Skip to content

Oldřich Dvořák-rodný dom Mystery Cache

Hidden : 05/18/2021
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Narodil sa 13. novembra 1923 v Trenčíne v rodine železničiara, otec Jan bol strojvodcom ČSD, matka Karla, rodená Wolfanová bola v domácnosti. Pochádzal zo štyroch detí; dvaja starší bratia a sestra. Z dôvodu otcovho povolania sa rodina často sťahovala. Základnú školu absolvoval v Žiline rovnako ako časť reálneho gymnázia. Po vzniku Slovenského štátu v roku 1939 sa rodina presťahovala do Brna kde v štúdiu pokračoval.

Oldrich Dvorak-portret=
24. januára 1940 bez rozlúčenia opustil domov a cez Slovensko, Maďarsko, Juhosláviu a Bejrút dorazil do Francúzska. 4. apríla 1940 tam bol zaradený k telegrafnej rote a absolvoval základny kurz. Bojov o Francúzsko se nezúčastnil. Do Anglicka bol evakuovaný 7. júla 1940. V Anglicku bol zaradený k 2. pešiemu pluku k spojovacej čate, od 1. januára 1941 k velitelskej čate. Tam bol vybraný do výcviku pre plnenie zvláštnych úloh. Od 15. augusta do 13. septembra 1941 absolvoval základný sabotážny kurz a potom bbb. Už v hodnosti slobodníka pokračoval vo všeobecnom štúdiu, ktoré hodlal zakončiť maturitou. Zo štúdia bol zo služebných dôvodov odvolaný a od 27. februára do 18. apríla 1942 absolvoval telegrafný kurz. Odtial bol pridelený na Vojenskú rádiovu ústredňu, kde sa pripravoval na plnenie úloh. 22. apríla 1942 mu bolo oznámené zaradenie do jednočlenného výsadku Steel a bol oboznámený so svojou operačnou úlohou.
Oldrich(vľavo)
28. apríla 1942 zoskočil u dvora Požáry na Křivoklátsku. Ukryl materiál a odišiel na záchytné adresy v Lázních Bělohrad a Pardubicích. Kpt. aaa bol pridelený k ÚVODu ako radista. V období heydrichiády sa presunul na Slovensko, kde sa chcel ukryť u svojej vydatej sestry. Cestou sa stavil v obci Radošovce, aby miestnemu notárovi odovzdal pozdrav od jeho syna z Anglicka. Notár ale okamžite informoval žandársku stanicu a pri následnom záťahu bol Dvořák zozadu zastrelený miestnym polným strážnikom. Telo bolo podrobené pitve v Skalici a 11. júla 1942 bolo pochované v Radošovciach.
Oldrichov hrob

1. decembra 1945 bol menovaný podporučíkom pechoty v zálohe a povýšený na podporučíka pechoty. V marci 1948 boli jeho ostatky exhumované a pochované s vojenskými poctami na ústrednom cintoríne v Brne. 17. júla 1948 bol povýšený na nadporučíka pechoty v zálohe in memoriam. Žiadost, aby mu v prípade smrti bola výnimočne uznaná maturita bola pre administratívne prekážky školou zamietnuta.
Spomíname
K 90. výročiu narodenia čs. parašutistu Oldřicha Dvořáka dal z iniciatívy Jozefa Koreného trenčiansky Klub filatelistov vyhotoviť poštový lístok s fotografiou parašutistu a popisom. Návrh na pečiatku ( kašet ) na tému výročia vypracoval Rudolf Pišný, člen oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR v Trenčíne. Výrobu kašetu zabezpečil Klub vojenskej histórie protifašistického odboja. Všetky tri kluby pôsobia pri Posádkovom klube Trenčín ( bývalý Dom armády ) a dlhodobo spolupracujú na prezentáciách významných výročí mesta Trenčín aj dejín Slovenska.

Zdroj: internet,wikipedia,vlastné bádanie
Pohľadnica
Ku keške:
Na úvodnych súradniciach sa keška samozrejme nenachádza, ale stojí tu rodný dom Oldřicha Dvořáka a získaš tu jednu z potrebných indícii-súčet všetkých číslic v "polkríži" (00,00) do overovača nižšie.

Na získanie finálnych súradnic kešky zadaj do overovača:
00,00_aaa_bbb_ccc (bez diakritiky)

*Poslednú indíciu získaš v "geovýzve" v sesterskej keške venovanej Oldrichovmu poslednému odpočinku.
... prosím aspoň udelejte ccc a ...


Cez certitude môžete overiť riešenie svojej kešky.

rodný dom

Keška obsahuje niekoľko kusov pamätného CWG s podobizňou Oldřicha Dvořáka, ktoré sú určené ako darček pre úspešných nálezcov.
Nie je potrebné meniť!
Buďte prosím ohľaduplní k hľadačom po vás a niečo im tam nechajte.
Jeden nick/jedno cwg.

Pozri aj komiksAdditional Hints (Decrypt)

Iýieng
SGS an sheg
Cb qnžqv ceveágnw x greéah cby uivrmqvpxl

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)