Skip to content

Po stopách KHB - Choceň Multi-cache

Hidden : 03/19/2021
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


V roce 2021 slavíme 200. výročí Karla Havlíčka Borovského (31.10.1821 - 29.7.1856), jednoho z nejvýznamnějších Čechů našich dějin. Karel Havlíček byl novinářem, spisovatelem, satirikem i politikem. Byl jednou z nejangažovanějších osobností revolučních let 1848-1850. Jeho neúprosná kritika rakouského režimu šířená v Národní novinách a později i v časopise Slovan měly významný vliv na české veřejné mínění. Čím víc byl českým národem milován, tím víc byl Rakouským císařstvím nenáviděn. Soudně nařízenou deportací do Brixenu měl Čechům zmizet z očí a ti na něj měli zapomenout. Ale nezapomněli. Jeho pohřeb v roce 1856 se stal protirakouskou manifestací.

Nesmazatelný odkaz nám zanechal i ve svém literárním díle. Epištoly kutnohorské, Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra. Určitě znáte, že? Pro školní čítanky trochu obtížné texty, ale my dospělí bychom jim porozumět měli. A co teprve epigramy, ty krátké a břitké verše? Mnohé z nich nám mají co říct dodnes. Třeba ten úplně nejznámější: "Moje barva červená a bílá, dědictví mé poctivosť a síla!"

Volně koncipovanou sérií "Po stopách KHB" chceme šířit povědomí o této mimořádné osobnosti a navštěvovat místa spojená s životem a životním odkazem KHB.

Jméno KHB je neodmyslitelně spojené s havlíčkobrodským regionem - narodil se v nedaleké Borové u Přibyslavi, ale jeho opravdovým domovem se stal tehdejší Německý Brod, kam se mnohokrát ze svých životních cest vracel. Odkaz KHB můžeme hledat v mnohých koutech naší země, ale i v zahraničí. Coby student rád cestoval a na svých toulkách zavítal i do Polska a na Slovensko. Rok pobýval v carském Rusku. Coby novinář pak působil v Praze (Národní noviny) a v Kutné Hoře (Slovan). A připomeňme si také čtyřletou konfinaci v Brixenu.

Na desítkách míst se můžeme setkat se sochami, bustami či pamětními deskami věnovanými KHB. Snad v každém českém či moravském městě nalezneme Havlíčkovu ulici, někde i Havlíčkovo náměstí. Také některé spolky nesou Havlíčkovo jméno hrdě ve svém názvu. Některá místa jsou všeobecně známá a mají svou slavnou minulost. Někde budeme tápat. A tak se vydejme po stopách KHB ... je skutečně co objevovat!

 
 

CHOCEŇ

V městské části Na Lhotách se nachází kamenná socha na kamenném čtyřbokém podstavci. Komu patří, to nám napoví nápis na střední části přední strany podstavce: "Karel Havlíček Borovský 1821-1856". Pod nápisem je reliéf husího brku v okovu s řetězem a ve spodní části důvěrně známé citáty, např. "Přislibujte si mně, poroučejte si mně, přece zrádcem nebudu." To je motto, které se na havlíčkovských sochách objevuje nejčastěji.

Autorem je choceňský sochař Josef Reil (*1866), který ve své kamenosochařské dílně na Záměstí zaměstnával deset lidí. V jeho dílně tak vzniklo mnoho soch a křížků, rozesetých po regionu i po místních hřbitovech. Pomník KHB, který byl slavnostně odhalen 28.7.1907, je však jednoznačně jeho nejznámější prací. Pomník postavený péčí místního okrašlovacího spolku byl původně instalovaný na dnes již neexistujícím Havlíčkově náměstí (před dnešním domem č.p. 68 na Pernerově ulici). V průběhu 80. let 20. století byl při rozšiřování Pernerovy ulice přemístěn na své současné místo.

Pomník umístěný tak trochu stranou je zároveň asi tak trochu stranou pohledům choceňských konšelů. Socha je - mírně řečeno - trochu olezlá, památník zanedbaný a jeho nejbližší okolí nepříliš udržované. To by velevážení pánové z okrašlovacího spolku rozhodně vidět nechtěli...

 
Stage 1 - N 49° 59.626' E 16° 12.916'
 

A = počet řádků nápisu na přední straně střední části podstavce
B = počet řádků nápisu na levé straně střední části podstavce
C = počet řádků nápisu na pravé straně střední části podstavce
D = počet řádků nápisu na přední straně spodní části podstavce
E = KHB má zdviženou pravici (1), levici (2), obě ruce (3), ani jednu (4)
F = za zády KHB je betonový sloup veřejného osvětlení s plechovým štítkem, na němž je vyznačený číselný kód ve tvaru F/300

 
Finální souřadnice:
 
N 49° 59 . (A+2) (B+6) (C+6)
E 16° 12 . (F-3) (E+1) (D-5)

 
 

Additional Hints (Decrypt)

chibqar ebfgy wnxb gebwfgebz / h cngl

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)