Skip to content

Jeru skola Traditional Geocache

Hidden : 01/19/2021
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Ģeoslēpnis atrodas Jeru pamatskolas teritorijā, kas atrodas Endzeles muižā.
Endzeles parks ir dendroloģiskais parks Jeru pagasta Endzeles ciematā. Tas tika izveidots septiņdesmitajos gados pie Endzeles muižas vēsturiskā dārza. Dendroloģisko parku izveidoja un uzturēja bijušais Jeru pamatskolas direktors Modris Kalniņš. Skola šeit darbojās no 1922. līdz 2015. gadam. Stādāmie materiāli tika ņemti no Latvijas labākajām stādaudzētavām, lielāko atbalstu saņēma Salaspils botāniskais dārzs. Dendroloģiskajā plantācijā ietilpst apmēram 80 koku sugas. Šeit ir pārstāvētas tādas sugas kā sarkanā lapu kļava, ciedru priede, Eiropas lapegle, Kanādas ozols, dažādas bērzu pasugas utt. c. Gan veco, gan jauno parka teritoriju Jeru pamatskolā aktīvi izmantoja kā "Zaļās bioloģijas kabinetu". Gadu gaitā plantācijas tika papildinātas. Muižas vēsturiskajā ābeļdārzā izveidots jauns ābeļdārzs. Endzeles muižas dendroloģisko stādījumu teritorijā daļa koku ir reti sastopami ne tikai Ziemeļvidzemē, bet arī visā Latvijas teritorijā.

Geocache is located in the territory of Jeru Primary School, which is located in Endzele Manor.
Endzele Park is a dendrological park in the village of Endzele in Jeru Parish. It was created in the seventies near the historical garden of Endzele manor. The dendrological park was created and maintained by the former director of Jeru Primary School Modris Kalnins. The school operated here from 1922 to 2015. The planting material was taken from the best nurseries in Latvia, the greatest support was received from the Salaspils Botanical Garden. The dendrological plantation includes about 80 tree species. Species such as red leaf maple, cedar pine, European larch, Canadian oak, various birch subspecies, etc. are represented here. c. Both the old and the new park area in Jeru Primary School were actively used as the "Green Biology Cabinet". Over the years, the plantations were supplemented. A new apple orchard has been created in the historic apple orchard of the manor. In the territory of dendrological plantings of Endzele manor, part of the trees are rare not only in North Vidzeme, but also in the whole territory of Latvia.

Additional Hints (Decrypt)

Xehzn abivrgbgn oyhxv

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)