Skip to content

Oldřich Pechal - přestřelka Mystery Cache

Hidden : 05/21/2021
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Za pomoc a motivaci s touto keší bych chtěl VELICE poděkovat georodině A+D+T+M. Za tvorbu základu keše MOC děkuji georodině cvrčkové

Tato keš dějově navazuje na keš Operace Zinc - GC88B78

Keš Vás zavede do míst, kde se udál ve válečných letech menší incident, který pár lidem změnil celý život.

Na přelomu dne 29. 3. a 30. 3. 1942 v těchto místech došlo k pokusu o přechod protektorátních hranic npor. Oldřichem Pechalem  - velitele paraskupiny Zinc.

Než se pustíte do lovu, pokusím se Vám příběh přiblížit.

Po seskoku a zjištění, že byl výsadek nechtěně proveden na Slovensku a ne v protektorátu, se skupina vydala k protektorátním hranicím. Skupinu tvořili velitel Oldřich Pecha,

 

Viliam Gerik

 

a Arnošt Mikš.

 

Došli až do lesíka u obce Holič. Zde přečkali noc. Dohodli se, že překročí hranice rozdělení. Oldřich Pechal šel sám. Měl s sebou jen kufr s penězi. Bohužel cestou ztratil orientaci. Bylo těsně po půlnoci. Nevěděl kde přesně je. Protože si myslel, že už je hluboko v protektorátu, rozhodl se pro zakopání kufru. Našel si krásné místo u potoka.

Bohužel se spletl.  Byl kousek od hranic. Byl u břehu Radějovského potoka mezi mostem na Vinohrady (který tehdy ale neexistoval) a Golgatou. Přesné místo je nejasné.

V době, kdy se snažil schovat kufr, by zastižen hlídkou dvou německých pomocných celníků z komisariátu pohraniční stráže ve Strážnici. Byl vyzván se legitimovat. Předložil jim falešné doklady na jméno Oldřich Pešar. Bohužel mu byla jedním z celníků legitimace zabavena a byl vyzván, aby je následoval. Musel se rychle rozhodnout co dál.

Celníci se k němu obrátili zády, Pechal odhodil plášť a kufr. Vytáhl zbraň a oba celníky střelil. Musel se dát ale rychle na úprk. Popadl kufr a utíkal.

Nedaleko však byla další hlídka, která ihned přispěchala napadeným kolegům na pomoc. Parašutista zřejmě neměl příležitost získat zpět svoji legitimaci. Rozpoutala se přestřelka, při níž Pechal vystřílel celý zásobník a dokázal pronásledovatelům zmizet. Během té přestřelky odhodil kufr s penězi. Dostal se daleko od místa přestřelky. Našel si místo v lese a tam přečkal do večera a vydal se do Vřesovic.

Ráno se na místo incidentu sjeli četníci ze Strážnice a členové venkovské úřadovny gestapa ze Zlína (mají na starosti dění na protektorátních hranicích) a z Uherského Brodu.

Na místě nalezli jednoho mrtvého německého celníka, tváří k zemi. Vedle něho ležela puška. Jak bylo pak zjištěno, nebyla ani nabitá. Náboje měl v kapse. Střelen byl do pravého boku.

Všude okolo je hromada nábojnic. Druhý celník byl raněn a z místa přestřelky se odplížil po cestě až k železniční trati. Byl odvezen do nemocnice v Uherském Hradci. Zde na následky zranění zemřel.

Gestapo s četníky na místě nalezli spacák a kufr s penězi. Gestapu ale udělal radost nález v kapse celníka, který byl převezen do nemocnice – v jeho kapse našel ošetřující personál Pechalovu legitimaci (s pravou fotografií) a v ní navíc ještě i maturitní vysvědčení z Reálného gymnázia v Kyjově, vystavené 6. června 1934. Oba doklady zněly na jméno Oldřich Pešar a bylo v nich uvedeno správné datum i místo Pechalova narození – i když adresa bydliště byla fingovaná.

Neuvěřitelný zkrat londýnského výrobce falešných dokumentů...

Protože na místě přestřelky došlo k nálezům věcí, u kterých se dal doložit původ z Anglie, a den předem došlo u Gbel k nálezu padáků, došlo gestapo k názoru, že tato věc má souvislost.

31. 3. se tedy gestapo vyjelo na Slovensko podívat na nález. Sebou vzalo nalezenou legitimaci. Vše si na místě nafotilo a dalo ukázat legitimaci místním četníkům. Bohužel byl mezi četníky Jan Višňovec. Ten poznal ve fotce svého bývalého velitele, když sloužil u 1. horského pluku. Nepamatoval si, ale zda jméno v legitimaci je pravé. Pamatoval si, že je někde od Kyjova.

Gestapo začalo pátrat. Všude vylepilo oznámení s jeho fotografii. Pátralo i na Kyjovské gymnáziu, kde Pechal studoval. Byl poznán. To bylo 3.4. 1942

Sled událostí:

31. 3. došel Pechal k rodičům.

2.4. sem za ním přišel Gerik s Mikšem. Pechal byl informován, že všude jsou jeho fotografie. Dohodli se, že se na čas rozejdou. Pechal chtěl zůstat ve skrýši v lese kousek od rodičů.

3.4. přijelo gestapo do Vřesovic. Zatklo celou Pechalovu rodinu. Oldřich Pechal naštěstí včas unikl.

A jak to vše dopadlo?

Pechal unikal až do 2. června 1942.

Při hledání spojení na domácí odboj však Oldřich Pechal narazil na velice nebezpečné konfidenty brněnského gestapa. Viktor Ryšánek a Karel Paprskář vylákali parašutistu 2. června 1942 k brněnské přehradě, kde už číhalo gestapo. Byla připravena past v místní chatě. Při rozhovoru byl Oldřich Pechal nečekaně praštěn zezadu obuškem. Padl omráčen na podlahu. Gestapáci mu nasadí kovová pouta a myslí si že mají vyhráno. Oldřich Pechal se probral a rozlomil ocelová pouta a vrhl se na nepřítele. Než ho devět mužů přemohlo, gestapák Wolfgang Dyck skončil s několika zlomeninami. Oldřich Pechal dostane další pouta která opět zohýbal. Pak byl přemožen.

V Kounicových kolejích, kde byl vyslýchán a mučen, ho gestapáci připoutali ve svěrací kazajce k posteli. Mučili a týrali ho několik týdnů. Oldřich Pechal mlčel. Neprozradil jediné jméno. Nepromluvil ani poté, co mu přivedli ukázat jeho rodinu. 12. června 1942 byli popraveni Pechalovi rodiče, sourozenci a příbuzní. A přesto ho nedokázali zlomit. Pechalova heroická odolnost vůči mučení a nátlaku gestapa byla opravdu výjimečná.

Velitel výsadkové operace ZINC nadporučík Oldřich Pechal byl 30. června 1942 odsouzen k trestu smrti. Byl převezen do koncentračního tábora Mauthausen. Oldřich Pechal žádal, aby byl jako důstojník zastřelen. Poprava oběšením proběhla 22. září 1942.

Jak ke keši?

Nejlepší cesta ke keši je podél pravého břehu Radějovky - ve směru proudu toku.

Oldřich Pechal při svém působení v protektorátu zanechal jednu vzpomínku na sebe.  Boty, nápadné svým vzhledem a kvalitou zpracování, zanechal u rolníka Rudolfa Berky, který je po válce předal Ministerstvu národní obrany. Boty jsou teď v majetku Vojenského historického ústavu. 

On je použil na cestu z Anglie, přes Slovensko až do Protektorátu Čechy a Morava. Vy je použijte na cestu ke keši.

 

KEŠ

Prosím - ke keši se chovejte opatrně a s úctou. Ať nám co nejdéle vydrží!!

Stačí z boku zatlačit. Při vracení prosím zas zatlačit než to zacvakne.

 

 

 

Zdroj:

https://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/oldrich-pechal--malo-znamy--ale-opravdovy-hrdina-83707/

 

https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/parasutistu-pechala-nezlomilo-ani-gestapo-40046469

Foto: VHU Praha

TATO KEŠ VZNIKLA V PROJEKTU GEOVÝZVA. Jako vždy je ke keši CWG.

Additional Hints (Decrypt)

obgl - xyvxav

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)