Skip to content

Po stopách KHB - Mladá Boleslav Multi-cache

Hidden : 03/11/2021
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


V roce 2021 slavíme 200. výročí Karla Havlíčka Borovského (31.10.1821 - 29.7.1856), jednoho z nejvýznamnějších Čechů našich dějin. Karel Havlíček byl novinářem, spisovatelem, satirikem i politikem. Byl jednou z nejangažovanějších osobností revolučních let 1848-1850. Jeho neúprosná kritika rakouského režimu šířená v Národní novinách a později i v časopise Slovan měly významný vliv na české veřejné mínění. Čím víc byl českým národem milován, tím víc byl Rakouským císařstvím nenáviděn. Soudně nařízenou deportací do Brixenu měl Čechům zmizet z očí a ti na něj měli zapomenout. Ale nezapomněli. Jeho pohřeb v roce 1856 se stal protirakouskou manifestací.

Nesmazatelný odkaz nám zanechal i ve svém literárním díle. Epištoly kutnohorské, Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra. Určitě znáte, že? Pro školní čítanky trochu obtížné texty, ale my dospělí bychom jim porozumět měli. A co teprve epigramy, ty krátké a břitké verše? Mnohé z nich nám mají co říct dodnes. Třeba ten úplně nejznámější: "Moje barva červená a bílá, dědictví mé poctivosť a síla!"

Volně koncipovanou sérií "Po stopách KHB" chceme šířit povědomí o této mimořádné osobnosti a navštěvovat místa spojená s životem a životním odkazem KHB.

Jméno KHB je neodmyslitelně spojené s havlíčkobrodským regionem - narodil se v nedaleké Borové u Přibyslavi, ale jeho opravdovým domovem se stal tehdejší Německý Brod, kam se mnohokrát ze svých životních cest vracel. Odkaz KHB můžeme hledat v mnohých koutech naší země, ale i v zahraničí. Coby student rád cestoval a na svých toulkách zavítal i do Polska a na Slovensko. Rok pobýval v carském Rusku. Coby novinář pak působil v Praze (Národní noviny) a v Kutné Hoře (Slovan). A připomeňme si také čtyřletou konfinaci v Brixenu.

Na desítkách míst se můžeme setkat se sochami, bustami či pamětními deskami věnovanými KHB. Snad v každém českém či moravském městě nalezneme Havlíčkovu ulici, někde i Havlíčkovo náměstí. Také některé spolky nesou Havlíčkovo jméno hrdě ve svém názvu. Některá místa jsou všeobecně známá a mají svou slavnou minulost. Někde budeme tápat. A tak se vydejme po stopách KHB ... je skutečně co objevovat!

 
 

MLADÁ BOLESLAV

O vznik památníku Karla Havlíčka Borovského v Havlíčkových sadech (pro které místní užívají současné označení Na veverkách) se zasloužil Okrašlovací spolek v Mladé Boleslavi, založený roku 1872. Činnost spolku se soustředila na zvelebování městských parků a dalších ploch zeleně ve městě a je spjatá především s parkem Štěpánka, jehož součástí jsou i tehdejší Havlíčkovy sady. Park byl založen jako park anglického typu s lázeňskými prvky, dodnes se zachoval například Hudební pavilon z roku 1897. Údržba parku po druhé světové válce začala upadat a v osmdesátých letech byla jeho část zcela zdevastována.

Teprve v roce 2014 proběhla celková rekonstrukce parku, díky které znovu získal svůj zašlý půvab a charakter místa k odpočinku. Stejně tak se v roce 2017 dočkal péče zanedbaný Havlíčkův pomník bez reliéfu. Pomník byl citlivě opraven a o věrnou kopii poničeného reliéfu podle dobových podkladů se postaral sochař Petr Dufek.

 
Stage 1 - N 50° 24.426' E 14° 54.957'
 

Na spodním řádku pomníku naleznete letopočet ve formátu ABCD - EFGH.

Naproti pomníku naleznete původní desku Okrašlovacího spolku s místopisným označením. První slovo má J písmen, druhé slovo má K písmen.

 
Finální souřadnice:
 

Keš se nachází ve vzdálenosti (AxDxHxJ) metrů pod azimutem (CxDxGxK) stupňů od Stage 1.

 

Additional Hints (Decrypt)

H cnermh, cbq xnzrarz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)