 verkoopt Edmond Emile Charles, kleinzoon van Emmanuel, het domein, samen met het domein van Bouchout, aan de koninklijke familie voor Keizerin Charlotte. In 1938, enkele jaren na de dood van Keizerin Charlotte, wordt het, nu eengemaakte domein met twee kastelen, verkocht aan de Belgische Staat. Vanaf 16 november 1939 logeerden Belgische soldaten in de bijgebouwen van het kasteel van Boechout en in het kasteel van Meise. Zeven maanden later trok een afdeling van de Wehrmacht het domein binnen en bezette de beide kastelen. Enkele burgers, een vijftiental, werden permanent ‘gebezigd’ door de bezettende overheid. Bij het binnenvallen van de Engelsen begin september 1944 verlieten de laatste Duitse soldaten het domein. Op 29 november viel een V-1 bom in de uiterste hoek van het domein, nabij het huidige kerkhof. In het kasteel van Meise en in de naburige huizen sneuvelde heel wat glas. In de nacht van 2 op 3 december 1944 viel er nog een V-1 bom binnen het domein op ongeveer 800 m van het kasteel met nogmaals veel schade. Een kortsluiting door trillingen zou de aanleiding kunnen zijn van de brand van het kasteel van Meise. Een andere versie is evenwel dat Engelse soldaten door onachtzaamheid de brand veroorzaakten. De brand die het kasteel plat legde en een einde maakte aan dit gebouw -hof van Meysse – hof van Meise – kasteel van Meise – wit kasteel.

Boskapel (Imde): Rond 1658 hebben onbekende vrome mensen een Lieve-Vrouwbeeldje opgehangen aan een oude eik in het bos dat toebehoorde aan de baron van Imde. Doordat de tweede helft van de 17de eeuw werd gekenmerkt door vele oorlogen en ziekten zoals cholera en pest, kwam er vlug een grote toeloop. Rond 1682 bereikte de Mariadevotie een hoogtepunt. In 1694 liet Pastoor De Munck het beeldje in een houten kapel plaatsen en op 18 juni 1695 werd de eerste steen gelegd door de prinses van Chimay, barones van Imde en toen eigenares van de grond. In datzelfde jaar werd de kapel onder de aanroeping ‘Behoudenis der Kranken’ geplaatst en zo kreeg de Boskapel de naam die ze nu nog altijd draagt. Met de hulp van de Prins van Thurn en Tassis werd in 1707 de tegenwoordige Boskapel opgericht. De oudste kapel doet nu dienst als sacristie en het nieuwe deel vormt de huidige gebedsruimte. Opvallend binnenin zijn : een merkwaardige gepolychromeerde houten drapering, versierd met engeltjes achter het hoofdaltaar en zeven schilderijtjes die de Zeven Smarten van Maria voorstellen en dateren uit de 18de eeuw. Het zeldzame positieforgel werd opgesteld in 1805. Het Mariabeeldje met het kind Jezus op haar linkerarm draagt een kleedje uit goudbrokaat en een met kant omhuld blauw manteltje. Het oudste beeldje van slechts 25 cm was houtsnijwerk uit de 17de eeuw. Boktoraantasting en diefstal maakten de vervanging noodzakelijk door een hedendaagse creatie van Marcel Cloots uit Westrode, gekapt uit hout van de neergebliksemde eik in het bos links naast de kapel. In 2008 werd het 350-jarig bestaan van de Boskapel gevierd met een beeldententoonstelling, een barokconcert en op 25 mei een eucharistieviering met ziekenzalving uitgezonden op TV EEN. Sinds 2008 is buiten een oud bushokje ingericht als rust-, gebeds- en bezinningsplaats, wanneer de kapel gesloten is. Het hele bouwwerk heeft heel wat geleden onder de eeuwenlange typische Vlaamse weersomstandigheden en een grondige restauratie drong zich op. De definitieve restauratie is uiteindelijk gestart op 6 augustus 2012 in samenwerking met de gemeente en de cel Erfgoed Vlaanderen. De Boskapel is met een inhuldigingsviering op 15 augustus 2014 opnieuw officieel heropend.

Bron: Wikipedia

Rondje Vlaanderen:

logo (groen)

www.rondjevlaanderen.be

308 gemeente-cachen
5 provincie-bonussen

Ga met deze groots opgezette reeks van cachen Vlaanderen verkennen op een manier als nooit tevoren.

Bezoek alle Vlaamse gemeentes van de grote steden tot het platteland …

Bekijk de prachtige cultuur en de adembenemende natuur van Vlaanderen terwijl je de mooiste cachen bezoekt. Leer zo ook de 308 cachers die hieraan hebben meegewerkt van hun beste kant kennen.

In elke gemeente van Vlaanderen kan je een cache oppikken die bij deze reeks hoort. In elke cache bevindt zich een code waarmee de provinciebonus kan berekend en gevonden worden.

* Op de website (link) van deze reeks kan je uw paswoorden invullen van je reeds gelogde cachen. Zo kan je steeds bijhouden hoe ver je staat in de Ronde, maar je krijgt ook (als je alle paswoorden hebt verzameld van alle gemeentes in de provincie) hier de info voor de provinciebonussen.

.

RV 4.43: Meise

In deze korte multi maak je een wandeling (+/- 1 km) door de dorpskern van Meise. Je stapt langsheen de belangrijkste bezienswaardigheden van Meise en maakt kennis met waar dit dorp trots op is. Met wat geluk kan je misschien de beiaard horen spelen. Veel succes, maar vooral GENIET!

.

Additional Hints (Decrypt)

'Va gur fcbgyvtug' ina 4848. Ibrg cnny. Oruhvmvat raxry ynatf baqremvwqr bcrara ra npugrens bcavrhj tbrq nsfyhvgra.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)