Skip to content

Valašské keškobraní 2021 Event Cache

This cache has been archived.

Geocaching HQ Admin: Thank you for hosting this geocaching event! The date of the event has passed. We automatically archive events after 30 days (60 days for Mega- and Giga-Events). Attendees can still log archived events, log trackables, and share their experiences.

More
Hidden : Saturday, 12 June 2021
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

12 June 2021, 18:00 - 22:00

Ahoj kačeři, kačerky a georobotci! Uběhl nám další rok a parta nadšenců z Valašska se znovu rozhodla prověřit vaše schopnosti, sílu, důvtip, odvahu, odolnost a vytrvalost. Zveme vás tímto na čtrnáctý ročník geomaratonu, pro který jsme vám v krásné krajině Valašska přichystali opět více než stovku keší, ale také další novinky spojené s hledáním a logováním prostřednictvím naší online aplikace.

Přichystejte si potřebnou geovýbavu, dostatek silných baterek a nabitých baterií, přibalte bojovnost, odhodlání, dobrou náladu, týmového ducha a smysl pro fair-play a přijeďte o víkendu 11.- 13. června na Valachy. Změříte tu své síly s ostatními týmy z Čech, Moravy a Slezska na dalším Valašském keškobraní.

Co vás letos čeká? Stejně jako v minulých letech zůstávají zachovány dvě soutěžní kategorie „Adrenalin force“ a „Týmy s dětmi“. Do „dětské“ kategorie se mohou přihlásit týmy, ve kterých bude minimálně jedno dítě ve věku do 15 let.

No a to je asi tak vše, co je zatím jisté. Všechno ostatní, včetně místa konání, je zatím ve hvězdách. To, jakou formou a v jakých časových limitech závod proběhne se teprve bude upřesňovat na základě platných protiepidemických opatření, proto následující řádky berte zatím s rezervou. Tento rozpis bude platit jen v případě, že nebudou uzavřeny okresy a nebude platit zákaz nočního vycházení a bude možné pořádat venkovní akce alespoň pro 100 lidí a bude povoleno ubytování. Každá změna bude avizována pomocí "Announcement logu" a také na titulní straně závodní aplikace.


Časový harmonogram geomaratonu Valašské keškobraní
Pátek 11. června
- 16 – 23 hodin registrace do závodu pro obě soutěžní kategorie, ubytování, večeře, odpočinek před startem
- 23,40 hodin: hlavní kategorie - předstartovní příprava, instrukce, vysvětlení pravidel a novinek

Sobota 12. června
- 0,00 - 18 hodin: Valašské keškobraní 2021 – geomaraton pro kategorii Adrenalin force.
- 8 – 8,30 hodin pokračování registrace do závodu pro dětskou kategorii
- 8,40 hodin: předstartovní příprava, instrukce a vysvětlení pravidel pro dětskou kategorii
- 9 – 18 hodin: Valašské keškobraní 2021 – geomaraton pro kategorii Týmy s dětmi.
- 18 – 19,30 hodin: večeře, volný program
- cca od 19,30 hodin: vyhlášení výsledků závodu, předání cen, pohárů a medailí. Poté afterparty - oslava vítězů a běžný eventový program - prohlídka a výměna CWG, TB a GC,
- 23,59 - večerka

Neděle 13. června
- 8 – 9 hodin: snídaně
- 9 – 12 hodin: balení, odjezd a volný program. Konec akce.

Novinky
Od roku 2018 účastníci používají speciálně pro geomaraton vyvinutou webovou aplikaci, v níž jsou listingy všech keší a pomocí níž keše online logují. Na vývoji aplikace se stále pracuje, zapracovaly se připomínky a náměty z loňského roku a přidalo pár nových vychytávek.
K využití aplikace je potřeba, aby v každém týmu byl k dispozici minimálně jeden smatrphone s přístupem na internet a čtečkou QR kódů. Z aplikace jdou stáhnout listingy i v GPX formátu.
Pro případ poruch, ztráty signálu nebo náhlé nefunkčnosti smartphonu nebo připojení, dostane každý tým listingy všech keší, včetně mapky, i v papírové podobě, jak to znáte z minulých ročníků VK a logovat půjde i z obyčejných mobilů pomocí SMSek.
Minimalizovali jsme také počet úkonů, které jsou potřeba pro uznání nálezu závodních keší – nebude již nutný fyzický zápis do logbooků, zápisy do papírových tabulek, ani opisování bonusových čísel z keší.
Nálezci FTF svůj nález zalogují jen pomocí speciálního kódu na „FTFcoinu“ a ten z keše vezmou, aby jím už nemohl logovat nikdo jiný.
Tyto novinky nám umožní urychlit zpracování výsledků a podstatně zkrátit čas čekání na vyhlášení vítězů. Díky tomu můžeme ponechat v platnosti i předloňskou novinku, že hledat a logovat keše bude možné až do 18 hodin, poté budou mít týmy dostatek času na to, aby dorazily zpět do cíle, kde proběhne kontrola výsledků a přibližně do hodiny a půl i závěrečné vyhodnocení.

Závodní aplikace běží na adrese https://vkteam.online. Všechny přihlášené týmy dostanou po registraci přístupové heslo, aby si mohly dopředu aplikaci vyzkoušet. Bez hesla se dostanete pouze na titulní stránku a do přehledů s výsledky všech minulých ročníků. Proto s přihlášením neotálejte.

Přihlášení do závodu
Do závodu přihlašuje jednotlivé týmy JEN jejich kapitán (nebo jím pověřená ososba), a to logem Will attend a zkopírovaným a doplněným následujícím textem:
Název týmu:
Kategorie: adrenalin force/tým s dětmi
Počet členů v týmu:
Nick kapitána:
E-mail kapitána:
CWG eventu VK 2021 (á 10 Kč): ANO (ks)/NE

Ostatní účastníci akce, kteří nebudete závodit a jen se za námi přijedete podívat, hlaste se prosím jen WRITE NOTE logem a připište, kolik CWGček eventu VK 2021 budete chtít (CWG geomaratonu dostanou všichni závodníci zdarma) a jestli máte zájem o vytisklé závodní listingy - á 25 Kč. Účast na akci už si samozřejmě budou všichni zapisovat logem Attended.

Do závodu bude připuštěno maximálně 50 týmů, po 3-5 členech, které uhradí startovné ve výši 500,- Kč/tým.

Podmínky účasti v geomaratonu
• správná a úplná registrace týmu Will attend logem a to nejpozději do 8. června
• v požadovaném termínu splnění podmínek, které budou kapitánům přihlášených týmů zaslány na e-mail uvedený v přihlášovacím logu

Stručná pravidla závodu
• účast v závodě je dobrovolná a všichni účastníci ho absolvují na vlastní nebezpečí. Osoby mladší 15 let ho absolvují společně se svým zákonným zástupcem nebo s jeho písemným svolením.
• do závodu může nastoupit maximálně 50 včas registrovaných 3-5 členných týmů.
• za každou nalezenou keš obdrží tým body. Každá keš je bodově ohodnocena podle obtížnosti hledání, náročnosti terénu, případně dalších kritérií. Ke každé keši náleží také prémie za FTF log.
• závod bude probíhat v sobotu 12. června 2021, start hlavní kategorie je stanoven na 0,00 hodin, dětská kategorie startuje v 9 hodin ráno. Závod končí přesně v 18 hodin.
• celkový bodový zisk bude dán součtem bodů z nalezených keší a získaných FTF prémií. U dětské kategorie bude tento součet ještě vynásoben koeficientem dle věku nejmladšího člena v týmu.
• pro uznání nalezení keše, prípadně FTF logu, je potřeba v cíli doložit: fotografii týmu, na níž může chybět vždy maximálně jeden člen týmu – tzv. libero (člen týmu, který plní funkci řidiče nebo zrovna jen odpočívá a není v tu chvíli se zbytkem týmu v terénu). Fotky musí být v elektronické podobě (ve formátu JPG/JPEG na kartách SD, MMC, CF, xD, MemoryStick). Na fotkách budou jasně identifikovatelní jednotliví členové týmu. Dále musí být na fotce viditelná část keše (krabička nebo víčko) s kódem keše (VK-14XXX), v případě FTF nálezu i „FTF coin“, který bude uložen v keši.
• účastníci závodu jsou povinni dodržovat obecná pravidla geocachingu, zásady slušného chování a platné zákony ČR. Zvláštní důraz klademe na dodržování pravidel silničního provozu, především pak na respektování zákazu vjezdu VŠECH MOTOROVÝCH VOZIDEL (tedy i čtyřkolek) do lesa a to i tam, kde není umístěna zákazová dopravní značka. Mezi jednotlivými závodními kešemi se budou pohybovat kontrolní hlídky, které budou sledovat dodržování těchto pravidel. Na základě jejich hlášení je pořadatel oprávněn provinivší se tým ze závodu bez náhrady vyloučit.
• není povolena externí pomoc při luštění a dohledávání keší.
• pořadatel nepřipouští spory o dodržovaní pravidel. Pořadatelský tým svrchovaně rozhoduje o diskvalifikaci či penalizaci týmu. Proti tomuto rozhodnuti není možné odvolání.

Další informace budou soutěžícím týmům předány v průběhu registrace nebo těsně před závodem. Pravidla mohou být pořadatelem podle potřeby upravována až do startu závodu.

Závodní CWG
Připravujeme pro vás speciální závodní CWGčko. Soutěžní týmy ho dostanou zdarma v počtu odpovídajícím počtu členů v každém týmu. CWG bude určeno jen pro závod a nelze si přiobjednávat více kusů!

Ubytování
Místo konání a způsob ubytování zatím řešíme.

Stravování
Stravování řešíme společně s ubytováním.
 


Additional Hints (No hints available.)