Skip to content

Oldřich Pechal Letterbox Hybrid

Hidden : 02/07/2021
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Oldřich Pechal

Oldřich Pechal byl československý voják a velitel paraskupiny Zinc.

Narodil se kousek od Osvětiman na statku v Hruškovicích. Dne 12. května 1913. Otec Josef byl hajným, matka Marie, rozená Hložková, pracovala v hospodářství. Měl bratra a sestru.

Po čase se rodina přestěhovala do nedalekých Vřesovic. Otec sem byl přeložen do hájovny. Zde malý Oldřich nastoupil na obecní školu. Pak nastoupil na Gymnázium v Kyjově a zde také v roce 1934 maturoval.

Dobrovolně nastoupil základní vojenskou službu 6. července 1934 k horskému pluku do Popradu. Po absolvování školy důstojníků v záloze v Levoči sloužil jako velitel družstva horské roty. Povýšen na desátníka aspiranta byl 1. března 1935, do hodnosti četaře aspiranta 10. července. Od 1. října 1935 do 31. července 1937 studoval Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě. Hodnosti poručíka dosáhl 1. srpna 1937. Později sloužil v Dolnom Kubíně jako velitel roty. Během mobilizace v roce 1938 byl s jednotkou převelen do prostoru Sušic.

Po okupaci Československa v půlce června roce 1939 překročil hranice do Polska, zde čekal ve vyčkávacím táboře M. Bronowicích. Nakonec odplul lodí Chrobrý do Francie. Zde jako každý vstoupil do Cizinecké legie. Sloužil jako většina v Africe. Po vypuknutí války se vrátil do Evropy a 8. září 1939 byl po prezentaci v Agde zařazen nejprve k 3. pěšímu pluku. Navíc prodělal francouzský kurz pro důstojníky v záloze. Bojů o Francii se nezúčastnil.

 

Po pádu Francie byl evakuován dne 17. 7. 1940 lodí Nuralia do Anglie. V Anglii byl zařazen ke kulometné rotě. Dne 28. října 1940 byl povýšen do hodnosti nadporučíka pěchoty. Po přijetí nabídky k výcviku pro plnění zvláštních úkolů absolvoval od 25. května 1941 do 26. března 1942 ve Skotsku speciální parašutistický výcvik, poté kurzy šifrování a dešifrování a konspirační výcvik.

Byl zařazen do výsadku Zinc.

Úkolem ZINC bylo udržovat spojení s Londýnem. Místo určení Morava. Složení velitel Oldřich Pechal, Arnošt Mikš a Viliam Gerik.

Členové výsadku odstartovali na druhý pokus při společném letu s členy Out Distance v noci 27. března 1942. Kvůli navigační chybě polského navigátora, byli příslušníci desantu ZINC vysazeni 28. března 1942 v 1.15 u Gbel na Slovensku, místo na původně plánovaném Buchlovsku.

Kousek od místa výsadku byla stodola. Zde ve slámě nechali hlavní vysílačku. Na ní napsali vzkaz: Prosím dobrého člověka, který toto najde, aby to neoznamoval úřadům, ale ať si to nechá, a nebo to raději zničí. Podpis BOJOVNÍK. V lese přečkali den a vydali se směrem k protektorátním hranicím.

 

Došli až do lesíka u obce Holič. Zde přečkali noc. Dohodli se, že překročí hranice rozdělení. Oldřich Pechal šel sám. Měl s sebou jen kufr s penězi. Bohužel cestou ztratil orientaci. Bylo těsně po půlnoci. Nevěděl kde přesně je. Protože si myslel, že už je hluboko v protektorátu, rozhodl se pro zakopání kufru. Našel si krásné místo u potoka.

Bohužel se spletl. Byl kousek od hranic. Byl u břehu Radějovského potoka mezi mostem na Vinohrady (který tehdy ale neexistoval) a Golgatou. Přesné místo je nejasné.

V době, kdy se snažil schovat kufr, by zastižen hlídkou dvou německých pomocných celníků z komisariátu pohraniční stráže ve Strážnici. Byl vyzván se legitimovat. Předložil jim falešné doklady na jméno Oldřich Pešar. Bohužel mu byla jedním z celníků legitimace zabavena a byl vyzván, aby je následoval. Musel se rychle rozhodnout co dál.

Celníci se k němu obrátili zády, Pechal odhodil plášť a kufr. Vytáhl zbraň a oba celníky střelil. Musel se dát ale rychle na úprk.

Nedaleko však byla další hlídka, která ihned přispěchala napadeným kolegům na pomoc. Parašutista zřejmě neměl příležitost získat zpět svoji legitimaci. Rozpoutala se přestřelka, při níž Pechal vystřílel celý zásobník a dokázal pronásledovatelům zmizet. Během té přestřelky odhodil kufr s penězi. Dostal se daleko od místa přestřelky. Našel si místo v lese a tam přečkal do večera a vydal se do Vřesovic.

 

U rodičů Oldřicha Pechala byla první záchytná adresa. Sem se dostal po celodenním pochodu až v pozdních hodinách. Je přijat rodiči a musí jim vše vyprávět. Dohodne se s otcem, že se ukryje v nedalekém lese. Zde se 2. 4. 1940 setká s Gerikem a Mikšem. Pechal je informován, že všude jsou jeho fotografie. Dohodnou se, že se na čas rozejdou. Pechal chtěl zůstat ve skrýši v lese kousek od rodičů. Měl o ně strach.

Netušil, že gestapo je mu v patách.

Gestapo s četníky na místě nalezli spacák a kufr s penězi. Gestapu ale udělal radost nález v kapse celníka, který byl převezen do nemocnice – v jeho kapse našel ošetřující personál Pechalovu legitimaci (s pravou fotografií) a v ní navíc ještě i maturitní vysvědčení z Reálného gymnázia v Kyjově, vystavené 6. června 1934. Oba doklady zněly na jméno Oldřich Pešar a bylo v nich uvedeno správné datum i místo Pechalova narození – i když adresa bydliště byla fingovaná.

Neuvěřitelný zkrat londýnského výrobce falešných dokumentů...

Bohužel v nastalé přestřelce Oldřich Pechal zapomněl či neměl čas hledat svou falešnou legitimaci.

Protože na místě přestřelky došlo k nálezům věcí, u kterých se dal doložit původ z Anglie, a den předem došlo u Gbel k nálezu padáků, došlo gestapo k názoru, že tato věc má souvislost.

31. 3. gestapo vyjelo tedy na Slovensko podívat se na nález. S sebou vzalo nalezenou legitimaci. Vše si na místě nafotilo a dalo ukázat legitimaci místním četníkům. Bohužel byl mezi četníky Jan Višňovec. Ten poznal ve fotce svého bývalého velitele, když sloužil u 1. horského pluku. Nepamatoval si, ale zda jméno v legitimaci je pravé. Pamatoval si, že je někde od Kyjova.

Gestapo začalo pátrat. Všude vylepilo oznámení s jeho fotografii. Pátralo i na Kyjovské gymnáziu, kde Pechal studoval. Byl poznán. To bylo 3.4. 1942

 

4. 4. 1942 se gestapo rozhodne zatknout celou Pechalovu rodinu. Pechal vše pozoruje.

Rodina je brutálně mučena. Gestapo se rozhodne prohledat okolní les. Pechal uniká. Postupně se schovává u sokolů v Blišic a Ždánicích. Nakonec skončí v Kyjově. Gestapo ztratilo stopu. Oldřich Pechal se snaží napojit na odboj.

Při hledání dalšího spojení narazil Pechal přes bzeneckého učitele Antonína Straku na odbojovou skupinu a naváže kontakt s jejich členy.

Bohužel nikdo netuší, že se nechtěně napojí na volavčí síť a je v kontaktu s konfidentem brněnského gestapa Viktorem Ryšánkem.

Pechal byl vylákán na chatu u brněnské přehrady. To se stalo 2. června. 1942. Konfidentům se nepodařilo z něj vylákat jeho vysílací šifru. Proto se rozhodují Pechala zatknout. Ale jak to udělat. Vědí, že je ozbrojen a ruce má stále v kapsách. Proto ho vylákají na čaj. Když Pechal vyndá ruce, aby si osladil čaj, přiskočí zezadu jeden gestapák a praští Pechala zezadu do hlavy. Omámeny Pechal padá na zem a gestapáci mu nasazují pouta. Netuší, ale jaké odhodlání Pechal má. Přetrhne pouta a začne se prát. Vyděšení gestapáci vyběhnou z chaty a přivolají posilu. V nerovném boji nasadí na Pechalovo ruce druhá pouta. Protože i ty Pechal poničí, tak je gestapáky ubit do bezvědomí.

Je pak odvezen do Kounicových kolejí v Brně. Výslechy, při kterých byl krutě mučen, trvaly až do léta 1942, přičemž statečně odmítl všechny nabídky ke spolupráci a vůbec nevypovídal.

Gestapáky udivoval po zatčení obrovskou tělesnou silou, protože se mu podařilo zohýbat dvoje ruční pouta systému Schwarz. Proto byl v Kounicových kolejích připoután ve svěrací kazajce k posteli, zůstával stále pod dozorem, jídlem ho krmil některý vězeň.

Mezitím byli 12. června 1942 popraveni Pechalovi rodiče, sourozenci a příbuzní. Ovšem ani to Pechala nezlomilo a nezradil. Na Kyjovsku přišlo o život dalších téměř dvacet osob.

Je odsouzen dne 30. 6. 1942 k trestu smrti. K výkonu trestu je převezen do koncentračního tábora Mauthausen.

Tam je dne 22. září 1942 Pechal popraven oběšením.

Čest jeho památce.

Vyznamenání:

1944 Pamětní medaile československé armády v zahraničí Pamětní medaile československé armády v zahraničí se štítky Francie a Velká Británie

1945 Čs. válečný kříž 1939 Československý válečný kříž 1939

1945 in memoriam Štábní kapitán

2011 Kříž obrany státu ministra obrany České republiky

 

Zdroj:wiki, vlastní bádání, kmenový list

 

Jak keš najít:

Nenachází se na úvodních souřadnicích, ty ukazují na statek, kde se náš hrdina narodil. Tam ale nevstupuj. Musíš dojít na parking a tam na jednom z kamenů hledat cedulku. Na ní najdeš informace jak se k finálce dostat. Obrázek na cedulce znázorňuje tematický objekt, u kterého keš hledat. V keši najdeš CWG, které si můžeš vyměnit. Dále je tam tematické razítko, které si můžeš otisknout do svého geodeníčku, ale neodnášej ho. A pak standardní vybavení jako logbook a tužka. Celá keš se dá sfouknout drajv-in. Při odlovu buď opatrný.

Pěkný odlov.

A na závěr chci poděkovat kačerovi didius.falco, díky němu keš vznikla.

Additional Hints (Decrypt)

Fgntr: wrqra m xnzrah, aryrm mn máibeh

Svaáyxn: uyrqrw mn n cbq.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)