Skip to content

Po stopách KHB - Jedovnice Multi-cache

Hidden : 03/29/2021
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

V roce 2021 slavíme 200. výročí Karla Havlíčka Borovského (31.10.1821 - 29.7.1856), jednoho z nejvýznamnějších Čechů našich dějin. Karel Havlíček byl novinářem, spisovatelem, satirikem i politikem. Byl jednou z nejangažovanějších osobností revolučních let 1848-1850. Jeho neúprosná kritika rakouského režimu šířená v Národní novinách a později i v časopise Slovan měly významný vliv na české veřejné mínění. Čím víc byl českým národem milován, tím víc byl Rakouským císařstvím nenáviděn. Soudně nařízenou deportací do Brixenu měl Čechům zmizet z očí a ti na něj měli zapomenout. Ale nezapomněli. Jeho pohřeb v roce 1856 se stal protirakouskou manifestací.

Nesmazatelný odkaz nám zanechal i ve svém literárním díle. Epištoly kutnohorské, Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra. Určitě znáte, že? Pro školní čítanky trochu obtížné texty, ale my dospělí bychom jim porozumět měli. A co teprve epigramy, ty krátké a břitké verše? Mnohé z nich nám mají co říct dodnes. Třeba ten úplně nejznámější: "Moje barva červená a bílá, dědictví mé poctivosť a síla!"

Volně koncipovanou sérií "Po stopách KHB" chceme šířit povědomí o této mimořádné osobnosti a navštěvovat místa spojená s životem a životním odkazem KHB.

Jméno KHB je neodmyslitelně spojené s havlíčkobrodským regionem - narodil se v nedaleké Borové u Přibyslavi, ale jeho opravdovým domovem se stal tehdejší Německý Brod, kam se mnohokrát ze svých životních cest vracel. Odkaz KHB můžeme hledat v mnohých koutech naší země, ale i v zahraničí. Coby student rád cestoval a na svých toulkách zavítal i do Polska a na Slovensko. Rok pobýval v carském Rusku. Coby novinář pak působil v Praze (Národní noviny) a v Kutné Hoře (Slovan). A připomeňme si také čtyřletou konfinaci v Brixenu.

Na desítkách míst se můžeme setkat se sochami, bustami či pamětními deskami věnovanými KHB. Snad v každém českém či moravském městě nalezneme Havlíčkovu ulici, někde i Havlíčkovo náměstí. Také některé spolky nesou Havlíčkovo jméno hrdě ve svém názvu. Některá místa jsou všeobecně známá a mají svou slavnou minulost. Někde budeme tápat. A tak se vydejme po stopách KHB ... je skutečně co objevovat!

 

 

JEDOVNICE

Na Havlíčkově náměstí v Jedovnicích nalezneme nejstarší sochu Karla Havlíčka Borovského na Moravě. A proč právě zde, uvádí místní kronikář Jiří Roudný: "Byla to známá doba našeho národního obrození, kdy řada našich významných vlastenců, spisovatelů a básníků veřejně vystoupila na ochranu českého jazyka a staletých národních tradic. A Karel Havlíček, ač zemřel mladý, si za několik let veřejné činnosti získal pověst neohroženého bojovníka a vlastence. V těch letech sílilo národní cítění i v Jedovnicích, lidé četli české knihy a české noviny Včela, Poutník, Květy a v padesátých letech bylo v obci odebíráno i šest čísel Havlíčkova Slovana. Pokračovatelem těchto národních a vlasteneckých myšlenek se stal čtenářsko-pěvecký spolek Vlastimil, založený v roce 1863. Tak si Havlíček získal své místo v myslích i srdcích našich předků."

V té době vznikla také myšlenka na postavení pomníku. Trvalo však řadu let, než byla uskutečněna. Později byl vytvořen přípravný výbor z vážených jedovnických občanů, v jehož čele stál lékař František Polčák. Z darů a sbírek byla obstarána potřebná částka na zhotovení sochy. Provedl ji sochař František Volesský z České Třebové za 1.570 korun tehdejší měny. Těžko si dnes uvědomíme práci přípravného výboru, než dosáhl povolení u c.k. rakouských úřadů postavit pomník tvrdému odpůrci tehdejšího zřízení. Slavnostní odhalení se konalo v neděli 23. září 1900. Byla to národní slavnost pro celé okolí, které se zúčastnilo více než dva tisíce osob. Slavnostní projev přednesl a odhalení provedl spisovatel a redaktor Času dr. Jan Herben z Prahy.

 

Jak na keš? Jdi na Stage 1.

 

Nedaleko od sochy (asi 30 metrů - viz waypoint) je sloup s dvěma rozvaděči, na nich naleznete evidenční čísla ve tvaru R ABBCDD a R AFGABH.

Finální souřadnice:

 

N 49° (F) (H) . (B) (D) (D)
E 016° (B+D) (A) . (B) (G-F) (F)

 

 

 

 
 

A jedno MEGA poděkování za pomoc s tvorbou listingu (a poskytnutí potřebného mustru a podkladů) patří Martinovi.

 

A vzhledem k delší době bez publikační možnosti kvůli vládním omezením tuto keš vyhlašuji jako FTF F, tedy FTF Friendly. A tak každý, kdo provede fyzický odlov a zápis do logbooku a i na webu provede log pro den publikace a den následující po publikaci včetně má nárok logovat svůj nález jako FTF. Příležitostně logbook zkontroluji a zadám sem do logu seznam těch, kteří na FTF nárok mají. Ostatní nepoctivci a šarlatáni, kteří by FTF logovali neoprávněně nechť si to zodpoví před svým svědomím... vlastně já jsem zapomněl, že oni žádné nemají... surprise no co už.... Přece si nebudeme kazit radost.

Lovu zdar!

Additional Hints (Decrypt)

OLBC, nfv 4 z ilfbxb, yvfgangý iíprfgebz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)