Skip to content

Po stopách KHB-České Národní divadlo Brno, biltema Wherigo Cache

Hidden : 03/31/2021
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


V roce 2021 slavíme 200. výročí Karla Havlíčka Borovského (31.10.1821 - 29.7.1856), jednoho z nejvýznamnějších Čechů našich dějin. Karel Havlíček byl novinářem, spisovatelem, satirikem i politikem. Byl jednou z nejangažovanějších osobností revolučních let 1848-1850. Jeho neúprosná kritika rakouského režimu šířená v Národní novinách a později i v časopise Slovan měly významný vliv na české veřejné mínění. Čím víc byl českým národem milován, tím víc byl Rakouským císařstvím nenáviděn. Soudně nařízenou deportací do Brixenu měl Čechům zmizet z očí a ti na něj měli zapomenout. Ale nezapomněli. Jeho pohřeb v roce 1856 se stal protirakouskou manifestací.

Nesmazatelný odkaz nám zanechal i ve svém literárním díle. Epištoly kutnohorské, Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra. Určitě znáte, že? Pro školní čítanky trochu obtížné texty, ale my dospělí bychom jim porozumět měli. A co teprve epigramy, ty krátké a břitké verše? Mnohé z nich nám mají co říct dodnes. Třeba ten úplně nejznámější: "Moje barva červená a bílá, dědictví mé poctivosť a síla!"

Volně koncipovanou sérií "Po stopách KHB" chceme šířit povědomí o této mimořádné osobnosti a navštěvovat místa spojená s životem a životním odkazem KHB.

Jméno KHB je neodmyslitelně spojené s havlíčkobrodským regionem - narodil se v nedaleké Borové u Přibyslavi, ale jeho opravdovým domovem se stal tehdejší Německý Brod, kam se mnohokrát ze svých životních cest vracel. Odkaz KHB můžeme hledat v mnohých koutech naší země, ale i v zahraničí. Coby student rád cestoval a na svých toulkách zavítal i do Polska a na Slovensko. Rok pobýval v carském Rusku. Coby novinář pak působil v Praze (Národní noviny) a v Kutné Hoře (Slovan). A připomeňme si také čtyřletou konfinaci v Brixenu.

Na desítkách míst se můžeme setkat se sochami, bustami či pamětními deskami věnovanými KHB. Snad v každém českém či moravském městě nalezneme Havlíčkovu ulici, někde i Havlíčkovo náměstí. Také některé spolky nesou Havlíčkovo jméno hrdě ve svém názvu. Některá místa jsou všeobecně známá a mají svou slavnou minulost. Někde budeme tápat. A tak se vydejme po stopách KHB ... je skutečně co objevovat!

ČESKÉ NÁRODNÍ DIVADLO V BRNĚ

Dnes už neexistující budova, ve které sídlila první stálá česká divadelní scéna, stála na rohu Ratvitova (dnes Žerotínova) náměstí a ulice Veveří, kde sídlil hostinec U Markovských. Družstvo české Národního divadla v Brně budovu koupilo v roce 1883 a prostory původního tanečního sálu byly upraveny na provizorní divadlo. Slavnostní otevření v listopadu 1884 bylo pro brněnské české obyvatelstvo zásadní událostí. V divadle se hrála opera , opereta i činohra v české jazyce a velká pozornost byla věnována českým autorům. Členem výboru Družstva coby zřizovatele této scény byl také Leoš Janáček, který zde v roce 1894 dirigoval premiéru své opery Počátek románu. Do dějin se však skromné divadlo zapsalo v roce 1904, kdy zde poprvé zazněla Janáčkova opera Její pastorkyňa.

Během druhé světové války byla budova poškozena, ale i po rekonstrukci se následek válečného bombardování projevoval. V roce 1952 musela být část domu stržena a v roce 1973 byl objekt definitivně zbourán. Na jeho místě vyrostl takzvaný Bílý dům. Divadelní scéna, která měla být jen provizorní, nakonec sloužila brněnskému Národnímu divadlu 68 sezon. Nové divadelní budovy se Brno dočkalo až v roce 1965, kdy bylo vystavěno Janáčkovo divadlo, dnes sídlo souborů Janáčkovy opery a Baletu Národního divadla Brno.

Potud text na informační tabuli v místě, kde původní budova stála. Zřízení českého divadla v Brně bylo počinem mimořádným. Brno bylo blízko Vídni a jeho prorakouskou orientaci tepal už v revolučním roce 1848 Karel Havlíček Borovský: "Nejlepší a nejplatnější věc, která se o Brnu říci může, jest: Brno opičí se po Vídni. Skutečně se Brno snížilo až za předměstí Vídně. Brno nemá nikdy svůj úsudek, ale čeká vždy, až co Vídeň řekne!!" Z návštěvy Brna a setkání s "obyčejnými" lidmi však měl poměrně dobrý pocit: "První věc, která mne nesmírně překvapila, bylo velmi zhusta mluvení české (neb jak tam říkají, moravské), na ulicích, skoro celá pracující třída lidu jest slovanská, a jenom honorace považuje sebe za německou, ačkoli štíty na domech hlásají samá českomoravská jména." Právě proto mělo zřízení českého divadla tak velkou důležitost pro národní uvědomění Brňanů!

Karel Havlíček se ostatně vrátil do Brna ještě třikrát po své smrti - třikrát tu v Národním divadle byla do repertoáru zařazena hra "Karel Havlíček Borovský", a sice v sezonách 1905-1906, 1917-1918 a nakonec v letech 1921-1923 při příležitosti stého výročí narození KHB. Premiéra byla 28.10.1921 a hra byla hrána přesně dva roky. Autorem hry byl český herec, režisér a autor divadelních her Ferdinand František Šamberk (1838-1904), se stálým angažmá v Národním divadle v Praze. Kromě asi desítky frašek sepsal také dvě hry o známých postavách národního obrození, a sice kromě KHB také o J.K.Tylovi. A také je nutné zmínit českého herce, výtvarníka, scénografa a režiséra (nejen) této hry Jaroslava Auerswalda (1870-1931), který většinu své kariéry spojil právě s brněnským Národním divadlem. Je pohřben na Ústředním hřbitově města Brna a s jeho jménem se dodnes můžeme setkat v jedné uličce v Brně-Zábrdovicích.

Jak na věc?

Snadno! :-) Vše potřebné najdete v rámci tohoto listingu.
A nezapomeňte, že každé číslo reprezentované níže uvedeným písmenem je jednociferné!
Krok první:
Po stopách koho se vypravíme? = XYZ
Krok druhý:
Datum premiéry uvedení hry ke 100. výroční narození = AB.CD.EFGH
Datum derniéry = IJ.KL.MNPQ
Krok třetí:
Číslo konce webové adresy, kde jste původně měli zjistit potřebné údaje o premiéře a derniéře = RSTU

Výsledná šestičíslí pro reverzní wigo :
(B) (D) (Y-G-Z) (X-H) (S-U) (P*Q)
(R-E) (M) (A) (U) (T) (A-C)
(K) (G) (L) (J) (E-K) (F-N+I+G+P)

Dovětek ke keši:

Keš musíte najít pomocí systému reverzního whereIgo (dále budou použity pouze mně bližší české zkomoleniny tohoto názvu) a univerzální cartridge pro hru si můžete stáhnout ZDE. Pro získání kompletních tří šestic čísel nutných pro rozehrání tohoto wiga musíte napřed vyluštit, kam si pro ty údaje zajít.

Reverzní wherigo bylo vytvořeno díky původnímu wigu od Waldmeister a tímto mu patří můj dík za možnost jeho výtvor použít.

A jedno MEGA poděkování za pomoc s tvorbou listingu (a poskytnutí potřebného mustru a podkladů) patří Martinovi.

A vzhledem k delší době bez publikační možnosti kvůli vládním omezením tuto keš vyhlašuji jako FTF F, tedy FTF Friendly. A tak každý, kdo provede fyzický odlov a zápis do logbooku a i na webu provede log pro den publikace a den následující po publikaci včetně má nárok logovat svůj nález jako FTF. Příležitostně logbook zkontroluji a zadám sem do logu seznam těch, kteří na FTF nárok mají. Ostatní nepoctivci a šarlatáni, kteří by FTF logovali neoprávněně nechť si to zodpoví před svým svědomím... vlastně já jsem zapomněl, že oni žádné nemají... surprise no co už.... Přece si nebudeme kazit radost.

Lovu zdar!

Additional Hints (Decrypt)

OLBC, obebivpr, 10 z ilfbxb

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)