Skip to content

Po stopách KHB - Knířov Multi-cache

Hidden : 02/23/2021
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


V roce 2021 slavíme 200. výročí Karla Havlíčka Borovského (31.10.1821 - 29.7.1856), jednoho z nejvýznamnějších Čechů našich dějin. Karel Havlíček byl novinářem, spisovatelem, satirikem i politikem. Byl jednou z nejangažovanějších osobností revolučních let 1848-1850. Jeho neúprosná kritika rakouského režimu šířená v Národní novinách a později i v časopise Slovan měly významný vliv na české veřejné mínění. Čím víc byl českým národem milován, tím víc byl Rakouským císařstvím nenáviděn. Soudně nařízenou deportací do Brixenu měl Čechům zmizet z očí a ti na něj měli zapomenout. Ale nezapomněli. Jeho pohřeb v roce 1856 se stal protirakouskou manifestací.

Nesmazatelný odkaz nám zanechal i ve svém literárním díle. Epištoly kutnohorské, Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra. Určitě znáte, že? Pro školní čítanky trochu obtížné texty, ale my dospělí bychom jim porozumět měli. A co teprve epigramy, ty krátké a břitké verše? Mnohé z nich nám mají co říct dodnes. Třeba ten úplně nejznámější: "Moje barva červená a bílá, dědictví mé poctivosť a síla!"

Volně koncipovanou sérií "Po stopách KHB" chceme šířit povědomí o této mimořádné osobnosti a navštěvovat místa spojená s životem a životním odkazem KHB.

Jméno KHB je neodmyslitelně spojené s havlíčkobrodským regionem - narodil se v nedaleké Borové u Přibyslavi, ale jeho opravdovým domovem se stal tehdejší Německý Brod, kam se mnohokrát ze svých životních cest vracel. Odkaz KHB můžeme hledat v mnohých koutech naší země, ale i v zahraničí. Coby student rád cestoval a na svých toulkách zavítal i do Polska a na Slovensko. Rok pobýval v carském Rusku. Coby novinář pak působil v Praze (Národní noviny) a v Kutné Hoře (Slovan). A připomeňme si také čtyřletou konfinaci v Brixenu.

Na desítkách míst se můžeme setkat se sochami, bustami či pamětními deskami věnovanými KHB. Snad v každém českém či moravském městě nalezneme Havlíčkovu ulici, někde i Havlíčkovo náměstí. Také některé spolky nesou Havlíčkovo jméno hrdě ve svém názvu. Některá místa jsou všeobecně známá a mají svou slavnou minulost. Někde budeme tápat. A tak se vydejme po stopách KHB ... je skutečně co objevovat!

 
 

KNÍŘOV

Do Knířova za Karlem Havlíčkem Borovským - tak zní motto pěšího výletu po Naučné stezce Knířov - Vanice, na kterou nás zve turistické informační centrum ve Vysokém Mýtě. Hlavními cíli této devět kilometrů dlouhé trasy je historické centrum královského věnného města Vysoké Mýto, původní poutní cesta do Knířova s kostelem Zvěstování Panny Marie a empírový statek u Vanic postavený belgickým emigrantem Servácem Františkem Lecomtem, který se proslavil výrobou limburského sýra. Naučná stezka momentálně není v nejlepší kondici, některé informační cedule chybějí a značení stezky na tom není o moc lépe. Město se prý chystá stezku zkontrolovat a podle zjištěného stavu rozhodne o jejím obnovení nebo o zrušení. Evidentně to bude "jen" o penězích.-)

Nás tu bude zajímat především náves v Knířově, malé vísce s dvaceti popisnými čísly, jejíž historie sahá až do 12. století. Nejvýznamnější památkou je původně farní kostel Zvěstování Panny Marie, o němž se kroniky zmiňují od roku 1349. Za husitství ves zažila úpadek, změna nastala až roku 1558, kdy ji získalo město Vysoké Mýto, jehož měšťané opravili kostel a udělali z něj poutní místo. Roku 1730 se kostel stal útočištěm proti moru, který se městu nakonec vyhnul, za což byla dávána zásluha Panně Marii Knířovské, k jejímuž obrazu ze 17. století vzhlížejí věřící až do dnešních dnů.

V těsném sousedství kostela se nachází fara, na které pobýval Karel Havlíček Borovský, když v roce 1850 dojednával s tiskařem Františkem Bergerem, tehdejším majitelem tiskárny U Turečků v Litomyšli tisk svého nového časopisu Slovan. Z jednání nakonec sešlo a Karel Havlíček uspěl až u knihtiskaře Procházky v Kutné Hoře. Kdyby bylo nesešlo, Slovana bychom si dnes spojovali s Litomyšlí...

 
 
Stage 1 - N 49° 55.594' E 16° 08.680'
 

A = číslo popisné fary
BCD = nadmořská výška Knířova na turistickém rozcestníku
EFG = evidenční číslo poštovní schránky České pošty

 
Finální souřadnice:
 
N 49° 55 . (E-A) (D) (B+C)
E 016° 08 . (G-F) (B+G) (A+C)

Nenechte se překvapit výpočtem finálních souřadnic - je to sice kousek dál, ale zato je odtud moc pěkný výhled na kostel.-)

 
 

Additional Hints (Decrypt)

h cngl fgebzh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)