Skip to content

Po stopách KHB - Mariadol Multi-cache

Hidden : 04/10/2021
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


V roce 2021 slavíme 200. výročí Karla Havlíčka Borovského (31.10.1821 - 29.7.1856), jednoho z nejvýznamnějších Čechů našich dějin. Karel Havlíček byl novinářem, spisovatelem, satirikem i politikem. Byl jednou z nejangažovanějších osobností revolučních let 1848-1850. Jeho neúprosná kritika rakouského režimu šířená v Národní novinách a později i v časopise Slovan měly významný vliv na české veřejné mínění. Čím víc byl českým národem milován, tím víc byl Rakouským císařstvím nenáviděn. Soudně nařízenou deportací do Brixenu měl Čechům zmizet z očí a ti na něj měli zapomenout. Ale nezapomněli. Jeho pohřeb v roce 1856 se stal protirakouskou manifestací.

Nesmazatelný odkaz nám zanechal i ve svém literárním díle. Epištoly kutnohorské, Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra. Určitě znáte, že? Pro školní čítanky trochu obtížné texty, ale my dospělí bychom jim porozumět měli. A co teprve epigramy, ty krátké a břitké verše? Mnohé z nich nám mají co říct dodnes. Třeba ten úplně nejznámější: "Moje barva červená a bílá, dědictví mé poctivosť a síla!"

Volně koncipovanou sérií "Po stopách KHB" chceme šířit povědomí o této mimořádné osobnosti a navštěvovat místa spojená s životem a životním odkazem KHB.

Jméno KHB je neodmyslitelně spojené s havlíčkobrodským regionem - narodil se v nedaleké Borové u Přibyslavi, ale jeho opravdovým domovem se stal tehdejší Německý Brod, kam se mnohokrát ze svých životních cest vracel. Odkaz KHB můžeme hledat v mnohých koutech naší země, ale i v zahraničí. Coby student rád cestoval a na svých toulkách zavítal i do Polska a na Slovensko. Rok pobýval v carském Rusku. Coby novinář pak působil v Praze (Národní noviny) a v Kutné Hoře (Slovan). A připomeňme si také čtyřletou konfinaci v Brixenu.

Na desítkách míst se můžeme setkat se sochami, bustami či pamětními deskami věnovanými KHB. Snad v každém českém či moravském městě nalezneme Havlíčkovu ulici, někde i Havlíčkovo náměstí. Také některé spolky nesou Havlíčkovo jméno hrdě ve svém názvu. Některá místa jsou všeobecně známá a mají svou slavnou minulost. Někde budeme tápat. A tak se vydejme po stopách KHB ... je skutečně co objevovat!

MARIADOL

Mariadol je nenápadná osada v údolí Sázavy na jejím levém břehu, vzdálená asi tři kilometry od Světlé nad Sázavou po červeně značené turistické trase po proudu řeky. Původně se jednalo o mlýn na Pstružném potoce, jehož historie sahá až do čtrnáctého století. Mlýnské řemeslo tu bylo po dlouhá století provozováno až do roku 1934, kdy byl mlýn novým majitelem přebudován na brusírnu skla. Ta zde fungovala dvacet let. Dnes tu je kromě budovy bývalého mlýna také šest obývaných domů.

Mariadol spojuje s pravým břehem lanová lávka, která slouží pěším a cyklistům od padesátých let dvacátého století. Díky tomu je důležitým turistickým bodem. Pěší turisté mohou po pravém břehu po páteřní červeně značené trase pokračovat dál na Stvořidla a ti zdatnější by došli až k soutoku s Vltavou, nebo se po žluté trase vydat na hrad v Lipnici nad Sázavou. Cykloturisté mohou od roku 2013 vyrazit po levém břehu do Smrčné po cyklostezce č. 19. Smělé plány na vybudování stezky přes přírodní rezervaci Stvořidla až do Ledče nad Sázavou se bohudík nepodařilo realizovat a pevně doufám, že to taky tak už zůstane!

V Mariadolu u lávky je vybudován "velkokapacitní" přístřešek a je to místo hojně navštěvované, protože se tu vyplatilo zprovoznit stánek s občerstvením. Nenajdeme tu sice žádnou sochu nebo pamětní desku věnovanou Karlu Havlíčku Borovskému, ale najdeme tu moc hezkou ručně malovanou mapu Havlíčkobrodska s ústředním motivem KHB. A to už je dostatečný důvod vás sem na tohle krásné místo přivést!

Stage 1 - N 49° 39.421 E 015° 22.536

A = Habry
B = Ledeč nad Sázavou
C = Rodný dům KHB
D = Chotěboř
E = Přibyslav
F = Úsobí

Finální souřadnice:
N 49° 39 . A B C
E 15° 22 . D E F

Additional Hints (Decrypt)

Zabubxre, h oevml, mn cnubexrz / I zvfgr xbyvfn fvtany --> arfglq fr cbhmvg [FOTOHINT]

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)