Skip to content

Po stopách KHB - Čečelice Multi-cache

Hidden : 04/23/2021
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


V roce 2021 slavíme 200. výročí Karla Havlíčka Borovského (31.10.1821 - 29.7.1856), jednoho z nejvýznamnějších Čechů našich dějin. Karel Havlíček byl novinářem, spisovatelem, satirikem i politikem. Byl jednou z nejangažovanějších osobností revolučních let 1848-1850. Jeho neúprosná kritika rakouského režimu šířená v Národní novinách a později i v časopise Slovan měly významný vliv na české veřejné mínění. Čím víc byl českým národem milován, tím víc byl Rakouským císařstvím nenáviděn. Soudně nařízenou deportací do Brixenu měl Čechům zmizet z očí a ti na něj měli zapomenout. Ale nezapomněli. Jeho pohřeb v roce 1856 se stal protirakouskou manifestací.

Nesmazatelný odkaz nám zanechal i ve svém literárním díle. Epištoly kutnohorské, Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra. Určitě znáte, že? Pro školní čítanky trochu obtížné texty, ale my dospělí bychom jim porozumět měli. A co teprve epigramy, ty krátké a břitké verše? Mnohé z nich nám mají co říct dodnes. Třeba ten úplně nejznámější: "Moje barva červená a bílá, dědictví mé poctivosť a síla!"

Volně koncipovanou sérií "Po stopách KHB" chceme šířit povědomí o této mimořádné osobnosti a navštěvovat místa spojená s životem a životním odkazem KHB.

Jméno KHB je neodmyslitelně spojené s havlíčkobrodským regionem - narodil se v nedaleké Borové u Přibyslavi, ale jeho opravdovým domovem se stal tehdejší Německý Brod, kam se mnohokrát ze svých životních cest vracel. Odkaz KHB můžeme hledat v mnohých koutech naší země, ale i v zahraničí. Coby student rád cestoval a na svých toulkách zavítal i do Polska a na Slovensko. Rok pobýval v carském Rusku. Coby novinář pak působil v Praze (Národní noviny) a v Kutné Hoře (Slovan). A připomeňme si také čtyřletou konfinaci v Brixenu.

Na desítkách míst se můžeme setkat se sochami, bustami či pamětními deskami věnovanými KHB. Snad v každém českém či moravském městě nalezneme Havlíčkovu ulici, někde i Havlíčkovo náměstí. Také některé spolky nesou Havlíčkovo jméno hrdě ve svém názvu. Některá místa jsou všeobecně známá a mají svou slavnou minulost. Někde budeme tápat. A tak se vydejme po stopách KHB ... je skutečně co objevovat!

ČEČELICE

V malé obci Čečelice u Mělníka, kde žije něco přes 600 obyvatel, se na návsi vedle kostela sv. Havla nachází pomník Karla Havlíčka Borovského. Webové stránky obce praví toto:

V roce 1910 byla obecním zastupitelstvem provedena úprava návsi v obci Čečelice a byl zbořen altán uprostřed obce. Na základě společného usnesení volených zástupců i všech spolků v obci (Hospodářské besedy, Sokola, hasičů a místních sociálů) bylo rozhodnuto postavit pomník K. Havlíčku Borovskému, který se stal vzorem českého lidu za svou nebojácnost a byl příkladem v zápase za svobodu národa.

Na základě toho byl zaslán požadavek akademickému sochaři Karlu Finkovi do Prahy a ten přislíbil podle strahovského modelu v Praze zajistit pro obec Havlíčkovu sochu za 1.000 korun z hořovického pískovce. Spodní podstavcový kámen vážil 28 metrických centů a byly do něj vytesány nápisy: "Přislibujte si mně, poroučejte si mně, vyhrožujte si mně, přece zrádcem nebudu." Slavnostní odhalení bylo 28. srpna 1910 za velké slávy a účasti lidu z celého okolí.

Tisíc korun byla v té době pořádná láce, ale národní uvědomění bylo velmi silné, a tak se požadovanou částku podařilo shromáždit. Mimo jiné přispělo také Sdružení divadelních ochotníků z Čečelic, Byšic, Přívor a Všetat výtěžkem z představení Karel Havlíček Borovský.

Když už sem pojedete, zkuste se tu na chvíli zastavit nejen u "povinné" sochy KHB, ale porozhlédněte se kolem sebe. Hned u doporučeného parkoviště naleznete informační panel Čečelské naučné stezky se soupisem všech památných míst v obci a možná se budete divit stejně jako já, jak duševně bohaté Čečelice jsou a že jistě není náhodou, že nás stopy KHB zavedly právě sem!

Stage 1 - N 50° 17.648' E 14° 37.091'

Nejprve zblízka prozkoumejte pomník KHB, zaslouží si to, dílo je to velmi zdařilé:

A = Počet řádků nápisu na přední straně pomníku
B = Počet řádků nápisu na zadní straně pomníku
CD.E.FGHI = Datum vytesané do pískovce na zadní straně pomníku

U doporučeného parkoviště kousek od sochy KHB naleznete informační panel Čečelské naučné stezky, věnovaný obecním pomníkům:

J = Pořadové číslo panelu

Finální souřadnice:
N 50° 17 . (A+B) (A-F) (B+H)
E 14° 36 . (J-C) (D-F) (C+I)

Doporučuji udělat si ke keši malou procházku a auto nechat zaparkované zde. Pokud byste to snad nedošli nebo není-li jiného zbytí, odstavte auto cestou ke keši nejpozději u kapličky. Ke keši nejezděte, nevede k ní zpevněná cesta (ač by se to podle mapy mohlo zdát) a mohli byste mít problém se otočit nebo naštvat domorodce.-)

Additional Hints (Decrypt)

Qhgvan h mrzr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)