Skip to content

Adventure Lab Bestin - bonus Mystery Cache

Hidden : 12/25/2020
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Vítejte v Běštíně, malebné vesničce na kraji Brd. Obec má 323 obyvatel, což lze považovat za určitý průměr. V zimě to je cca 200 obyvatel, v létě 500. Když se podíváte na satelitní snímek, tak zjistíte, že vesnice je fakticky děravá a upřostřed se nachází 6 polí. Je to takový kruhový objezd kolem ničeho.
 

První zmínka o obci pochází z roku 1380, kdy byl v Jincích farářem Alexius Bezčín, který byl prvním známým členem svobodného rodu vladyků z Běchčína, kterým Běštín náležel. Rod z Bezčína se připomíná ještě roku 1443, kdy Havel Hovorka z Bezčína prodal 1/3 dvora v Želkovicích Blažkovi ze Želkovic za 50 kop.

Roku 1472 Mikuláši z Bězčína a Poběžovskému z Neumětel pobral dobytek Častolár z Pičína. Mikuláš s Boršem z Komárova sebrali branný lid a šli po šlaku (stopě) a dospěli až blízko k zadní fortně tvrze v Pičíně. Častolár však dal na pronásledovatele z hůry tvrze střílet a se svým lidem z tvrze pronásledovatele zajal a zavřel v tvrzi. Věc byla nesena na komorní soud a spor se táhl léta. Zmíněný Mikuláš z Běštína (nebo jeho nástupce) prodal Běštín Vamberským z Rohatce, seděním na Osově. Oldřich Vamberský z Rohatce prodal r. 1554 Osov s tvrzí a dvorem a také Běštín Václavu Holanovi z Jiljova. Tento Holan zemřel bezdětek a jeho majetek včetně Běštína připadl roku 1562 jeho bratrovi Jiříku Holanovi z Jiljova, který zemřel r. 1585 a je pochován s manželkou Barborou z Barštejna ve Skřipeli. Od té doby byl Běštín (až na několik let) součástí majetku osovského a s ním vystřídal mnoho majitelů. Během třicetileté války Běštín téměř zanikl. Obyvatelstvo vybil švédský generál Banér. Osovská vrchnost pak Běštín znova zalidnila poddanými z okolních vesnic a německými osadníky.V roce 1677 dcera Mikuláše z Gerštorfu, provdaná za Zdeňka Vratislava z Mitrovic, prodala osovské panství Ferdinandu Maxmiliánovi z Kounic. Panská část Běštína náležela tomuto rodu do r. 1804. Po tomto roce se majetníci třikrát vystřídali, až roku 1818 koupil osovské panství od Václava Ubelliho Josef Vratislav z Mitrovic, po němž ho r. 1840 zdědila jeho dcera provdaná za Karla Schwarzenbergra. Ve vsi byli usazeni i Židé, kteří se po vyhoření starých bezdědických židoven r. 1772 přestěhovali do domů na běštínské návsi. Později tu vytvořili početnou židovskou obec se synagogou, školou a hřbitovem. Po pogromu roku 1866 zde zbyla pouze jediná židovská rodina. Ostatní odešli do Hostomic.

Běštínští se již od středověku zabývali pálením dřevěného uhlí pro podbrdské huti, v 19. stol. se zde rozmohlo cvočkařství (výroba hřebíků apod.).

V roce 1986 byla obec přičleněna k Hostomicím, od listopadu 1990 je opět samostatná. V obci je malá kaplička a v čp. 7. - bývalé škole (dnes obecní úřad) - pamětní síň výroby cvočků. Do širšího povědomí se obec zapsala především svým koupalištěm, kam před léty jezdila spousta Pražanů.
 

Jak již z názvu vypovídá, k odlovení této cache je třeba odlovit sérii pěti Adventure Lab cache, které Vás provedou zajímavými místy obce Běštín. Adventure Lab cache se, narozdíl od jiných typů cache, nenachází na hlavní mapě Geocaching.com, ale k jejich odlovu je třeba zodpovědět správně otázku pomocí apllikace Adventure Lab, kterou si můžete nainstalovat do svých telefonů.

Samotnou serii pak můžete pustit tímto odkazem:

https://adventurelab.page.link/t15v
 

Foto: Alke04, Shutterstock
Text: Wikipedia.org, obecBestin.cz

Additional Hints (No hints available.)